Psalterium Ungaricum

Szent Dávid Királynak És Prófétának Százötven Zsoltári

szöveg

A Psalterium Ungaricum-ról a leglényegesebb tudnivalókat maga Szenci Molnár Albert közölte kortársaival és az utókorral. "Elöljáró beszédei" magasrendű erkölcsi és költői tudatossággal ajánlják a pártfogók, gondviselők, lelkipásztortok, tanítók és tanulók figyelmébe és jóindulatába az első teljes szövegű magyar zsoltároskönyvet, melyet a hiányérzet és a hasznosság reménye, a művelt Európa előtt szégyenkező minőségigény és a hazai közösség, mindenekelőtt a protestáns magyarok hasznos szolgálatának hite hozott létre a csaknem életfogytiglan tartó vándorút egyik nyugalmasabb állomásán: a németországi Altdorfban.

Cím(ek), nyelv
része Bors-Honty művészeti könyvtár
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Psalterium Ungaricum
tárgy Szent Dávid Királynak És Prófétának Százötven Zsoltári
tárgy Szenci Molnár Albert
tárgy könyv
tartalomjegyzék
1. AJÁNLÁS I.
2. AJÁNLÁS II.
3. I. ZSOLTÁR Azki nem jár hitlenek tanácsán
4. II. ZSOLTÁR Miért zúgolódnak az pogányok?
5. III. ZSOLTÁR Ó, melly sokan vadnak
6. IV. ZSOLTÁR Én igazságomnak Istene
7. ZSOLTÁR Úr Isten, az én imádságom
8. ZSOLTÁR Uram, te nagy haragodban
9. VII. ZSOLTÁR Óh, én Uram és én Istenem
10. VIII. ZSOLTÁR Ó, Felséges Úr, mi kegyes Istenünk
11. IX. ZSOLTÁR Dicsérlek téged, Úr Isten
12. X. ZSOLTÁR Mire távozol tőlünk, Úr Isten
13. XI. ZSOLTÁR Az Istenben bízom jó reménséggel
14. XII. ZSOLTÁR Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten
15. XIII. ZSOLTÁR Miglen felejtesz el, Uram
16. XIV. ZSOLTÁR Az bolond így szól az ő szívében
17. XV. ZSOLTÁR Uram, ki lészen lakója
18. XVI. ZSOLTÁR Tarts meg engemet, óh, én Istenem!
19. XVII. ZSOLTÁR Hallgasd meg igazságomat
20. XVIII. ZSOLTÁR Óh, én Uram, ki erőt adsz énnekem
21. XIX. ZSOLTÁR Az Egek beszéllik
22. XX. ZSOLTÁR Az Úr tégedet meghallgasson
23. XXI. ZSOLTÁR Örvendez, Uram, az királ
24. XXII. ZSOLTÁR Én Istenem, én erős Istenem
25. XXIII. ZSOLTÁR Az Úr énnékem őriző pásztorom
26. XXIV. ZSOLTÁR Az Úr bír ez egész földdel
27. XXV. ZSOLTÁR Szívemet hozzád emelem
28. XXVI. ZSOLTÁR Légy ítélőm, Uram
29. XXVII. ZSOLTÁR Az Úr Isten az én világosságom
30. XXVIII. ZSOLTÁR Hozzád kiáltok, kegyes Uram
31. XXIX. ZSOLTÁR Mostan ti, hatalmassak
32. XXX. ZSOLTÁR Dicsérlek, Uram, tégedet
33. XXXI. ZSOLTÁR Uram, én csak tebenned bíztam
34. XXXII. ZSOLTÁR Ó, melly bódog az olly ember életében
35. XXXIII. ZSOLTÁR Nosza, istenfélő szent hívek
36. XXXIV. ZSOLTÁR Mindenkoron álmodom
37. XXXV. ZSOLTÁR Pörölj, Uram, pörlőimmel
38. XXXVI. ZSOLTÁR Az gonosztévőnek dolgán
39. XXXVII. ZSOLTÁR Ne bosszankodjál az gonosztevőkre
40. XXXVIII. ZSOLTÁR Haragodnak nagy voltában
41. XXXIX. ZSOLTÁR Magamban elvégezném és mondám
42. XL. ZSOLTÁR Várván vártam az fölséges Urat
43. XLI. ZSOLTÁR Bódog, azki az nyavalyást híven
