A római jog elemei, tekintettel a történelmi fejlődésre

szöveg
minősített tartalom

2. javított kiadás
Rendszerező mű

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy jogtörténet
tárgy római jog
tárgy magánjog
tárgy személyek joga
tárgy dologi jog
tárgy kötelmi jog
tárgy családjog
tárgy öröklési jog
tárgy eljárásjog
tárgy római jog elemei és történeti fejlődés
tartalomjegyzék
Bevezetés
ELSŐ KÖNYV
ÁTALÁNOS TANOK
I. A római magánjog tartalma
II. A magánjog alanya
III. Magánjogok tárgyai
IV. A jogtárgyak összeköttetése a jogalanyokkal
V. A jogok birósági oltalma
MÁSODIK KÖNYV
A VAGYONJOG ELSŐ RÉSZE. VAGYONJOGOK SPECIALIS IN REM ACTIOKKAL
Első fejezet. Tulajdon és birtok
Második fejezet. A szolgalmakról
Harmadik fejezet. Superficies és Agervectigalis
Negyedik fejezet. A zálogjogról
HARMADIK KÖNYV
A VAGYONJOG MÁSODIK RÉSZE. KÖTELMI JOG
Első fejezet. A kötelem általában
Második fejezet. Egyes kötelmek
NEGYEDIK KÖNYV
CSALÁDI JOG (SZEMÉLYEK FÖLÖTTI JOGOK)
Első fejezet. Személyek fölötti családatyai jogok
Második fejezet. Egyoldalú jogok önálló személyek fölött
Harmadik fejezet. Egyéb családi jogviszonyok
ÖTÖDIK KÖNYV. ÖRÖKJOG
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Récsi Emil
kiadó Emich
közreműködő Scheurl Adolf erlangeni tanár után
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Pest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1864-01-01
időbeli vonatkozás 1864.
Jellemzők
hordozó papír
méret 275 p.
méret 23 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár