Az izraelita vallásoktatás vezérfonala: A zsidók története a babiloni fogságtól a talmud befejezéséig

Vallástani iskolakönyvek sorozat 18. szám

szöveg

III. rész
polgári iskolák számára
Részlet az Előszóból: "A régi pogányos szokások mind eltűnnek és a zsidók Isten papi népévé alakulnak, melynek minden egyes tagja magát a tóra törvényei, szerint követendő szentséges életre kötelezi. Annyira megerősödik köztük az igaz hit, hogy bár nyugodtan tűrték négy századon át a hűbéres helyzetet, fellázadnak, midőn az uralkodó állam királya vallásukat is megtámadja. Visszaszerzik függetlenségüket és a papok nemzetségéből választanak királyt. De ezen királyi ház is, minthogy inkább a zsidók állami hatalmának növelésére, mintsem vallásuk megszilárdítására törekedett, száz évi uralkodás után megbukott és Palesztina a világuralomra emelkedett római hatalom alá került. Türelmesen viseli ezt is a zsidó nép, de ismét fellázad, midőn vallását bántalmazzák. Ezen egyenlőtlen harczban a zsidó nép újonnan elveszti hazáját, dicső fővárosát és templomát és szétszóródili a világ minden tájékába."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy vallástörténet, vallásoktatás
tárgy iskolakönyv, tankönyv sorozat
tárgy zsidó tanárok, rabbi tanítók
tartalomjegyzék
BEVEZETÉS
I. szakasz: A zsidók a babiloni fogságban és a perzsa uralom alatt. Isten szent községének alakulása (586—332).
1. A zsidók Babilóniában
2. A visszatérők viszontagsága: és a szent község szervezése
3. A vallásos élet megszilárdulása intézményekben és szokásokban
II. szakasz: A görög uralom ideje és a makkabeusi harczok (332—135)
1. A zsidók Egiptomban és Palesztinában a Ptolomeusok uralma alatt
2. A Palesztinái zsidók a szeleukidák uralma alatt
3. Vallásos irodalom a makkabeusi harczok alatt
III. szakasz: A főpapi királyok a hasmonei házból. A rómaiak uralma és a zsidó állam elpusztulása.
1. Az önálló királyság
2. A zsidó állam a rómaiak befolyása alatt
3. Palesztina mint római tartomány. A zsidók szabadságharcza és Jeruzsálem pusztulása
IV. szakasz: A zsidók története a jamniai főiskola alapításától a talmud befejezéséig
1. A zsidók a palesztinai főiskolák vezetése alatt (70—200)
2. A zsidók a babiloni iskolák vezetése alatt (200 — 500)
VALLÁSTAN
I. szakasz: Isten szövetsége Izraellel és Izrael szentsége
II. szakasz: A szövetség jelvényei
III. szakasz: A szentség jelvényei
IV. szakasz: Izrael kiválasztottsága és papi szentsége
V. szakasz: Izrael és az emberiség jövője
SZEMELVÉNYEK
I. A babiloni Jézsajás beszédeiből
A próféta hirdeti Isten népének szabadulását és vigasztalja a romba dőlt Jeruzsálemet 51., 52. (1—2., 7—16.) fej.
A próféta jövendölése Jeruzsálem jövő dicsőségéről, 60. fej.
A próféta oktatása az Isten előtt kedves böjtről, 58. fej.
II. Nehemia könyvéből
Ezra fölolvassa a tórát és a száműzetésből visszatértek szent községgé alakulnak. 8., 9., 10. fej.
III. Szemelvények a misnából
IV. Agádai részek a talmudbol
V. Josephus Flavius a jeruzsálemi templom pusztulásáról
teljes tartalomjegyzék
célközönség alapfokú oktatási anyag
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Schön Dávid
kiadó PIH
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1904-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 120 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 1660b36d61267129