Politikai gazdászat tankönyve

szöveg
minősített tartalom

Első vagy elméleti rész

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy közgazdaságtan
tárgy politikai gazdaságtan
tárgy gazdaságelmélet
tárgy gazdasági ágazatok
tárgy gazdaságpolitika
tárgy kereskedelempolitika
tárgy pénzügypolitika
tárgy jogi szabályozás
tartalomjegyzék
AZ ELSŐ RÉSZ TARTALMA.
Bevezetés.
I. Az embereknek javak utáni törekvése.
II. Vagyon, ennek felosztása. Gazdászat, — gazdászattan ennek ágai.
III. A népgazdászat lényege.
IV. A politikai gazdászat tudományának becse s haszna.
V. Rokon és segédtudományai.
A politikai gazdászat első vagy elméleti része.
Első fejezet. A javak fogalma és keletkezése.
Első szakasz. Szükség, érték, javak.
Második szakasz. A javak keletkezéséről és a terményzö erőről.
Második fejezet. A javak felosztása.
Első szakasz. A cseréről és a javak áráról.
Második szakasz. A termény felosztásáról a terményzők között, s ezen utóbbiak jövedelméről
Első czikk. A munkajövedelemről, s azon szabályokról, mellyektöl függ különösen.
Második czikk. A tőkejövedelemről.
Harmadik czikk. A földjövedelemről.
Negyedik czikk. A vállalkozói nyereségről.
Ötödik czikk. A költségi ár ezen elemeinek együtthatása a terményárak képződésére.
Harmadik fejezet. A javak szaporodásáról.
Negyedik fejezet. A javak forgalmáról.
Első szakasz. A forgalomról átálában.
Második szakasz. A pénzről és a pénzforgalomról.
Harmadik szakasz. A hitelről.
Ötödik fejezet. A javak fogyasztásáról.
Első szakasz. A fogyasztás fogalma s nemei.
Második szakasz. A fogyasztás viszonya a terményzéshez.
Harmadik szakasz. Mi határozza meg a fogyasztás különböző nemei kiterjedését.

A MÁSODIK RÉSZ TARTALMA
1. Bevezetés. Első fejezet. A nyers terményzésröl.
Első szakasz. A nyers terményzésről átalában.
Második szakasz. Földmivelés (szoros értelemben) és állattenyésztés.
Harmadik szakasz. Vadászat és halászat.
Negyedik szakasz. Bányászat.
Második fejezet. A müiparról.
Első szakasz. Átalános észrevételek.
Második szakasz. Müipari szervezet.
Harmadik fejezet. A kereskedési iparról.
Bevezetés. A kereskedés lényegéről s nemeiről.
Első osztály. A kereskedés föügyletéről.
Első szakasz A portéka kereskedésről átálában.
Második szakasz. A portéka kereskedés felosztása, egyes nemei hasznának egybehasonlitása
Harmadik szakasz. A kereskedés vezetése a kormány által.
Negyedik szakasz. A kereskedés előmozdításának eszközei.
Második osztály. A kereskedés segédügyleteiről.
Negyedik fejezet. A kormány befolyásáról a pénz és hitel ügyére.
Első szakasz. A pénz ügyéről és a pénzre vonatkozó törvényekről.
Toldalék. Az uzsora elleni törvényekről.
Második szakasz. A kormány befolyásáról a magán hitelre.
Toldalék. A politikai gazdászat történetének vázlata; ugyanannak irodalma.
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Récsi Emil
kiadó KIRÁLYI MAGYAR EGYETEM
közreműködő dr. Kudler József után
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Buda
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1951-01-01
időbeli vonatkozás 1851.
Jellemzők
hordozó papír
méret 227 p.
méret 384 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár