Büntetőjogtan : 1-2.

szöveg
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy büntetőjog
tárgy büntető eljárásjog
tárgy bűncselekménytan
tárgy büntetéstan
tárgy bűncselekmények
tárgy büntetőeljárás
tárgy rendszerező mű
tartalomjegyzék
TARTALMA az első kötetnek
Bevezetés
I. Büntetőjog ismerete, rendszere
II. Büntetőjog forrásai
III. Büntetőjog segédszerei, irodalma
Első könyv. Anyagi Büntetőjog. Első Szakasz. Büntettek és büntetések általában
Első Fejezet. A büntetőjog megalapítása
Második Fejezet. A bűntett
Első czikk. A bűntett ismerete és nemei
Második Czikk. A bűntett alanya
Harmadik Czikk. A bűntett tárgya
Negyedik Czikk. A bűncselekvény
I. Czim. A büncselekvény kellékei
II. Czim. A szándékosság és vétkesség
III. Czim. A bünkisérlet
IV. Czim. A büntársak
V. Czim. A bűnhalmazat
Harmadik Fejezet. A büntetés
Első Czikk. A büntetés ismerete s természete
Második Czikk. A büntetés nemei
I Czím, A halálbüntetés
II. Czim. Testi büntetések
III. Czim. Szabadság büntetések
IV. Czim. Becsület büntetések
V. Czim. Vagyon büntetések
Harmadik Czikk. A büntetés következményei
Negyedik Fejezet. A büntetés alkalmazása a bűntettre
Első Czikk. A büntetés alkalmazásának feltételei
I. Czim. A tényálladék és beszámítás ismerete
II. Czim. A beszámítás általános szabályai
III. Czim. A beszámítás különös szabályai
Második Czikk. A büntetés alkalmazásának elvei
I. Czim. A büntető törvények ereje, és magyarázata
II. Czim. A büntetés kiszabása
Harmadik Czikk. A büntetés alkalmazásának megszűnte
I. Czim. A megszüntetés módjai általában
II. Czim A megszüntetés némely módjai különösen

TARTALMA a második kötetnek
Második Szakasz. Büntettek és büntetéseik részletesen
Első Fejezet. A közbüntettek
Első Czikk. Büntettek az államkötelék ellen
Második Czikk. Büntettek a közintézkedések ellen
I. Czim. Zendülés. Lázadás
II. Czim. Nyilvános erőszakoskodás
III. Czim. Pénz és közhitelpapirhamisitás
IV. Czim. Hivatalos hatalommali visszaélés
V. Czim. Közhatalmi jogok bitorlása és sértése
VI. Czim. Büntettek elősegélése
Harmadik Czikk. Büntettek a vallás és közerkölcsiség ellen
I. Czim. Istenkáromlás. Vallásháboritás
II. Czim. Hamis eskü
III. Czim. Fajtalansági büntettek
Második Fejezet. A magánbüntettek
Első Czikk. Büntettek az emberi élet ellen
I. Czim. Gyilkosság
II. Czim. Emberölés
III. Czim. Gyermekülés
IV. Czim. Magzatelhajtás
V. Czim. Gyermekkitétel
Második Czikk. Büntettek a testépség ellen
I. Czim. Súlyos testi sértés
II. Czim. Párviadal
Harmadik Czikk. Büntettek a személyes szabadság ellen
I. Czim. Emberrablás
II. Czim. Erőszakos letartóztatás
Negyedik Czikk. Büntettek a becsület ellen
Ötödik Czikk. Büntettek a vagyon ellen
I. Czim. Tolvajság
II. Czim. Sikkasztás
III. Czim. Rablás
IV. Czim. Zsarolás
V. Czim. Gyújtogatás
VI. Czim. Kártétel
VII. Czim. Csalási büntettek
Második könyv. Alaki. Büntetőjog
Első Szakasz. Büntető bíróságok
Első Fejezet. A büntető hatóság
Második Fejezet. A büntető bíróságok
Első Czikk. Közös bíróságok
I. Czim. Alsó törvényszékek
II. Czim. Felső törvényszékek
Második Czikk. Külön biróságok
Harmadik Czikk. Birói kellékek és kizáratás
Negyedik Czikk. Bírósági ügykezelés
Harmadik Fejezet. A büntetőbíróságok illetősége
Negyedik Fejezet. A közvádló és védő
Második Szakasz. Büntető eljárás
Első Fejezet. A büntető eljárás ismerete és nemei
Második Fejezet. A büntető eljárás alkatrészei
Első Czikk. Az elővizsgálat
I. Czim. Az elővizsgálat általában
II. Czim. Bírói szemle
III. Czim. Házkutatás
IV. Czim. Tanuk kihallgatása
V. Czim Vádlott kihallgatása
VI. Czim. Vádlott letartóztatása
Második Czikk. A perbeli tárgyalás
I. Czim. Perbeli tárgyalás folyama
II. Czim. Bizonyítási tan
Harmadik Czikk. Bűnvádi ítélet
Negyedik Czikk. Bűnvádi perorvoslatok
Ötödik Czikk. ítéletek végrehajtása
Harmadik Fejezet. Eljárási költségek
Negyedik Fejezet. Külön eljárási szabályok
Első Czikk. Távollevők elleni eljárás
Második Czikk. Rögtönbirósági eljárás
Harmadik Czikk. Sajtóbirósági eljárás
.
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Pauler Tivadar
kiadó Pfeifer Ferd.
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Pest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1864-04-09
időbeli vonatkozás 1864-1865.
Jellemzők
hordozó papír
méret VI, 300 p.
méret V, 458 p.
méret 22 cm
méret 2 db
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár