Magyar közigazgatási jog kézikönyve: joghallgatók és szigorlók használatára

szöveg

Második teljesen átdolgozott kiadás

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy közigazgatási jog
tárgy közigazgatási rendszer
tárgy közigazgatás szervezete
tárgy közszolgálati jog
tárgy szakigazgatás
tárgy felsőoktatási tankönyv
tartalomjegyzék
BEVEZETÉS
I. Fejezet. Az állam és a közigazgatás
II. Fejezet. A közigazgatási jog
ÁLTALÁNOS RÉSZ. A magyar állam közigazgatási szervezete
I. KÖNYV. Az állami közigazgatás szervezete
ELSŐ SZAKASZ. Az általános tanok
MÁSODIK SZAKASZ. Az osztrák-magyar közös kormány
HARMADIK SZAKASZ. A magyar országos kormány
I Fejezet. Az összes minisztérium
II. Fejezet. Az egyes minisztériumok és az alájok rendelt hatóságok
III Fejezet. A liorvát-szlavon országos kormány
IV. Fejezet. Az állami számvevőszékről
V. Fejezet. A m. kir. közigazgatási bíróság
II. KÖNYV. A helyhatósági közigazgatás szervezete
ELSŐ SZAKASZ. Törvényhatósági önkormányzat
1. Fejezet. Tájékoztató eszmék
II. Fejezet. A törvényhatósági önkormányzat Magyarországon
III. Fejezet. A törvényhatóságok képviselete
IV. Fejezet. A főispán és a törvényhatósági közegek
V. Fejezet. Budapest székes főváros
VI. Fejezet. A közigazgatási bizottság
VII. Fejezet. A törvényhatóságok háztartásáról
VIII. Fejezet. A törvényhatóságok gyámhatósága
MÁSODIK SZAKASZ. A községi önkormányzat
1. Fejezet. A községek szervezete, hatásköre
II. Fejezet. A községek háztartása
III. Fejezet. A községek szervezetének megváltoztatása
III. KÖNYV.A közszolgálat viszonyai a magyar államban
I. Fejezet. A közszolgálat jogi természete és nemei
II. Fejezet. A közhivatalok betöltéséről
III. Fejezet. A köztisztviselők kötelességei és felelőssége
IV. Fejezet. köztisztviselők jogai
V. Fejezet. A közszolgálati viszony megszűnése
KÜLÖNÖS RÉSZ. A magyar állam közigazgatási joga. I. KÖNYV. A physikai életre vonatkozó közigazgatás. Belügyi igazgatás
ELSŐ SZAKASZ. A népességi ügy
A/ A népesség nyilvántartása
B/ A népességi rendtartás
MÁSODIK SZAKASZ. Közegészségügyi igazgatás
1. Fejezet. Általános elvek
II. Fejezet. Egészségügyi intézkedések
III. Fejezet. A gyógyászati ügy
HARMADIK SZAKASZ. Rendőri igazgatás
I. Fejezet. A rendőri hatalom szervezete
II. Fejezet. Rendőri jogszolgáltatás
III. Fejezet. Rendőri igazgatás
A/ Államrendészet
B] Közrendészet
NEGYEDIK SZAKASZ. A philantropiai ügyek igazgatása
ÖTÖDIK SZAKASZ. Gyám-gondnoksági ügyek
II. KÖNYV. A szellemi életre vonatkozó közigazgatás. Vallás- és közoktatásügyi igazgatás
ELSŐ SZAKASZ. A vallásügyi igazgatás joga
MÁSODIK SZAKASZ. A közoktatásügyi igazgatás
Első czim. A népoktatás joga
Második czim. A hivatásszerű művelődés joga
I. Czikk. A hivatásszerű pályákra előkészítő iskolák
II. Czikk. A hivatásszerű műveltség szakoktatásának rendszere
A) A tudományos jellegű szakok főiskolái
B) Közgazdaság! czélú magasabb szakoktatás főiskolái
C)A művészeti szakképzés
III. KÖNYV. A gazdasági életre vonatkozó közigazgatás
ELSŐ SZAKASZ. Az őstermelés közigazgatásának joga
I. Czikk. Mezőgazdasági ügyek
II. Czikk. Erdőügyi igazgatás
III. Czikk. Állattenyésztés és állategészségügy
IV. Czikk. Vízügyi igazgatás
MÁSODIK SZAKASZ. A kereskedelemügyi igazgatás joga
I. Czim. A kereskedelem ügye. II. Czim. Iparügyi igazgatás joga. III. Czim. Közlekedésügyi igazgatás. A) Közutak, vámok
B) Vasúti jog
C) Hajózás joga
D) Posta- és távirdajog
IV. KÖNYV. Az igazságügyi közigazgatás
V. KÖNYV. Közigazgatás a katonai ügyekben
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Csiky Kálmán
kiadó Pallas
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Osztrák-Magyar Monarchia
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1899-06-01
időbeli vonatkozás 1899
Jellemzők
hordozó papír
méret 674 p.
méret 24 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár