Negyven bibliai történet

I. rész : A világ teremtésétől Mózes haláláig

szöveg

Ajánlás: Nagyságos BÓJA GERGELY urnak, királyi tanácsos és Zalamegye tanfelügyelőjének, a Zalamegyei tanítóegylet érdemdús elnökének a tanítók nemeskeblü barátjának és pártfogójának legmélyebb tisztelettel ajánlja a szerző.
Részlet az Előszóból : "Bibliai történetem első részét mely a világ teremtésétől fogva egész Mózes haláláig terjed, és a felső népiskolák alsó osztályainak használatára van szánva, azon reményben nyújtom át hazánk tanférfiainak, hogy azt figyelmes átolvasás után hasznosnak és czélhoz vezetőnek találva, — szívesen adandják tanulóik kezébe. A második rész még jövő hó folytán hagyja el a sajtót."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Ószövetség
tárgy vallástörténet, vallásoktatás
tartalomjegyzék
Előszó
1. A teremtés
2. Az Éden kertje
3. Az első vétek
4. A büntetés
5. Kain és Ábel
6. A testvérgyilkolás
7. Az özönvíz
8. Noach áldozata
9. A Bábel tornya
10. Ábrahám
11. Ábrahám békeszeretete
12. Sodom és Amorah
13. Ábrahám engedelmessége
14. Izsák
15. Ezsau és Jákob
16. Jákob álma
17. Jákob és Lábán
18. Jákob és gyermekei
19. József eladatik
20. József
21. József a börtönben
22. József Phárao előtt
23. József és testvérei
24. Benjámin Egyptomba megy fivéreivel
25. Benjámin
26. Az ivóserleg
27. József megismerteti magát
28. Jákob Egyptomba költözik
29. Jákob halála
30. Mózes születése
31. Mózes Egyptomból menekül
32. Mózes meghivatása
33. Mózes és Aharon Phárao előtt
34. A tiz csapás
35. Az izraeliták kivonulnak Egyptomból
36. Az izraeliták a pusztában
37. Az isteni kinyilatkoztatás
38. A tiz ige
39. A nép vétkezik
40. Mózes halála
teljes tartalomjegyzék
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Hoffmann Mór
kiadó Fischel Fülöp
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Nagy-kanizsa
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1870-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 52 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 522c3c3d6f27c2f9