Bevezetés az Ószövetségbe

szöveg

Ez az írásmű Egger Wilhelm - pár év óta Dél-Tirol megyésfőpásztora, brixeni püspök - professzor "Bevezetés az Újszövetségbe" című könyvének párhuzamos kötete. Elsősorban keresztény olvasókkal akarja megismertetni az Ószövetséget, hogy - történelmi koroktól függetlenül - segítséget találjanak hitük és életük számára. Erre jogosít, sőt kötelez bennünket az Újszövetség és az egyház tanúságtétele, amely szerint Izraelnek és hitének történetete olyan háttér a krisztusi tanítás számára, amelyet feladni nem lehet. A két szövetség szoros kapcsolatát az Isten-uralom, illetve az Isten-ország eszmén mérhetjük le. Ez a gondolat volt Izrael népének alapvető élménye, és ez alkotja az újszövetségi igehirdetés középpontját is. Ez a kötet az újabb bibliakutatás felismeréseit foglalja össze és mutatja be. Vezérgondolatul Izrael hívő embereinek tanúágtételét választotta, vagyis azt, ahogyan ők Istenről és Istennek Izrael hívő népén végbevitt tetteiről sokszor és sokféleképpen szólottak. Izrael történetének legfontosabb fejezeteiből kitűnik, miképpen tapasztalta meg a választott nép újra meg újra, hogy kicsoda az ő Istenük. Továbbá hogyan mutatta meg Isten az ember és a világ fölötti hatékony erejét, és hogy mit jelent az ember számára az Istenbe vetett hit. A bevezető fejezet hozzásegít az Ószövetség megértéséhez. A befejezés pedig összefoglaló képben mutatja be, hogy miként jutnak el az emberek az Ószövetség tanúbizonysága nyomán a hitre. A "Bevezetés az Ószövetségbe" a Bécsi Teológia Tanfolyamon és a Déltiroli Felnőttek Teológiai Tanfolyamán folytatott többéves munka gyümölcse. Ezért köszönetet mondunk ezen intézmények és tanfolyamok valamennyi előadójának és résztvevőinek, akik az Isten igéje szolgálatában vállalt közös fáradozásukkal lényegesen hozzárjáultak e kötet létrejöttéhez. Wien/Brixen, 1980. január hó Maria Riebl/Arnold Stiglmair

Cím(ek), nyelv
része Bors-Honty művészeti könyvtár
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Bevezetés az Ószövetségbe
tárgy Maria Riebl
tárgy Arnold Stiglmair
tárgy könyv
tartalomjegyzék
1. Előszó
2. UTAK AZ ÓSZÖVETSÉG MEGÉRTÉSÉHEZ
3. Az Ószövetség az egyház szent könyve
4. Az Ószövetség létrejötte
5. A bibliamagyarázat módszerei
6. Izrael és az ókori Kelet
7. AZ IRÁNYADÓ KEZDET
8. Előzetes kérdések
9. Istennek az ősatyákhoz (Ábrahám, Izsák, Jákob, Izrael pátriárkához) intézett hívó szava
10. Az Egyiptomból való szabadulás és az Istennel való találkozás a Sinai hegynél
11. A pusztai vándorlás - Jahvre útrakél népével
12. ÁLLAMALKOTÁS ÉS AZ ELSŐ KIRÁLYOK KORA
13. Izrael törzseinek honfoglalása és az államalkotás kezdetei
14. Izrael és környezetvilága a királyság korai időszakának kezdetén
15. Izrael első királyai (Saul, Dávid, Salamon)
16. PRÓFÉTÁK "IZRAELBEN" ÉS "JÚDÁBAN"
17. A prófétizmus az ókori Keleten és Izraelben
18. Az északi ország - "Izrael" és prófétái
19. Júdea, a déli ország és prófétái
20. BABILONI FOGSÁG - SZÁMKIVETÉS, A DÖNTŐ FORDULÓPONT
21. Júda a számkivetésben
22. A katasztrófa válságának hívő leküzdése
23. AZ ÓSZÖVETSÉG KÉSEI IDEJE
24. A politikai és vallási fejlődés
25. Jelen és jövő a fogság utáni történetírás és prófétálás szemszögéből nézve
26. A bölcsesség - Izrael feleletei a sikeres élet problémáival kapcsolatban
27. Izrael a maga dicsőítésével és panaszával Istene előtt - Zsoltárimádság
28. AZ ÓSZÖVETSÉG A HIT ÚTJELZŐJE
29. Az Ószövetség és a sikeres élet kérdése
30. Isten fölismerteti önmagát
31. Isten mindennél nagyobb - A hit útjai
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Maria Riebl, Arnold Stiglmair
kiadó Tirolya
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Bécs
kiadás/létrehozás helye München
térbeli vonatkozás Bécs
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Kaposvár
dátum 1990-01-01
időbeli vonatkozás 1990
Jellemzők
hordozó papír
méret 147 p
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Együd Árpád Kulturális Központ
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás http://egyud.kaposvar.hu/
leltári szám/regisztrációs szám BHMK.0243