Kovács Edit-Géczi Lajos: Hogyan tanítsuk az orosz nyelvet

Kísérleti müdszertani kézikönyv az alapfokú kilincéves iskolák tanítói számára

szöveg

Kísérleti müdszertani kézikönyv az alapfokú kilincéves iskolák tanítói számára

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy papír alapú könyv
tárgy oktatási és nevelési témájú szakkönyv
tartalomjegyzék
Előszó, I. fejezet: 1. Az orosz nyelv tanításának szerepe a csehszlovákiai magyar tannyelvű alapfokú kilencéves iskolákban, 2. Az orosz nyelv tanítójával szemben támasztott követelmények, 3. A tanulók szlovák nyelvi tudásának figyelembevétele, II. fejezet: Az orosz nyelv tanításának célkitűzése, III. fejezet: 1. Az orosz nyelvi kiejtés tanítása, 2. A hangsúly tanítása, 3. A mássalhangzók változásának tanítása, IV. fejezet: 1. Az orosz betűk írásának tanítása, 2. A kiejtés és a helyesírás viszonya, 3. A helyesírás tanítása, 4. Helyesírási szótárak, 5. A szókincs, VI. fejezet: 1. Az olvasástanítás módszere, 2. A szöveg feldolgozása, számonkérése, 3. Az új anyag feldolgozása, V. fejezet: 1. A nyelvtanítás módszere, 2. Az igeragozás tanítása, 3. A főnevek ragozásának tanítása, 4. A melléknév tanítása, 5. A számnév tanítása, 6. A névmások tanítása, 7. A határozószók tanítása, 8. Az orosz mondatszerkezetek, VII. fejezet: 1. A beszéd szerepe és jelentősége, 2. Az orosz beszédkészség fejlesztése, bővítése és szilárdítása, 3. A szókincsbővítés, 4. A szószerkezetek, 5. A kérdés-felelet szerepe a beszédkészség kialakításában , 6. A játékok, VIII. fejezet: A szemléltetés fontossága az orosz nyelvi órákon. Szemléltető képek, hanglemezek, megnetofon, film, diafilm, rádió, televízió, sajtótermékek, IX. fejezet: 1. Az orosz tanítási óra felépítése, 2. Óratípusok, 3. Az orosz nyelvtanítás módszereiről A felhasznált forrásművek jegyzéke
teljes tartalomjegyzék
célközönség általános
Személyek, testületek
kiadó Slovenské Pedagogické Nakladatelstvo Bratislava
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Szlovákia
Jellemzők
hordozó papír
méret 6,2 MB
méret 117 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Magánszemély
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár