Breverl a ferences rend áhítatának kedvelt kultuszképeivel

kép

A külső oldalán kézi festéssel díszített breverl a ferences rend áhítatának kedvelt kultuszképeivel. A breverlek vagy oltalomlevelek általában kilenc, összetartozó, egy lapra felragasztott rézmetszetű szentképet tartalmaztak, amelyek felhajthatóak voltak, és különböző amulettcédulákat, áldóimákat rejtettek. A középső szentkép alatt pedig bajelhárító, oltalmazó erővel felruházott ereklyék, miniatűr kegytárgyak, medalionok, szentelmények, szent helyekről származó kavicsok, növények ragasztással rögzített tárgyegyüttese volt látható. Az oltalomlevelet általában egy vastagabb, mintás papírra ragasztották, amelyre további rézmetszetű szentképeket ragasztottak, összehajtogatott állapotban ezek voltak láthatók. Az oltalomleveleket összehajtogatva általában textiltasakban vagy réztokban tartották és a testen viselték az ing alatt, nyakba akasztva vagy a ruhára függesztve. Az egyházi áldásban részesült breverleket kegyhelyeken lehetett megvásárolni és a népi vallásosság szerint minden bajtól, betegségtől, veszedelemtől megoltalmazták viselőjüket, aki a szabály szerint nem tudhatott róla, hogy pontosan milyen képeket, tárgyakat rejt is az oltalomlevele,ezt ugyanis csak akkor volt szabad kinyitni, ha a benne lévő erőkre valóban szükség volt. Az összehajtogatott breverl egyik oldalán található metszeten Szent Anasztáz perzsa vértanú levágott fejét emeli két angyal az égbe. Az angyalok fölött apró sárkányok láthatók. Ez az ábrázolás fejfájás ellen védő szimbólum is volt, de Szent Anasztázt démonok ellen, illetve a halál óráján is segítségül hívták. A kép alatt felirat: "S. Anastäsü Martyr.". Az összehajtott breverl másik oldalán Boldog Andrea Conti di Segni itáliai ferences szerzetes metszetábrázolása látható. Az angyal által átölelt szerzetes mellett egy gyermek térdel, akiből egy apró sárkány száll fel. A kép alat felirat: "B. Andreas de Conti.". A breverlet széthajtogatva három sorban, soronként három, összesen kilenc kisméretű metszetet találunk, amelyek csak egy oldalukkal vannak felragasztva a tetillapra, felhajtva őket, további metszetábrázolásokra, áldóimákra, középen pedig egy kegytárgyegyüttesre bukkanunk. A bal felső metszeten Assisi Szent Ferenc ábrázolása látható, amint a szájából kinövő kereszttel űzi el a háttérben megjelenő városra lecsapni igyekvő hatalmas sárkányt, amely a bűnt, a kísértéseket, de a pestistjárványt is jelképezheti. A kép alatt felirat: S. Franciscus Seraph". A metszetet felhajtva egy amulettcédulát találunk Szent Ágota miniatűr metszetábrázolásával és hozzá tartozó imával. A szent szűz jobb kezében liliom, bal kezében pedig tálca jelenik meg, levágott melleivel. A kép alatt felirat: "S.AGATHA.V.et M.". A kép mellett a Szent Ágota-áldás szavai olvashatók, amely a szűz oltalmát kéri a haza szabadságáért és a pusztító tűzvész megfékezésére: "Mentem Sanctam + Sponta,, / neam + Honorem DEO + / et patriae liberationem; ignis / a laesura protege nos / Agatha pia.". A felső sor középső metszetén Krisztus dicsőséges Szent Keresztjének ábrázolása látható, körülötte az Öt Szent Seb sugárkoszorúban megjelenő ábrázolásával, a kereszt tövében pedig egy halott sárkány nyugszik. Krisztus Öt Szent Sebéhez a 16. századtól kezdve éhínség és járványok idején fordultak segítségért. A kép alatt felirat: "Vicit Leo de tribu Juda Alle". A metszetet felhajtva egy máriacelli Schluckbild, nyelhető szentkép látható a kegyszobor képével, amelyet betegég esetén vízben feloldva lenyeltek, de az is előfordult, hogy megbetegedett jószágok takarmányába keverték a miniatűr szentképeket. A kép alatt felirat: "S. Maria Zell". A felső sor jobb oldali metszete Boldog Salvator ab Horta spanyol ferences testvért ábrázolja. A szerzetes álló alakja mellett egy elalélt ifjú jelenik meg, akinek nyakáról most tekeredik el az azt elszorító sárkány. Az ifjú mögött egy imádkozó, hálát adó, kalapos alak látható. A kép alatt felirat: B: Salvator ab Horta." A metszetet felhajtva egy amulettcédulára találunk a gyermek Jézus előtt hódoló három királyok ábrázolásával és hozzá tartozó imával. A