Az izraelita vallásoktatás vezérfonala: A zsidók története a babiloni fogságtól a talmud befejezéséig

Vallástani iskolakönyvek sorozat 18. szám

szöveg
minősített tartalom

III. rész
polgári iskolák számára
Részlet az Előszóból: "A régi pogányos szokások mind eltűnnek és a zsidók Isten papi népévé alakulnak, melynek minden egyes tagja magát a tóra törvényei, szerint követendő szentséges életre kötelezi. Annyira megerősödik köztük az igaz hit, hogy bár nyugodtan tűrték négy századon át a hűbéres helyzetet, fellázadnak, midőn az uralkodó állam királya vallásukat is megtámadja. Visszaszerzik függetlenségüket és a papok nemzetségéből választanak királyt. De ezen királyi ház is, minthogy inkább a zsidók állami hatalmának növelésére, mintsem vallásuk megszilárdítására törekedett, száz évi uralkodás után megbukott és Palesztina a világuralomra emelkedett római hatalom alá került. Türelmesen viseli ezt is a zsidó nép, de ismét fellázad, midőn vallását bántalmazzák. Ezen egyenlőtlen harczban a zsidó nép újonnan elveszti hazáját, dicső fővárosát és templomát és szétszóródili a világ minden tájékába."

Guideline for Israelite Religious Education: The History of the Jews from the Babylonian Captivity to the End of the Talmud Religious School Textbooks Series No. 18

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv angol
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy vallástörténet, vallásoktatás
tárgy iskolakönyv, tankönyv sorozat
tárgy zsidó tanárok, rabbi tanítók
tartalomjegyzék
BEVEZETÉS
I. szakasz: A zsidók a babiloni fogságban és a perzsa uralom alatt. Isten szent községének alakulása (586—332).
1. A zsidók Babilóniában
2. A visszatérők viszontagsága: és a szent község szervezése
3. A vallásos élet megszilárdulása intézményekben és szokásokban
II. szakasz: A görög uralom ideje és a makkabeusi harczok (332—135)
1. A zsidók Egiptomban és Palesztinában a Ptolomeusok uralma alatt
2. A Palesztinái zsidók a szeleukidák uralma alatt
3. Vallásos irodalom a makkabeusi harczok alatt
III. szakasz: A főpapi királyok a hasmonei házból. A rómaiak uralma és a zsidó állam elpusztulása.
1. Az önálló királyság
2. A zsidó állam a rómaiak befolyása alatt
3. Palesztina mint római tartomány. A zsidók szabadságharcza és Jeruzsálem pusztulása
IV. szakasz: A zsidók története a jamniai főiskola alapításától a talmud befejezéséig
1. A zsidók a palesztinai főiskolák vezetése alatt (70—200)
2. A zsidók a babiloni iskolák vezetése alatt (200 — 500)
VALLÁSTAN
I. szakasz: Isten szövetsége Izraellel és Izrael szentsége
II. szakasz: A szövetség jelvényei
III. szakasz: A szentség jelvényei
IV. szakasz: Izrael kiválasztottsága és papi szentsége
V. szakasz: Izrael és az emberiség jövője
SZEMELVÉNYEK
I. A babiloni Jézsajás beszédeiből
A próféta hirdeti Isten népének szabadulását és vigasztalja a romba dőlt Jeruzsálemet 51., 52. (1—2., 7—16.) fej.
A próféta jövendölése Jeruzsálem jövő dicsőségéről, 60. fej.
A próféta oktatása az Isten előtt kedves böjtről, 58. fej.
II. Nehemia könyvéből
Ezra fölolvassa a tórát és a száműzetésből visszatértek szent községgé alakulnak. 8., 9., 10. fej.
III. Szemelvények a misnából
IV. Agádai részek a talmudbol
V. Josephus Flavius a jeruzsálemi templom pusztulásáról
teljes tartalomjegyzék
célközönség alapfokú oktatási anyag
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Schön Dávid
kiadó PIH
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1904-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 120 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 1660b36d61267129