Institutiones juris hungarici privati (magyar)

Magyar hazai polgári magános törvényről írt tanítások

Néhai Kelemen Imre haladó halhatatlan munkája szerint

Magyar hazafijak' és a' törvény tanúló nemes ifjúság' számára

Harmadik könyv

A' keresetekről

szöveg
minősített tartalom
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy magánjog
tárgy polgári jog
tárgy személyek joga
tárgy dologi jog
tárgy polgári eljárásjog
tárgy rendszerező mű
tartalomjegyzék
Első Czikkely} szól a’ Törvény mondásáéról és Törvényszék’ Illetőségéről
Második Czikkely. A’ Bíróról
Harmadik Czikkely. A’ Felpőrösről
Negyedik Czikkely. Az Alpörösről
Ötödik Czikkely. Az Avatkozóról
Hatodik Czikkely. A’ Szavatosról
Hetedik Czikkely. A’ Tellyes hatalmúról
Nyólczadik Czikkely. A' Prokátórokról, vagy Ügyvédőkről
Kilenczedik Czikkely. A’ Meglátásról a Megbírálásról (Compromisso) és Párról átaljában
Tizedik Czikkely. A’ Keresetről
Tizenegyedik Czikkely. Az Idézésről
Tizenkettődik Czikkely. A’ Pörfelvételról (Levata) és Pörkikiáltásról (Proclamata vel Proclamatione Causae)
Tizenharmadik Czikkely. A * Megjelenésről és Megátalkottságról, (contumacia, Bíróság’ megvetése)
Tizennegyedik Czikkely. A’ Pőröksorjáról, vagy Soratlanságaikról
Tizenötödik Czikkely. A’ Kifogásokról, és Leszállításokról
Tizenhatodik Czikkely. A’ késleltető vagy hátráltató Téteményekröl: Halasztásról (Dilatione) Időhúzásról (Prorogatione) és Szünnapokról (Feriis)
Tizenhetedik Czikkely. A’ Por elfogadásról (Litis Contestatione)
Tizenhyóltzidik Czikkely. A’ Próbákról átaljában, jelesben a’ Mesterségesekről
Tizenkilentzedik Czikkely. Az Okleveleknek Hiteleikről
Huszadik Czikkely. A’ Tanúknak Próbájokról
Huszonegyedik Czikkely. A’ Szemre vételtől
Huszonkettődig Czikkely. Az Eshüvésröl
Huszonharmadik Czikkely. Az ítéletről, és ítélt t Dologról
Huszonnegyedik Czikkely. A’ Végrehajtásról, vagy Foglalásról, és Betsröl
Huszonötödik Czikkely, A’ Pör letételről (Depositione Causae) mint Orvoslásról
Huszonhatodik Czikkely. A’ Prókátori Állítás' Megtagadásáról
Huszonhetedik Czikkely. Az ítélet’ tiltásról, (de Prohibita)
Huszonnyólczadik Czikkely. A' Fellyebbvitélről. (de Appellatione)
Huszonkilentzedik Czikkely. Az Ellentállásról. (de Oppositione)
Harmintzudik Czikkely. A’ Viszszaüzésröl (de Repulsione)
Harmintzegyedik Czikkely. A’ Pör úijít ás’ útjáról (de Via Növi)
Harmintzkettődik Czikkely. A’ Bírságokról átaljájában (de Birsagiis in genere) jelesben
A’ Patvarkodásról (de Calumnia)
A’ Törvény-Széknek Megsértéséről (de Violatione Sedis Judiciariae)
A’ vakmerőén Pörlekedőknek büntetéseikről (poena temere litigantium)
A’ Prókátoroknak halgatásokról, vagy nyelv kötésekről
A’ Nyelv’ váltságról, (de Emenda Linguae)
Harmintzharmadik Czikkely. A’ Törvényes Paran tsolatokról (de Mandatis Judiciariis)
Harmintznegy értik Czikkely. A’ pörlekedésnek némely rendkívülvaló Módjairól
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Czövek István, Kelemen Imre
kiadó Trattner
kiadó Petrózai Trattnern János Tamás betűivel
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
kiadás/létrehozás helye Pest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1822-01-01
időbeli vonatkozás 1822
időbeli vonatkozás 19. század eleje
Jellemzők
hordozó papír
méret 3 db.
méret 399 p.
méret 19 cm.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár