Csillagok, hóstyák és bikavér – Városnézés Egerben

Eger rendkívül szövevényes történelmi múlttal büszkélkedő város. Heves megye székhelye a Bükk lábánál terül el, népszerű borvidék öleli körbe. Számos nevezetesség juthat eszünkbe róla, köztük Magyarország kedvenc könyve, Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye, az egri vár és a hős várvédők emléke, a Líceum, a Bazilika, a termálvizek vagy a bikavér és a szépasszony-völgyi borospincék.

egri_csillagok_gardonyi_alairassal_588869.jpgA település története az őskorig nyúlik vissza, amelyről például a várdombon vaskori élet nyomai tanúskodnak. A honfoglalás kori népességről a szépasszony-völgyi leletek adnak bizonyságot. A jelenlegi belvároson átfolyó Eger-patak ezer évvel ezelőtti vidéke emberi lakhatásra alkalmatlan mocsaras erdő és ártér volt, így a korból nem rejteget régészeti emlékeket, viszont egyes feltételezések szerint a terület égerfáiról kaphatta nevét a város.

Az Árpád-korban falu terült el a későbbi vár területén udvarházzal és kápolnával, ebben az időben Szent István alapított itt püspökséget, illetve a 11. században kezdődött meg a már nem létező székesegyház és palota építése. Az első püspökökkel érkeztek Nyugat-Európából azok a vallon építőmesterek, akik aztán a város épületeinek jelentős részét alkották, sőt a szőlőművelés is az ő közvetítésükkel terjedt el. A fejlődő város azonban nem kerülhette el a tatárok dúlását 1241-ben. Az újjáépítési munkálatokhoz nem sokkal később hozzákezdtek, közéjük tartozott az elpusztult püspökvár felépítése és kibővítése.

Eger vár „summája” és a török örökség

varreszlet_155246.jpgA törökök elleni harcok idején betöltött szerepe tette a mai napig híressé Eger várát. 1541-ben Buda elesett, majd ezt követően Perényi Péter, Ferdinánd király híve, majd árulója elfoglalta az egri várat, a küzdelem során a tűz martaléka lett a székesegyház tetőzete és a vár számos épülete, lakóháza. Perényi halála után, 7 évvel később visszaszolgáltatták a várat az uralkodónak és a püspöknek, Ferdinánd király pedig Dobó Istvánt nevezte ki várkapitánynak, aki azonnal hozzáfogott a vár megerősítéséhez. Ennek is köszönhető, hogy 1552-ben sikeresen verték vissza a túlerőben lévő törökök ostromát. A diadal híre Tinódi Lantos Sebestyén énekmondó verseinek is köszönhetően terjedt el Európa-szerte.

minaret_440906.jpg1596-ban végül a törököké lett a vár, nem sokkal később megalakították az Egri vilajetet. A hódoltság idejéből maradt fenn elsőként írásos forrás az Eger környékén termő vörös szőlőfajtákról, sőt a törökök elől menekülő rácokkal érkezett meg a vidékre a vörösbor „receptje”. Ebben az időszakban épült a ma is álló minaret, amely eredetileg a Kethuda dzsámihoz tartozott, de a hódoltság után katolikus templommá alakított dzsámit az 1840-es években lebontották. A törökök hozták létre az első fürdőket a patak mentén feltörő meleg vízű forrásokat kiaknázva; az egyik ilyen medence az őse a ma is működő Török Fürdőnek. 1687-ben került sor a törökök kiűzésére, ekkorra a vár elhanyagolt állapota miatt a külső várat bontásra ítélték, a belső vár pedig szerepet kapott az 1703-ban kitört Rákóczi-szabadságharc során, és a fejedelem hadiszállásaként működött.