44. XLII. ZSOLTÁR Mint az szép híves patakra
45. XLIII. ZSOLTÁR Ítélj meg engemet, Úr Isten
46. XLIV. ZSOLTÁR Hallottuk, Isten, füleinkkel
47. XLV. ZSOLTÁR Egy szép dolgot hoz elő az én szívem
48. XLVI. ZSOLTÁR Az Isten az mi reménségünk
49. XLVII. ZSOLTÁR No, minden népek
50. XLVIII. ZSOLTÁR Nagy az Úr méltóságában
51. XLIX. ZSOLTÁR Hallgassátok meg ezt, minden népek
52. L. ZSOLTÁR Az erős Isten, Uraknak Ura
53. LI. ZSOLTÁR Úr Isten, kegyelmezz meg énnékem
54. LII. ZSOLTÁR Mit dicsekedel gonoszságban
55. LIII. ZSOLTÁR Az bolond így szól az ő szívében
56. LIV. ZSOLTÁR Tarts meg, Uram Isten, engem
57. LV. ZSOLTÁR Hallgasd meg az én könyörgésem
58. LVI. ZSOLTÁR Kegyelmezz meg nékem, én Istenem
59. LVII. ZSOLTÁR Irgalmazz, Uram, irgalmazz nékem
60. LVIII. ZSOLTÁR Ti, tanácsban ülő személyek
61. LIX. ZSOLTÁR Szabadíts meg engem, Úr Isten
62. LX. ZSOLTÁR Minket, Úr Isten, elhagyál
63. LXI. ZSOLTÁR Kiáltásom halld meg, Isten
64. LXII. ZSOLTÁR Az én lelkem szép csendesszen
65. LXIII. ZSOLTÁR Isten, te vagy én Istenem
66. LXIV. ZSOLTÁR Hallgasd meg, Uram, könyörgésem
67. LXV. ZSOLTÁR Az Sionnak hegyén, Úr Isten
68. LXVI. ZSOLTÁR Örvendj, egész föld, az Istennek
69. LXVII. ZSOLTÁR Úr Isten, áldj meg jóvoltodból
70. LXVIII. ZSOLTÁR Hogyha fölindol az Isten
71. LXIX. ZSOLTÁR Úr Isten, segíts, és tarts meg engem
72. LXX. ZSOLTÁR Siess, ments meg, Uram Isten
73. LXXI. ZSOLTÁR Tebenned bízom, én Istenem
74. LXXII. ZSOLTÁR Uram, az te ítéletidet
75. LXXIII. ZSOLTÁR Bizonyára jó az Isten
76. LXXIV. ZSOLTÁR Miért vetsz minket így el, Úr Isten
77. LXXV. ZSOLTÁR Dicsérünk téged, Isten
78. LXXVI. ZSOLTÁR Esmeretes az Úr Isten
79. LXXVII. ZSOLTÁR Az Istenhez az én szómat
80. LXXVIII. ZSOLTÁR Hallgass, én népem, az én törvényemre
81. LXXIX. ZSOLTÁR Öröködben, Uram, pogányok jöttek
82. LXXX. ZSOLTÁR Hallgasd meg, Izráel pásztora
83. LXXXI. ZSOLTÁR Örvendezzetek
84. LXXXII. ZSOLTÁR Az Isten áll ő seregében
85. LXXXIII. ZSOLTÁR Uram, ne hallgass illy igen
86. LXXXIV. ZSOLTÁR Óh, seregeknek Istene
87. LXXXV. ZSOLTÁR Nagy kegyessen től, Uram, földeddel
88. LXXXVI. ZSOLTÁR Hajtsd hozzám, Uram, füledet
89. LXXXVII. ZSOLTÁR Az Úr Isten az ő lakóhajlékát
90. LXXXVIII. ZSOLTÁR Úr Isten, én idvösségem
91. LXXXIX. ZSOLTÁR Az Úrnak irgalmát örökké éneklem
92. XC. ZSOLTÁR Tebenned bíztunk eleitől fogva
93. XCI. ZSOLTÁR Azki az fölséges Úrnak
94. XCII. ZSOLTÁR Ékes dolog dicsérni
95. XCIII. ZSOLTÁR Nagy hatalommal regnál az Isten
96. XCIV. ZSOLTÁR Óh, erős bosszúálló Isten
97. XCV. ZSOLTÁR Jertek, örvendjünk mindnyájan
98. XCVI. ZSOLTÁR Énekeljetek, minden népnek
99. XCVII. ZSOLTÁR Az Úr Isten regnál
100. XCVIII. ZSOLTÁR Énekeljetek új éneket
101. XCIX. ZSOLTÁR Az Úr országol
102. C. ZSOLTÁR Ez földön ti, minden népek
103. CI. ZSOLTÁR Mindennek előtte irgalmasságról
