Hétszáz év a Bükk és a Tisza táján: A honfoglalástól (895) a mezőkeresztesi csatáig (1596)

szöveg

Dél-Borsod és a Bükkalja városait és községeit mutatja be a honfoglalástól (895) a mezőkeresztesi csatáig.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Aranybulla (királyi dekrétum) (1222); I. Szent István király (Vajk) (970-1038) (magyar király); Anjou Lajos, I. (Nagy) Lajos (1326-1382) (magyar-, lengyel király); Hunyadi Mátyás (I. Mátyás, Corvin Mátyás) (1443-1490) (magyar király); Örösúr-nemzetség
tárgy honfoglalás (896); Árpád-házi királyok; Árpád-kor (972-1301) (Magyarország); történeti áttekintés; népvándorlás; vezérek (törzsfők); szövetségkötések; népcsoportok; néprajzkutatók; szálláshelyek; földrajzi adottságok; államszervezetek; egyházszervezetek; államalapítás; nemzetségek; keresztény vallás; királyi vármegyék; egyházak; szerzetesrendek; kolostorok; templomépítések; püspökségek; tatárjárás; Muhi csata (1241. április 22.); háborús pusztítások; újjáépítések; bárók; birtokba iktatások; anarchia; ligák alapítása; hatalmi harcok; Anjou-kor (1301-1386) (Magyarország); királyok; trónkövetelők; fogság; királyválasztás; katonai támadások; mohácsi vész (1526); menekülések; halálesetek; belpolitikai válság; török hódoltság; adólajstromok; zsinatok; máglyahalálok; husziták; fosztogatások; csaták; uralkodói intézkedések; trónöröklés; házasságkötés; királynék; kivégzések; gazdaságfejlesztések; választógyűlések; koronázási ünnepségek; kettős királyság; békekötések; reformáció (XVI. sz.); városfejlődés; 15 éves háború (1591/93-1606); török megszállás; társadalmi rétegek; községek; pusztásodás; nemesi családok; helynevek; etimológia; határjárás; népesség; kilenced (jobbágy adó); dézsmajegyzékek; állattartás; mezővárosok; mezőgazdasági fejlődés; településtörténet; birtok ügyek; vásártartási jog; pereskedés; gazdálkodás; jobbágyrendszer; robotmunka; portális összeírások; adóterhek; középkor; régészeti leletek; parasztfelkelések; birtokos nemesek; élettörténetek; címerek; családfák; rokoni kapcsolatok; birtokadományok; oklevelek; várszervezet; hadseregek; lázadások; összeesküvések; elzálogosítások; öröklések; birtokstruktúra; növénytermesztés; kiváltságok; hadjáratok; zsoldosok; pápák; császárság; közigazgatási reformok; kinevezések; törvénykezés; bírósági ítéletek; hatalmi erőviszonyok; mezőkeresztesi csata (1596. október 22-26.);
tartalomjegyzék
Előszó
Általános történeti áttekintés
A Honfoglalás kora
István állama
A Tatárjárás és a Muhi csata
Az Anjou királyok kora
Borsod megye a Hunyadiak korában
A Mohácsi vész; A Török hódoltság és a gazdaság állapota a 16. században
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Lehoczky Alfréd, dr. (1926-) (történész, szociológus)
kiadó Felsőmagyarország Kiadó (Miskolc)
közreműködő Kovács Tibor (képviselő) (előszó); Tállai András (1959-) (politikus) (előszó)
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén)
térbeli vonatkozás Kárpát-medence (Európa); Magyarország (Európa); Borsod vármegye; Dél-Borsod (tájegység); Bükkalja (Magyarország); Székesfehérvár (Fejér); Pest (1148-1873); Buda (1148-1873) Budapest (1873-) (Magyarország); Nápoly (Dél-Olaszország); Róma (Olaszország); Csehország (Európa); Sajó-völgy (Borsod-Abaúj-Zemplén); Kács és vidéke; Tisza-vidék (Magyarország); Sajó-Hejő mente; Eger és környéke; Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet (Borsod-Abaúj-Zemplén);
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
dátum 2000-01-01
időbeli vonatkozás 11-16. század; 2000
Jellemzők
hordozó papír
méret 703 oldal; 14 x 20,2 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Ismeretlen (Kutatás alatt)
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás ÓMI Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjtemény