Institutiones juris hungarici privati

Magyar hazai polgári magános törvényről írt tanítások

Első könyv

A személyekről

szöveg
minősített tartalom

A magyar hazafijak' és a' törvény tanúló nemes ifjúság számára

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy magánjog
tárgy polgári jog
tárgy személyek joga
tárgy dologi jog
tárgy polgári eljárásjog
tárgy rendszerező mű
tárgy 19. század eleje
tartalomjegyzék
A Magyar Törvénykönyvről
Első Czikkely A Magyar Törvénynek általános ismereteiről
Második Czikkely A Magyar jusnak kútfejeiről altaljában, és annak forrásairól különösen
Harmadik Czikkely A magános törvénynek hazai forrásairól
A Szokásról
A Privilégiumokról
A Királyi Kúria Decisiójairól és praejudieiu- mairól
A Közönségeknek statutumjaikról v. kistörvényeikröl
Negyedik Czikkely A Magyar törvénynek czéljáról és hasznáról
Ötödik Czikkel A Magyar magános törvénytudománynak segédjeiről
A Petsétekröl
Első Czikkely A Személlyeknek isméretekről és jussaikról közönségesen
Második Czikkely A Nemesekről és azoknak praerogátiváikról
Harmadik Czikkely Az Egyházi Személlyeknek különös jussaik
Negyedik Czikkely A Fő Rendeknek jussaikról
Ötödik Czikkely Praediális Nemesekről, és azoknak jussaikról
Hatodik Czikkely A Szabad Királyi Városokról
Hetedik Czikkely A különös Kerületekről
Nyolczadik Czikkely A Szabadosokról
Kilenczedik Czikkely Az Atyai Hatalomról
Tizedik Czikkely A Jegyváltásról és házasságról
Tizenegyedik Czikkely A Törvényesítésről, és Atyafi; ásításról
Tizenkettedik Czikkely A Tútorságról, és KúrátorságróI (gyámatya és gondviselő)
Tizenharmadik Czikkely, az Úri Hatalomról
Tizennegyedik Czikkely A Királyi Fiskus magános jussairól
Jegyzet
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Czövek István, Kelemen Imre
kiadó Petrózai Trattnern János Tamás betűivel
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1822-01-01
időbeli vonatkozás 1822
Jellemzők
hordozó papír
méret 3 db.
méret 19 cm.
méret 421 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár