Film és cselekmény

Filmművészeti Könyvtár 68.

szöveg

A szöveg/cselekmény fogalma és modellálása a filmben

Cím(ek), nyelv
része Filmművészeti Könyvtár
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy tanulmány
tárgy filmesztétika
tárgy filmművészet
tárgy kézirat
tartalomjegyzék
Bevezetés
- A kutatás tárgya
- A kutatás módszertana
- A kutatás programja
- A kutatás fogalmi apparátusa, „nyelve"
- A terminológia fogalma és jelentése
- A tudományos metanyelv

- (Film)műfajelmélet és/vagy (Film)szövegelmélet:Kísérlet a film mint sajátos szövegosztály tipizálására, elbeszélés és cselekmény viszonyának tisztázására
- A szöveg
- A szövegfogalom meghatározása
- A szövegfogalom szinonimái
- A szöveg típusai
- A típusalkotás általános elvei
- A funkcionális-pragmatikus szempontokra épülő szövegtipológia
- A kifejezés síkja/a tartalom síkja közötti megkülönböztetésre és a szintaktikai-szemantikai kritériumokra építő tipológia
- A filmszövegek tipológiája
- A film fogalma szövegtipológiai perspektívában
- A filmi elbeszélés két/kettős szintje
- Elbeszélés és cselekmény: a (film)szöveg két szintje
- Elbeszélés és cselekmény: egy szövegelméleti probléma múltja
- Elbeszélés és leírás: a cselekményábrázolás két modalitása

- Filmi szövegszint és filmbeli cselekményszint. A rétegek státusza és viszonya
- A filmi-filmbeli szövegszint, a filmbeli-nem-filmi cselekményszint és a filmbeli-nem-filmi tudattartalmak szintjének viszonya
- A szintek közötti kapcsolatok és megfelelések
- A szintek közötti formalizálható kapcsolat

- A cselekmény mélyszerkezete: a logisztikai-szemantikai szint grammatikája
- A grammatika meghatározása és összetevői
- A logikai-szemantikai szerkezet és a (film)cselekményszerkezet grammatikájának közös vonásai
- A logikai-szemantikai mélyszerkezet grammatikájának közös vonásai és fogalomrendszere
- A logikai-szemantikai mélyszerkezet grammatikája
- Morfológia
- Az izotópia
- Szintaxis

- A cselekménykutatástól a cselekmény elméletiéig
- Egy (film)cselekménytipológia körvonalai
- A (film)cselekmény izotópiáját meghatározó kritériumok. Grammatikalitás és szemanticitás mint az érthető/értelmezhető (film)cselekmény jellemzői

A (film)cselekmény grammatikája:
- I. Morfológia
- A szemémától az aktánsig
- Az aktánstól az aktorig
- Az aktánsok paradigmatikai viszonyai
- A predikátumok osztálya
- Az aktanciális modell. A funkcióktól az aktánsokig: a mese morfológiájától a cselekmény grammatikájáig
- A funkciók párosítása
- A funkciók ismétlődése mint cselekményszerkezeti sajátosság
- Az aktanciális szerepek rendszere
- A (film)cselekmény alanya
- A (film)cselekmény tárgya: a vágy tárgya és a csere eszköze
- A (film)cselekmény alanyának és tárgyának viszonya
- A (film)cselekmény mozgatója és a (film)cselekmény haszonélvezője
- A cselekvő segítője és hátráltatója
- A kollektív aktáns
- A (film) cselekmény szerkezet egységeinek hierarchiája
- A cselekményszerkezet eleminél nagyobb egységei
- (Film)cselekmény-grammatika összetevői. II. szintaxis
- Elemi szintaktikai műveletek
- A (film) cselekmény programok interferenciája
- A cselekményalakzat mint nagyobb (film)cselekményszerkezeti egység
- Az érték fogalma és státusza a (film)cselekmény grammatikában
- Az értékek szintagmatizálása
- Az érték vándorlása/cseréje a cselekmény mozgatója és a cselekmény végrehajtója/haszonélvezője között
- Az objektív értékek cseréjének topológiája
- A transzformáció
- A transzformáció fogalmának eltérő értelmezése a cselekménygrammatikában
- A szövegek közti transzformációk
- A szövegen belüli transzformációk
- A modalitás problematikája a cselekménygrammatikában
- A modalitás fogalma
- Modális prédikátum - modális érték
- A modalitások szerepe a (film)cselekmény-grammatikában
- Modális struktúrák: I.: (1) és (2): a kompetencia és a performancia
- Modális struktúrák: II.: (3): a műveltetés
- A valóságra (= az igazságra) vonatkozó modalitások [: a veridikció avagy az igaz állítások] rendszere: [4]
- A megismerőtevékenység mint a (film Cselekményen belüli önálló [független] értelmezési szint [izotópia]
- A (film)cselekménymozzanatok taxonómiája
- Az elemi (film)cselekményegységek [: cselekménymozzanatok] tipológiája
- (Film)cselekménymozzanatok

A (film)cselekménymodellek jellemző vonásai
- A (film)cselekményszerkezet mint elemi struktúra
- A (film)cselekményszerkezet mint cselekménymozzanatok sorozata
- A (film)cselekményszerkezetek modellálása
- A (film)cselekménymodell alkotórészei: [1] a cselekményalakzatok
- A (film)cselekménymodell alkotórészei: [2] a (film)cselekmény sémája mint cselekményalakzat típusok rendező elve A cselekvés sor: erőpróbák és erőfeszítések sorozata
- Az összeütközés A vita és/vagy összecsapás [:konfliktus] mint alakzat [:forma]
- A szerződés
- Az értékek cseréje
- A (film)cselekményprogramok
- Befejezés
- Jelmagyarázat
- A hivatkozások jegyzéke
- Tárgymutató
- Névmutató
- Angol nyelvű ismertető
- Orosz nyelvű ismertető
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Szilágyi Gábor, szerző
kiadó Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország, Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
létrehozás dátuma 1983-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 387 p.
méret 18 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
hozzáférési jogok Fizetős hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
azonosító ISSN 0428-3805