104. CII. ZSOLTÁR Hallgasd meg, Uram, kérésem
105. CIII. ZSOLTÁR Áldjad, lelkem, Uradat Istenedet
106. CIV. ZSOLTÁR Áldjad, lelkem, az Uradat és tisztöld
107. CV. ZSOLTÁR Adjatok hálát az Istennek
108. CVI. ZSOLTÁR Az Urat áldjátok, mert jó
109. CVII. ZSOLTÁR Dicsérjétek az Urat
110. CVIII. ZSOLTÁR Úr Isten, kész az én szívem
111. CIX. ZSOLTÁR Óh, Úr Isten, én dicsőségem
112. CX. ZSOLTÁR Az Úr Isten mondá az én Uramnak
113. CXI. ZSOLTÁR Hálát adok, Uram, néked
114. CXII. ZSOLTÁR Bódog ember az, ki az Istent
115. CXIII. ZSOLTÁR Az Urat ti, ő szolgái
116. CXIV. ZSOLTÁR Hogy Izráel kijött Egyiptomból
117. CXV. ZSOLTÁR Nem nékünk, Uram, nem nékünk engedd
118. CXVI. ZSOLTÁR Szeretem és áldom az Úr Istent
119. CXVII. ZSOLTÁR Az Urat minden nemzetek
120. CXVIII. ZSOLTÁR Adjatok hálákat az Úrnak
121. CXIX. ZSOLTÁR Az olly emberek nyilván bódogok
122. CXX. ZSOLTÁR Én az Úr Istenhez kiálték
123. CXXI. ZSOLTÁR Szemem az hegyekre vetem
124. CXXII. ZSOLTÁR Örülök az én szívemben
125. CXXIII. ZSOLTÁR Tehozzád szemeimet, Úr Isten
126. CXXIV. ZSOLTÁR Az Izráel ezt nyilván mondhatja
127. CXXV. ZSOLTÁR Azkik bíznak az Úr Istenben
128. CXXVI. ZSOLTÁR Mikor az Siont az Isten
129. CXXVII. ZSOLTÁR Hogyha ember házat épét
130. CXXVIII. ZSOLTÁR Bódog az ember nyilván
131. CXXIX. ZSOLTÁR Én ifjúságomtúl fogva engem
132. CXXX. ZSOLTÁR Tehozzád teljes szívből
133. CXXXI. ZSOLTÁR Uram, nem űz nagyra szívem
134. CXXXII. ZSOLTÁR Emlékezzél meg, Úr Isten
135. CXXXIII. ZSOLTÁR Imé, melly jó és melly nagy gyönyörűség
136. CXXXIV. ZSOLTÁR Úrnak szolgái, mindnyájan
137. CXXXV. ZSOLTÁR Áldjátok az Úr nevét
138. CXXXVI. ZSOLTÁR Dicsérjétek az Urat
139. CXXXVII. ZSOLTÁR Hogy az babiloni vizeknél ültünk
140. CXXXVIII. ZSOLTÁR Dicsér téged teljes szivem
141. CXXXIX. ZSOLTÁR Uram, te megvizsgálsz engem
142. CXL. ZSOLTÁR Szabadíts meg engem, Úr Isten
143. CXLI. ZSOLTÁR Tehozzád kiáltok, Úr Isten
144. CXLII. ZSOLTÁR Én az Úrhoz fölkiálték
145. CXLIII. ZSOLTÁR Hallgasd meg, Uram, kérésemet
146. CXLIV. ZSOLTÁR Áldott az Úr, ki kezemet tanítja
147. CXLV. ZSOLTÁR Magasztallak téged, én Istenem
148. CXLVI. ZSOLTÁR Áldjad, én lelkem, az Urat
149. CXLVII. ZSOLTÁR Az Urat dicsérjétek, mert jó
150. CXLVIII. ZSOLTÁR Noh, dicsérjétek mindnyájan
151. CXLIX. ZSOLTÁR Az Úrnak, nó, énekeljetek
152. CL. ZSOLTÁR Dicsérjétek az Urat
153. A szerkesztő utószava (Gy. J.)
154. Szó - és névmagyarázatok (Gy. J.)
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Szenci Molnár Albert
kiadó Szépirodalmi
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Kaposvár
dátum 1984-01-01
időbeli vonatkozás 1984
Jellemzők
hordozó papír
méret 404 p
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Együd Árpád Kulturális Központ
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás http://egyud.kaposvar.hu/
leltári szám/regisztrációs szám BHMK.0132