Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. május 24.

2021.05.24. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

A balatoni villamosmű csődje. Az aszófői balatoni villanytelep transformátorai egymásután mondják fel a szolgálatot. Néhány nap óta Balatonföldvár, Kiliti és Szántód sötétségben vannak, mert a villanytelep nem tud áramot szolgáltatni. A balatoni villamosmű csődje ezzel teljessé lett, közvetlenül a fürdőévad küszöbén.

Mammutlelet Galambokon. Egy őskori mammut csontjaival gazdagodott a nagykanizsai városi múzeum. Galambok községben kutat ástak egy udvarban, amikor valami furcsa anyagban akadt meg a kapa. Csakhamar nyilvánvaló lett, hogy egy hatalmas csontdarab fekszik a homokban. Az értelmes kútásó vigyázva ásta ki a leletet és bevitte a nagykanizsai városházához. A csont egy hatalmas mammut ormányának egy darabja. Mellette egy forgócsont feküdt. A csontok állaga már lágy. A csontok már porladozni kezdenek és félő, hogy rohamosan mennek át az enyészetbe, ha nem kerülnek légmentes elzárás alá.

kh_140524_ad

Választójogosultsági vizsga. Takách Imre főszolgabíró elnöklete alatt csütörtök d. e. 9-12 óráig tartották az első írás és olvasási vizsgát. A vizsgáló-bizottság tagjai Iwsits Gyula elemi isk. tanító és Gödbaum József jegyző voltak. Összesen 550 ember jelentkezett a vizsgára. Az első napon a Georgikon, Ujmajor és a fenéki gazdasági majorok cselédei kerültek vizsgára, (53) ezek közül 47 jól vizsgázott és bizonyítványt nyert, hármat vissza kellett a bizottságnak utasítani, mert nem voltak magyar honosok, egyet visszautasítottak, mert csak olvasni tudott, egyet pedig azért utasítottak el, mert sem írni, sem olvasni nem tudott; egy pedig önként visszalépett. Pénteken folytatták a vizsgát, mely alkalommal 63-an tették le a vizsgát. A vizsgálat folyik.

A tenger legmélyebb pontja. A tenger legmélyebb pontjának eddig a Tusbarora-hajó által Japántól keletre fölfedezett partot tartották, hol a mélység nyolcezer méter. Legutóbb a Penguin-hajó Ázsia keleti partjain három még mélyebb helyet talált, melyek között a legmélyebb húsz fok huszonnyolc láb déli szélesség, százhetvenhat fok harminc láb nyugati hosszúság között fekszik és 9429 méter mély, tehát 589 méterrel több, mint a földgömb legmagasabb hegye. Ez által valószínű lett az a régi szabály, hogy a földfelület legnagyobb magassága és legnagyobb mélysége együttvéve egyenlő a föld egyenlítője és sarki átmérője közt lévő különbséggel. Az óriási mélységből fölemelt talajban már nincs a tenyészetnek semmi nyoma, az anyag sárga agyag, s benne rendkívül finom ásványok, különösen vulkanikus eredetű apró jegecek vannak.

kh_140524_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 21. szám – 1914. május 24.

Fejér György Városi Könyvtár PDM