Az izraelita vallásoktatás vezérfonala: Izrael története a Honfoglalásig

elemi iskolák számára, III. rész

szöveg

képekkel illusztrálva
A Pesti Izr. Hitközség Vallástani iskolakönyvei sorozat; 3. szám
Az elemi iskolák III. osztálya számára
A könyv megírására Győri Adolf, vallásoktatót a PIH kérte fel.
Részlet a Bevezetésből: "Mi izraeliták Ábrahám, Izsák és Jákob ivadékai vagyunk. Már e törzsatyáink az egyetlen egy igaz Istent imádták. Ábrahám hitében az Örökkévaló ( יה 1ה ) legmagasztosabb lény, az ég és föld alkotója, ( אל עליק קונה שמים וארץ ), mindenható Isten ( אל שדי ), ki igazsággal kormányozza a világot. Törzsatyáink és ivadékaik héber ( עברי ) nemzetségűek voltak. Azon nyelven beszéltek, melyen a mi szent könyveink és imádságaink is Írva vannak.
>>Héber vagyok én s az Örökkévalót, az egek Istenét tisztelem«.
Később őseinket Izrael fiainak ( בני ;שר א ל ), vagy izraelitáknak nevezték s így neveznek bennünket is. E név Jákob törzsatyánknak azon másik nevét foglalja magában, melyet Istentől akkor nyert, midőn az idegenből családjával visszatért Kanaán földjére. — A mi vallásunk izraelita vallás. Mi izraelita vallású magyarok vagyunk.
Zsidóknak is neveznek bennünket, mely név szintén héber eredetű ( יהודי ) s ezt jelenti: Jehúda országából vagy népéből való."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv héber
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy vallásoktatás, vallástani iskolakönyv
tárgy Biblia, bibliai elbeszélések, Tóra
tárgy izraelita vallás, zsidó tanárok
tárgy Jehúda népének honfoglalása
tartalomjegyzék
Bibliai elbeszélések a Tóra II—V. könyveiből, képekkel. Szemelvények a héber imádságkönyvből, fordításokkal. TARTALOM
Imádság a vallástani óra előtt
Imádság a vallástani óra végén
Bibliai történet
BEVEZETÉS
1. Izrael népének eredete
2. Jákob törzsatyánk
3. Jákob és fiai
4. József Egiptomban
5. József és testvérei
6. Jákob és családja Egiptomban
Mózes Második Könyve
7. Jákob ivadékai rabszolgák
8. Mózes születése és neveltetése
9. Mózes a királyi udvarnál
10. Mózes Midjánban
11. Mózes küldetése
12. Mózes és Áron a faraó előtt
13. Isten kivezeti Izrael fiait Egiptomból
14. A Peszach-ünnep
15. Átkelés a Vörös-tengeren
16. A szinajhegyi kinyilatkoztatás
17. A tíz ige tartalma
18. A hetek ünnepe
19. A frigysátor
20. Az aranyborjú
21. Az izraelita nép a sivatagban
Mózes Harmadik Könyve
22. Az istentisztelet a pusztában és Kánaánban
23. A szentség törvényei
24. Az ünnepek
Mózes Negyedik Könyve
25. A Kanaánba küldött tizenkét követ
26. A sátoros ünnep
27. Az egyenetlenség vizei
28. A honfoglalás kezdetei
29. A harmadfél törzs
Mózes Ötödik Könyve
30. Mózes oktatásai
31. Mózes búcsúja
32. Mózes halála

Imádságok
I. Reggeli imádságok
Isten magasztalása, mikor a zsinagógába lépünk
Isten a lélek jóságos adományozója és megőrzője
Isten dicsőítése
Isten a világ teremtője és gondviselője
Isten szeretete ajándékozta meg Izrael népét a Tórával
Isten Egyetlen Egy
Az isteni törvények hű követésére emlékeztető czicziszrojtok
A tízennyolcz áldásmondat
Isten elősegíti az emberiséget a tökéletesedés elérésében
Kaddis-imádság
II. Délesti imádságok
Az Örökkévalót magasztalja minden teremtmény
III. Esti imádságok
Isten dicsőítése
Isten akaratából váltakoznak a nappal és az éjjel
Isten szeretete ajándékozta meg Izrael népét a Tórával
Isten Egyetlen Egy
Isten az ő híveinek őrzője
IV. Szombat reggeli imádságok
Minden lény magasztalja az Istent, mint atyai jóságos gondviselőjét
Isten megáldja a szombat megszentelőit
V. Ünnepi imádságok
Ünnepi zsoltárok nappal és az éjjel
VI. Alkalmi imádságok
Étkezés utáni imádság
Lefekvés előtti imádság
VII. Áldásmondatok
A kézmosásnál
A különféle ételek és italok élvezése előtt
Az arba-kanfósz fölvételénél
A tallisz fölvételénél
Új ruha első fölvételénél
Súlyos betegedésből való föllábadás alkalmával
A szombati és ünnepi gyertyák meggyújtása alkalmával
A chanukka-gyertyácskák meggyújtása alkalmával
A Haggádából

Képek jegyzéke
1. A kisded Mózes a Nílus nádasában
2. Mózes az égő csipkebokor előtt
3. A szinajhegyi kinyilatkoztatás előtt
4 A frigysátor
5. Az áldozó és füstölő oltárok
6. A kosszarvból készült sófárkürt. — A sátoros ünnepi csokor. — Az ünnepi sátor
7. A követek mutatót hoznak Kanaán terméséből
teljes tartalomjegyzék
célközönség alapfokú oktatási anyag
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Győri Adolf
kiadó PIH
közreműködő Munkácsi Bernát, Dr.
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1910-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 56; 48 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 1660b36d61267155