Képekben a Modemben

szöveg

A Bajnokok Ligája mérkőzeseinek egyik szünetében - október 6-án - a Messiásokon járt a Loki. A játékosok mind a 200 remekművet megnézték.

A Messiások nem egy külföldi sztárkiállítás magyarországi adaptációja, hanem hazai szervezésben – de nemzetközi összefogással – létrejövő tárlat. A művek tematikusan kapcsolódnak egymáshoz. A kiállítás témája a messianizmus és a megváltás vallásos, illetőleg profán szférája a nyugati kultúrában. A tárlat a témát nem kronologikus rendben kívánja bemutatni s nem akar semmilyen történeti, teológiai vagy pszichológiai nézőpont illusztrációja lenni. A modern és kortárs vizuális művészeti alkotásokban megjelenő árnyalt közelítéseket, katartikus elbeszéléseket olyan új összefüggésrendben mutatja be, amely képes arra, hogy aktualizálja és a látogatók számára egzisztenciálisan fontossá tegye a megváltás gondolatát. A kiállítás négy fő részből áll. Mind a vallásos (elsősorban a keresztény), mind a profán bölcseleti (filozófiai, pszichológiai) megváltás-értelmezések a halál problémájától indulnak el. Ádám és Éva bűnbeesésének ez a következménye, a modern ember metafizikai szenvedésének ez az állandó viszonyítási pontja. Az alkotó ember legfőbb implicit motivációja szintén a halál. Ez a témája A halott embercímű résznek. Miért lehet megváltás a halál és miért vágyunk rá, hogy megváltsanak bennünket a haláltól? Mindez szorosan kapcsolódik az emberi test témájához. Ha a hús a halál után elenyészik, miféle alakban lehetséges – ha képesek vagyunk lehetségesnek elfogadni – a feltámadás? A megváltás lehet individuális vagy közösségi. Az első esetben még akkor is a test megváltásáról van mindig szó, ha az transzcendens vagy – egy kissé anakronisztikus kifejezéssel élve – lelki élményen, vágyon alapul. Miféle test adatott nekünk?Ez a címe annak a résznek, amelynek a személyes megváltás a témája, azon belül főként a testiség fegyelmezése, elnyomása a szellemi tartalmak megjelenése, a spirituális megtisztulás érdekében. A test gyötrése, megkínzása mögött nem egyszer felsejlik az imitatio Christi gondolata – a vallásos narratívától függetlenül. A közösségi megváltás meghatározó területét az eszkatológikus elemeket is magukban hordozó politikai ideológiák jelentik, amelyek a XX. században többször szinte feldolgozhatatlan traumákhoz, tragédiákhoz vezettek. A történelem ígéretecímű rész a társadalmi igazságtalanságokat, nemzeti sérelmeket vagy gazdasági kiszolgáltatottságot elszenvedő tömegeket megváltással kecsegtető eszmerendszereket s az azokat megjelenítő politikai vezetők (többségében diktátorok) világát mutatja be. A kiállított művek a modern nyugati történelem hamis messiásait, a társadalom politikai felügyeletének visszás, esetenként abszurd mechanizmusait jelenítik meg. A tárlat központi része A megváltás keresztjecímet viseli. A témája elsősorban a keresztény megváltás-toposz, a mellette való bizonyság vagy éppenséggel annak kétségbevonása. Sztereotípiáktól mentesen, a sematikus megoldásokat kerülve, felkavaró alkotásokkal kívánjuk bemutatni az áldozathozatal megrendítő témáját. Ugyanitt kapnak helyet a szekularizált megváltás esélyét tematizáló alkotások is.

Cím(ek), nyelv
kapcsolat Messiások, 2009
kapcsolat Messiások katalógus
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy kísérőprogram
Tér- és időbeli vonatkozás
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Debrecen
dátum 2009-10-06
Jogi információk
jogtulajdonos MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ
Forrás, azonosítók
forrás MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