A magyar magánjog

Az 1848. előtti magyar magánjog : tekintettel ujabb átalakitására

szöveg

Harmadik kiadás

Első kötet

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy magánjog
tárgy feudális jog
tárgy jogforrások
tárgy személyek joga
tárgy dologi jog
tárgy jogérvényesítés
tartalomjegyzék
BEVEZETÉS
Magyar magánjog
ELSŐ KÖNYV. A HAGY. MAGÁNJOG HERMENEUTIKAJA
ELSŐ FEJEZET. A MAGYAR MAGÁNJOG KÚTFŐI
I. Országos törvények
II. A szokásról
III. Werböczi Hármaskönyve
IV. Ő Felsége legfelsőbb királyi kormányrendeletei
V. Királyi privilégiumok
VI. Az ország nagytúráinak törvénykezési nyilatkozatai
VII. Muncipális köztörvényhatósági és községi statútumok
MÁSODIK FEJEZET.A MAGYAR MAGÁNJOG KÚTFŐINEK HASZNÁLÁSI MÓDJA
HARMADIK FEJEZET. A magyar magánjog rendszerének a kútfők használása által megismerési és behizonyitási módja
MÁSODIK KÖNYV. A MAGYAR MAGÁNJOG ÁLTALÁNOS RÉSZE
ELSŐ FEJEZET. SZEMÉLYEK JOGA
MÁSODIK FEJEZET. DOLGOK JOGA
HARMADIK FEJEZET. CSELEKVÉNYEK ÉS KERESETEK JOGA
KÁRTÉRÍTÉSEKRŐL ÁLTALÁBAN
MÁSODIK FEJEZET. A KÁROSÍTÁSOK néhány különös neméről
HARMADIK SZAKASZ. MAGÁNJOGI BÁNTALMAKRÓL
III- CSALÁDI JOG
MÁSODIK SZAKASZ. A CSALÁDI ÉLET EGYES VISZONYAIRÓL
ELSŐ FEJEZET. A HÁZASTÁRSAK KÖZTI VISZONY
MÁSODIK FEJEZET. SZÜLÖK ÉS GYERMEKEK KÖZTI VISZONY
HARMADIK FEJEZET. A GYÁMSÁGRÓL ÉS GONDNOKSÁGRÓL
IV- ÖRÖKÖDÉSI JOG
ELSŐ SZAKASZ. ELŐBBI ÖRÖKÖDÉSI JOGUNK ÁTTEKINTÉSE
ELSŐ FEJEZET. ŐSI VAGYONBANI ÖRÖKÖDÉS
MÁSQDIK FEJEZET. SZERZEMÉNYI VAGYONBANI ÖRÖKÖDÉS
HARMADIK FEJEZET. ELŐBBI ÖRÖKÖDÉSI JOGUNK ÁTALAKULÁSA
MÁSODIK SZAKASZ. MOSTANI ÖRÖKÖDÉSI JOGUNK
ELSŐ FEJEZET. VÉGRENDELETI ÖRÖKÖDÉS
MÁSODIK FEJEZET. ÖRÖKÖDÉSI SZERZŐDÉSEK
HARMADIK FEJEZET. VÉGRENDELET NÉLKÜLI ÖRÖKÖDÉS
HARMADIK SZAKASZ. AZ ÖRÖKSÉG MEGSZERZÉSE
NEGYEDIK SZAKASZ. AZ ÖRÖKÖDÉS RENDKÍVÜLI" NEMEI

Pótkötet
I. Vagyoni jog
Első szak
I. Birtok
II. Tulajdon
III. Irodalmi és művészeti jogositványok
IV. Idegen dologbani jogositványok
V. Személyes követelések
IV. Virtuális jogok
Második szak
Ingatlan vagyon
A) Telekkönyv
B) Fekvőtulajdon
I. Nemesi tulajdon
II. Városi tulajdon
III. Paraszti tulajdon
IV. A jászok és kunok előbbi kerületében
C) Fekvő zálog
Harmadik szak. Ingó vagyon
II. Kötelmi jog
Első szak. Szerződésekről
A) Szerződésekről általában
B) Egyes szerződésekről. I. Közönséges teljesítéssel járó szerződések
II. Pénzbeli adósságok
Második szak.— Károkról és kártérítésekről
A) Általában
B) Károsításnak néhány különös esetei
Harmadik szak. — Magánjogi bántalmak
III. Családi jog
Első szak. — A házasságról
Második szak. — A családi élet egyes viszonyai
A) A házastársak közti viszony
B) A szülők és gyermekek közti viszony
C) A gyámságról és gondnokságról
IV. Öröködési jog
Első szak
Előbbi öröködési jogunk
A) Ősi vagyonra nézve
B) Szerzeményi vagyonra nézve
C) Előbbi öröködési jogunk átalakulása
Második szak
Mostani öröködési jogunk
A) Végrendeleti öröködés
B) Öröködési szerződések
C) Végintézkedés nélküli öröködés
Harmadik szak
Az örökség megszerzése
Negyedik szak
Rendkívüli öröködés
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Wenzel Gusztáv
kiadó M. Kir. Egy. Ny.
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Osztrák-Magyar Monarchia
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1885-01-01
időbeli vonatkozás 1885
Jellemzők
hordozó papír
méret XX,
méret 430 p
méret 20 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár