Bábel tornya

Az ókori Közel-kelet mítoszai és mondái

szöveg

Az ókori Közel-Kelet mítoszai és mondái. Az egyiptomi, mezopotámiai, hettita és ugariti mítoszokat és mondákat Dobrovits Aladár és Kákosy László, a héber mítoszokat és mondákat Komoróczy Géza dolgozta fel. Trencsényi-Waldapfel Imre bevezetésével.

Cím(ek), nyelv
része Bors-Honty művészeti könyvtár
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Bábel tornya
tárgy Az ókori Közel-kelet mítoszai és mondái
tárgy Dobrovits Aladár
tárgy Kákosy László
tárgy Komoróczy Géza
tárgy Trencsényi-Waldapfel Imre
tartalomjegyzék
1. Bevezetés (Írta Trencsényi - Waldapfel Imre)
EGYIPTOMI MÍTOSZOK ÉS MONDÁK
2. Bentres királylány csodálatos gyógyulásának története
3. Hórusz és Széth
4. Az elátkozott királyfi története
5. Kheopsz fáraó és a varázslók
6. Ízisz és Ozirisz története
7. Hogyan mentette meg Ámon isten a kádesi csatában II. Ramszesz fáraót?
8. Hogyan akarta a napisten elpusztítani az emberiséget?
9. Hogyan tudta meg Ízisz a napisten legtitkosabb nevét?
10. Thot isten meggyógyítja a gyermek Hóruszt
11. A hajótörött története
12. A két testvér
MEZOPOTÁMIAI MÍTOSZOK ÉS MONDÁK
13. Gilgames
14. Adapa és a halhatatlanság
15. Etana útja az egekbe
16. Zú madár elrabolja a sorstáblákat
17. Istár leszáll az alvilágba
18. Negrál és Ereskigál története
19. Sarrukín akkád király születésének legendája
20. A teremtés története
HETTITA MÍTOSZOK ÉS MONDÁK
21. Az égi királyság története
22. Az istenek első nemzedékei
23. Ullikummi története
24. Illujanka és a Viharisten
25. Telipinus elrejtőzésének története
UGARITI MÍTOSZOK ÉS MONDÁK
26. Dániel és Akhat története
27. Keret király mondája
HÉBER MÍTOSZOK ÉS MONDÁK
28. Mítoszok az ősi időkről
29. A világ kezdete
30. Kiűzetés az Édenkertből
31. Kain és Ábel
32. A vízözön
33. Bábel tornya
34. Ábrahám élettörténete
35. Ábrahám elindul Ur városából
36. Ábrahám és Lót elválnak
37. Hágár fiút szül
38. Ábrahám és Száráj új nevet kap
39. Az angyalok Ábrahámnál
40. Ábrahám pere Jahvéval
41. Szodoma és Lót
42. Izsák
43. A halál
44. Izsák és fiai
45. Izsák házassága
46. Rebeka fiai
47. Az elorzott apai áldás
48. Jákób vándorlásai
49. Jákób menekül
50. Az égbe nyúló lajtorja
51. Lábán házában
52. Jákób Ézsautól retteg
53. A találkozás
54. József és testvérei
55. "Az álmok ura"
56. Potifár házában
57. A tömlöcben
58. A fáraó álmai
59. A bőség és ínség évei
60. A testvérek első útja Egyiptomba
61. Ismét József előtt
62. József felfedi kilétét
63. Jákób Egyiptomba költözik
64. Mózes és küldetése
65. A héberek élete Egyiptomban
66. Mózes születése és neveltetése
67. Mózes menekülni kényszerül
68. Az égig érő csipkebokor
69. Másik hagyomány Mózes küldetéséről
70. A héberek elhagyják Egyiptomot
71. Mózes a fáraó előtt
72. A "tíz csapás"
73. A héberek útra készülnek
74. A kivonulás
75. Átkelés a Vörös - tengeren
76. A sivatagban
77. Manna hull az égből
78. A viszály vizei
79. Az első harc a sivatagban
80. Jitró látogatása Mózesnél
81. Mirjám és Áron fellázad Mózes ellen
82. Szináj hegye
83. Az aranyborjú
84. Kémek Kanaán földjén
85. Rézkígyó
86. Korah lázadása
87. Áron és Lévi nemzetsége papokká tétetnek
88. Bileám és szamara
89. Mózes búcsúja és halála
90. Kanaán elfoglalása
91. Kémek Jerikóban
92. Leomlanak Jerikó falai
93. Áj elfoglalása
94. Gibeon lakói
95. Jósua megállítja a napot
96. A bírák kora
97. Harc az őslakók és a környező népek ellen
98. Sisere hada
99. Gideon
100. Abimelek uralma
101. Jefta feláldozza a lányát
102. Sámson
103. Ruth története
104. A királyság kezdetei
105. Sámuel próféta
106. A királyság megalapítása
107. Saul, a filiszteusok és Jónátán
108. Dávid elhivatása
109. Dávid hárfája
110. Dávid és Góliát
111. Saul üldözi Dávidot
112. Nábál és Abigail
113. Az éndóri halottlátó
114. Saul pusztulása
115. Dávid és Salamon a trónon
116. Dávid király
117. Uriás
118. Absálóm lázadása
119. Salamon trónralépte
120. Salamon kérése
121. A salamoni ítélet
122. Izráel és Júda királyai
123. Az ország két részre szakad
124. Illés, Jahve prófétája
125. Nábót szőlőskertje
126. Az asszírok Jeruzsálem falai alatt
v 127. Tóbit és családja az asszír fogságban
128. A babilóni fogság mondái
129. Dániel neveltetése
130. Nebukadnecár álma
131. A tüzes kemencében
132. A falra író kéz
133. Dániel az oroszlánveremben
134. Zsuzsánna és a vének
135. Novellák a fogság utáni századokból
136. Ahasvérós király és Eszter
137. Holofernész és Judit
138. Jób megpróbáltatása
139. Jónás küldetése Ninive ellen
140. Jegyzetek (Írta Kákosy László és Komoróczy Géza)
141. Függelék (Összeállította Komoróczy Géza)
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dobrovits Aladár, Kákosy László, Komoróczy Géza, Trencsényi-Waldapfel Imre
kiadó Móra
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Kaposvár
dátum 1964-01-01
időbeli vonatkozás 1964
Jellemzők
hordozó papír
méret 566 p
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Együd Árpád Kulturális Központ
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás http://egyud.kaposvar.hu/
leltári szám/regisztrációs szám BHMK.0144