lap felirata: "O! Ihr h. drey Könige / Caspar, Melchior, Balthasar, / Bittet für uns jetzt und in der / Stund unses Tods. / Damit wir von allen Übel und / Unheil, bewahret werden.". Aki Háromkirályok-cédulát hordott magánál, az jó halálra számíthatott. A középső sor bal oldali képén Kapisztrán Szent János metszetábrázolása látható. A ferences szent jobbjában kereszttel ékesített zászlót tart és a mellette sugárkoszorúban megjelenő "IHS" Krisztus-monogramra tekint. A kép alatt felirat: "S Ioannes Capistr". A metszetet felhajtva Páduai Szent Antal sátáni kísértések elleni imája olvasható: " Ecce + Domini! fugite partes adversae + / Vicit Leo de tribu juda + radix David. + / Alleluja Alleluja.". A középső metszeten a Szeplőtelen Fogantatás (Maria Immaculata) ábrázolása látható, aki felhők között az áteredő bűnt jelképező, glóbusz köré tekeredő kígyó fején áll. Az Immaculata-ábrázolások pestis ellen oltalmazó motívumok is voltak. A kép alatt felirat: "Immac Conceptio B V Maria". A metszetet felhajtva kegytárgyegyüttesre bukkanunk: piros és zöld textildarabokra; apró kövekre; függővel ellátott Caravaca-keresztre; Szent Sebestyén-nyílra (mindkettő pestistől oltalmazó amulett volt); függővel ellátott Nepomuk-nyelvre, amelyet rágalmazás, nyelvbetegségek, kelések és daganatok ellen hordtak amulettként; és miniatűr amulettcédulákra: az egyiken jezsuita címer látható sugárkoszorúban, a másikon a "S. Maria / In Conceptio / tua Virgo / immaculata / fuisti." felirat olvasható. A középső sor jobb oldali metszetén Sienai Szent Bernardin ferences szerzetes álló alakja látható, amint sárkányokkal körülvéve a napkorongban megjelenő "IHS" Krisztus-monogramra mutat. Szent Bernardin Krisztus nevének monogramját napsugarakkal körülvett arany betűkkel kis pajzsba írta, amelyet prédikációi végén mindig felmutatott. A kép alatt felirat: "S. Bernardinus Senen". A metszetet felhajtva a bizánci rítus liturgiájának Triszágionja (Háromszorszent ének) olvasható: "I. N. R. I. / Sanctus DEUS, Sanctus Fortis, Sanctus / immortalis, miserere nobis + / Christus nobiscum, state.". Az alsó sor bal oldali metszetén Szent Didák spanyol ferences szerzetes feszület előtt térdelő alakja jelenik meg enteriőrben. A kép alatt felirat: "S Didacus". A metszetet felhajtva egy Sienai Szent Bernardin előzőleg leírt szentképével szinte teljesen azonos, balra kihatható metszet látható. Felirata ennek is: "S. Bernardinus Senen". Az alsó sor középső metszeten Szent Mihály arkangyal páncélos alakja jelenik meg, kezében dárdával. A kép alatt felirat: "Quis ut Deus.", amely a héber Mikáél név (jelentése: ki olyan, mint az Isten) latin átirata. A metszetet felhajtva a 68. zsoltár kezdősora olvashato kisméretű, kihajtható amulettcédulán: "IHS / Exurgat DEUS, et dissipentur inimici / ejus. / + + +". Az alsó sor jobb oldali metszetén Páduai Szent Antal ábrázolása látható, aki sárkányokat űz el a mellette fekvő haldoklótól, aki mögött imádkozó alak, mögöttük pedig egy város látképe jelenik meg. A kép alatt felirat: "S Antonius de Padua". A metszetet kihajtva egy másik, balra kihajtható metszetet találunk, amelyen az epilepsziától (Szilárdfy Zoltán szerint hullamérgezéstől) oltalmazó Szent Valentin mártír ravatalon fekvő, felöltöztetett csontváza látható. A kép alatti felirat: "S. Valentinus Martyr." A breverl ferences boldogokat és szenteket ábrázoló metszetein, de a Szent Anasztáz perzsa vértanú levágott fejét megjelenítő metszeten is feltűnő, visszatérő elem a sárkányok motívuma, amely egyszerre utalhat az ördögi, sátáni kísértésekre, de betegségek, pl. a pestis szimbóluma is lehet.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy metszet
tárgy rézmetszet
tárgy piarista
célközönség általános
Tér- és időbeli vonatkozás
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
időbeli vonatkozás 18. század közepe
Jellemzők
hordozó papír
méret 5,6 x 4,1 cm (Mérete kihajtogatva: 11,3 x 15 cm.)
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Piarista Rend Magyar Tartománya
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás Piarista Múzeum
leltári szám/regisztrációs szám 2020.129.1.P