Institutiones juris hungarici privati (magyar)

Magyar hazai polgári magános törvényről írtt tanítások mellyeket néhai Kelemen Imre

Haladó halhatatlan munkája szerint

A magyar hazafijak' és a' törvény tanúló nemes ifjúság' számára

Második könyv

A' dolgokról

szöveg
minősített tartalom

Magyar nyelven készített és kiadott

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy magánjog
tárgy polgári jog
tárgy személyek joga
tárgy dologi jog
tárgy polgári eljárásjog
tárgy rendszerező mű
tartalomjegyzék
Bévezetésképen
Első Czikkely, az Uradalomról átaljába
Második Czikkely, az Uradalom’megszerzésének természeti módjairól
Harmadik Czikkely, tanít az Adományokról
Negyedik Czikkely, a’ Nádor Ispányi és Helytartói Adományról
Ötödik Czikkely, a’ Beiktatás
Hatodik Czikkely, a’ Ellentmondás
Hetedik Czikkely, az Ujjra vagy visszaiktatás’ módjai
Nyolczadik Czikkely, az Egyenlőség vagy Egyenetlenség
Kilenczedik Czikkely, az Asszonyoknak az ő jussaik
Tizedik Czikkely, a’ Hitbér
Tizenegyedik Czikkely, a’ Kissebb Királyi Jussok
Tizenkettedik Czikkely ,a’ Testamerítomoknak sokféle alnemei
Tizenharmadik Czikkely, a’ Testamentomatlan örökösödésnek regulái
Tizennegyedik Czikkely, a’ Hitre • Bízottaknak
Tizenötödik Czikkely,, az osztatlan atyafiaknak
Tizenhatodik. Czikkely, az Atyafijait’ osztály
Tizenhetedik Czikkely , ^az Osztály’ hibái
Tizennyolczadik Czikkely, mimódon kell arányosságot (proportionem) a’ Közbirtokosok (compossessores) közzé bé vinni
Tizenkilenczedik Czikkely , á’ Földterületeknek határjai
Huszadik Czikkely , a’ Kir,-Fiskus örökösödés
Huszonegyedik Czikkely , az Elidösítés
Huszonkettődik Czikkely, Szoll átaljában
Huszonharmadik Czikkely , Szóll vitaijában
Huszonnegyedik Czikkely, a’ közéletben forgó Adás vevésröl
Huszonötödik Czikkely, az örök-vallásokról
Huszonhatodik Czikkely, az ingó és ingatlan javaknak zálogaikról
Huszonhetedik Czikkely, a’ Hívséges szolgáintokért vallott jószágokról
Huszonnyolczadik Czikkely, az Arénádról
Huszonkilentzedik Czikkely , a* Haszonraadottról
Harminczadik Czikkely , á’ Letettről és Elzárttról
Harminczegyedik Czikkely, a’ Költsönadósságokról
Harminczkettödik Czikkely, a’ Kezességről
Harminczharmadik Czikkely , az Egygyességre lépesről
Harmincznegyedik Czikkely, azon módokról, mellyek által a’ Kötelezések (Obligationes) megszűnnek
Harminc zötödik Czikkely, a’ nqgyobb Erőszakoskodásról
Harminczhatodik Czikkely , a’ Kissebb Erőszakoskodásról
Harminczhetedik Czikkély, a' Törvény* lát tatásról (De Impensione praestanda)
Harmincznyolczadik Czikkély , az .All-orczáról és atyafi vér' árulásról (De Larva et Proditione fraterni sangvinis)
Harminczkilenczedik Czikkély, áz Levelek körül esett vétkekről. (De Delictis circa Litteras commissis)
Negyvenedik Czikkély, a’ Károkról (De Damnis)
Negyvenegyedik Czikkély, a’ Gyaláztatásról (De Dehonestatione)
Negyvenkettedik Czikkély ,'a’ Közönséges Politika Vétkekről (de Delictis Publico-Politicis)
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Czövek István, Kelemen Imre
kiadó Petrózai Trattnern János Tamás betűivel
kiadó Trattner
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
kiadás/létrehozás helye Pest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
időbeli vonatkozás 1822
időbeli vonatkozás 19. század eleje
Jellemzők
hordozó papír
méret 755 p.
méret 3db.
méret 19 cm.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár