Hétfői lapszemle 1913-ból

2020.11.23. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Gazdát cserélt az ikervári uradalom. A Batthyány-féle ikervári uradalom régóta rebesgetett eladása valóra vált, amennyiben Batthyány gróf az uradalmat a kastéllyal, a fölszereléssel és a bútorzattal együtt, hat millió korona vételáron eladta báró Springer Gusztávnak, az ismert bécsi sportmannak. Hír szerint a grófi család mindössze néhány értékes festményt és családi ereklyét visz el magával az ikervári kastélyból. No, meg a vértanú Batthyány Lajos szobra is ott marad! 

Nagy családi öröm. Pollák Endréné, zalaszenttamási lakos, tegnap hármasikreknek adot életet. Mind a három gyermek leány. Az anya jól érzi magát, de az apát a túlságos nagy családi öröm híre idegbeteggé tette.

Az Amazon-szállodai mozi. Óriási érdeklődés mellett nyílott meg a múlt vasárnap az Amazon-szállodai mozi. Délután 4 órától éjjel 12 óráig, összesen négy előadást tartottak, melyeken a közönség színültig megtöltötte a szálloda nagytermét. Az előadás teljesen kielégítette a közönséget és megfelelt a hozzá fűzött várakozásnak. A múlt csütörtökön is volt ellőadás, melyen a közönség szintén szép számmal jelent meg. Óriási az érdeklődés azonban a jövő keddi és szerdai előadás iránt, amikor is Pompeji pusztulása kerül színre.

KH_131123_ad

Fegyvergyakorlatok időszaka. Mozgalom indult meg a törvényhatóságok kebelében, hogy a mezőgazdaságból élő hadkötelesek a jövőben április és szeptember havában hívassanak be fegyvergyakorlatra. A hadügyminiszterhez és a képviselőházhoz küldendő felterjesztést pártolás végett Zalamegye törvényhatóságának is megküldték.

Repülőgép Nagykanizsa felett. Tegnap reggel háromnegyed 7 órakor, észak-dél irányában repülőgép haladt el Nagykanizsa felett. Az aeroplán mintegy 600 m. magasságban repült. A motor berregése sokakat figyelmessé tett az érdekes légi madárra, mely valószínűleg a bécsújhelyi katonai telepről indulhatott útnak.

A turbéki török-emlék. Megemlékeztünk már arról az emléktábláról, melyet a közeli Turbékon állítottak Szulejmán szultán emlékére. Vasárnap nagy ünnepségek között leplezték le a táblát a környékbeli notabilitások és Ahmed Hikmet bey budapesti török főkonzul jelenlétében. A szürke márványtábla török és magyar feliratának szövege a következő: Isten az élő és örökkévaló! Szigetvár ostromának idején, 974-ik esztendő Szefer havának 22. napján (1566. szep. 6.) Őfelségének, az örökkévalóság Házába költözött törvényhozó Szultán Szulejmán Khán Gázinak fejedelmi szíve és belső részei ezen a helyen temettettek el, ahol egykor síremléke állott. Isten irgalma legyen vele! Ahmed Hikmet bey budapesti főkonzulságának idejében állíttatott fel, az 1331 hidsrai esztendőben (1913. nov. 16.).

KH_131123_footer

 Keszthelyi Hírlap - Harminchatodik évfolyam, 47. szám – 1913. november 23.

Fejér György Városi Könyvtár PDM