Vízrajzi Évkönyv 1889-1890. IV-V. kötet

Földművelésügyi Magyar Királyi Minisztérium Vízrajzi osztályának Évkönyvei 1889-1890.

szöveg

A Vízrajzi osztálynak 1889. évben teendői a következőkből álltak: I. A vízmércék rendezésének folytatása a Temes, Bega, Száva és Kulpa folyóknál. II. A Tisza folyó mederalakulásának nyilvántartására szolgáló műveletek folytatása. III. Az árvízjelző szolgálat szervezéséhez szükséges előtanulmányok befejezése. IV. a Duna, Tisza és Maros folyókon – a m.kir. folyammérnöki hivatalok által – teljesített vízműtani felvételek megállapítása, ellenőrzése és felülvizsgálása. V. A vízrajzi osztály évkönyveinek és az ország jelentékenyebb folyóiban észlelt vízállásoknak kinyomatása, ill. közhasználatra bocsátása. Az 1889.-dik évben összegyűjtöttük a Temes, Bega, Száva és Kulpa folyók vízmércéinek adatait, melyeknek feldolgozásánál szintén szem előtt tartottuk a Duna, Tisza és mellékfolyóinak vízmérce rendezésénél követett általános elveket. Mivel a Nyitra, Garam, Ipoly, Hernád, Sajó és Zagyva folyók is észrevehető s tekintetbe veendő hatással vannak az illető főfolyók vízállásaira, - a Balaton tavának és a bele ömlő Zala folyó, valamint a Sió-Kapos –Sárvíz –csatornák vízállásait is figyelemmel kísérni: ezeknél fogva a fent megnevezett folyókon, tavon és csatornákon is még további folytatást igényel a vízmércék rendezése. ( forrás: Vízrajzi Évkönyv 1889-1890 - Előszó)

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy vízjárás
tárgy vízrajzi leírás
tárgy vízállások
tartalomjegyzék
1889.
I.
1. Jelentés a Földmivelésügyi M.Kir. Ministerium Vízrajzi osztályának 1889.-ik évi működéséről
2. Jelentés Hirschfeld Sámuel ministeri mérnök 1889-ik évi párisi tanulmányútjáról.
A. Árvízjelentés
B. Vízműtani felvételekre szolgáló készülékek a világtárlaton
C. Hidrometriai térképgyűjtemény
D. A francia országos magasságmérés
E. Újabb módja a területszámításnak
II.
A vízrajzi osztály javaslatai, utasításai és tanulmányai
III.
A vízrajz, vízrendezés és vízhasználat körében külföldön megjelent egyes közlemények ismertetése.
Mellékletek
1890.
I.
Évi jelentés a Földmivelésügyi M.Kir. Ministerium Vízrajzi osztályának 1890-ik évi működésében
II. A vízrajzi osztály javaslatai ,utasításai és tanulmányai.
1. A csapadék eloszlása Magyarországon 1890-ik évben.
2. A Szeged város melletti Tisza-meder alakulásának nyilvántartása és tanulmányozása.
3. Árvízjelzés
4. Jelentékenyebb folyóink vízjárásának napi átnézete
5. Jelentékenyebb folyóink vízjárása
6. Vízrajzi magasságmérések
A. A nívó műszerek és lécek leírása
B. A Tisza-menti vízrajzi magasságmérésre kiadott utasítások
C. A Tisza-mentén teljesített magasságmérés eredménye
D. A vízrajzi és Vásárhelyi féle magasságmérés közti különbség
E. A fixpontok helye és magassága
III. A vízrajz, vízrendezés és vízhasználat körében külföldön megjelent egyes közlemények ismertetése
1. A bádeni nagyhercegség meteorológiai és vízrajzi központi hivatalának 1890-ik évi jelentése
2. A Szajna-völgyi központi hidrometriai szolgálat jelentése
3. Az európai magasságmérés állása 1889. év végén
4. A Rajna árvizeinek ábrázolása
Mellékletek
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Földművelésügyi Magyar Királyi Minisztérium Vízrajzi osztálya, Péch József miniszteri osztálytanácsos
kiadó Földművelésügyi Magyar Királyi Minisztérium Vízrajzi Osztálya
kiadó Péch József miniszteri osztálytanácsos, a vízrajzi osztály vezetője
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország vízhálózata és vízvidékei
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
létrehozás dátuma 1891-01-01
időbeli vonatkozás 1889-1890.
Jellemzők
hordozó papír
méret 261 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi Vízrajzi Adattár
hozzáférési jogok Fizetős hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi Vízrajzi Adattár