Hóstyák és fertálymesterek

Érdekesség, hogy az egykor fallal körbekerített város hóstyákra, azaz negyedekre (fertályokra) volt osztva. A szó etimológiáját tekintve a német „hofstat”, „udvarhely” szóból ered, amely szlovák közvetítéssel jutott el hozzánk. Egyes vélemények szerint köze van a Hochstadt, „felsőváros” kifejezéshez. A városrészek élén a köztiszteletben álló fertálymesterek álltak, akiknek díjazás nélküli feladatuk volt területükön többek között a rend fenntartása, illetve az esetleges tűzesetek észlelése. A hóstyák (Cifra, Hatvani, Maklári, Rác) a mai napig helyi jellegzetességek.

Egyetemből Líceum

erseki_lyceum_59440.jpgA 18. században prosperáló időszak vette kezdetét, amely Barkóczy Ferenc és utódja, Eszterházy Károly püspökök nevéhez köthető; ekkor épült ki a barokk belváros. Nőtt a népesség, fellendült az ipar, a kereskedelem, a művészet és az oktatás. A század első felében már papnevelde és jogi iskola is működött Egerben. Barkóczy egy egyetem megvalósítását tűzte ki célul, később Eszterházy folytatta a megkezdett munkát; az Universitas (a későbbi Líceum) az 1760-as évektől 20 éven át épült barokk, illetve copf stílusban, Gerl Mátyás, majd Fellner Jakab vezetésével. Fellner a hazai késő barokk copf egyik legkiemelkedőbb építésze volt. Az épület ornamentikáját a freskóktól kezdve a cserépkályháig kiváló művészek alkották meg, a csillagvizsgáló Hell Miksa asztronómus-matematikus tervei alapján készült el – az ő nevéhez fűződik az itt működő és a várost leképező camera obscura.

foegyhazmegyei_konyvtar_155252.jpgHatalmas, gondosan gyűjtött, eredetileg 16 ezer kötetes könyvtár is gazdagította az intézményt (ez volt az őse a jelenlegi Főegyházmegyei Könyvtárnak). Eredetileg négy fakultást terveztek: teológia, jog- és orvostudomány, bölcselet – a Líceum dísztermének mennyezeti freskóján jelenik ez meg szimbolikusan. Mindezek ellenére Mária Teréziától nem kapott működési engedélyt az egyetem, az 1777-es Ratio Educationis értelmében az országban csak egy egyetem működhet, a budai. Később II. József sem járult hozzá, azonban a líceum rangot megkapta az intézmény. 1949-ig kellett várni, hogy a falak között főiskolai képzés indulhasson, az intézmény 1989-től viseli Eszterházy Károly nevét.

A Bazilika és a mecénás érsek

bazilika_154391.jpgA 19. század első felében rengeteg csapás sújtotta a várost: tűzvész pusztította a belvárost, a vár leomló déli fala lakóházakat rongált meg, kolerajárvány tizedelte a lakosságot. 1827-ben Pyrker János Lászlót, korábbi velencei pátriárkát és dalmát prímást nevezték ki az Egri Főegyházmegye érsekének, aki világlátott és művészetpártoló ember lévén sokat tett a városért. Költészettel is foglalkozott, emellett tanítóképzőt és rajziskolát működtetett itt, itáliai képgyűjteményét a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta, miután egri elhelyezése meghiúsult; a nevéhez fűződik az egri Bazilika építése.

bazilika_fresko_155262.jpgA székesegyház 1831 és 1836 között épült – a méreteihez képest rendkívüli gyorsasággal, lévén hazánk egyik legnagyobb temploma; azonban a teljes belső díszítés elkészültéhez még több mint száz évre volt szükség. Az építész Hild József volt, a magyar klasszicizmus kimagasló alakja, akinek az egrin kívül számos egyházi épület, többek között az esztergomi bazilika és részben a budapesti Szent István Bazilika is tervezői keze nyomát viseli. Pyrker Bécsben hunyt el, szíve azonban az általa megálmodott Bazilika altemplomában nyugszik.

Dionüszosz Egerben

szepasszonyvolgy_322512.jpgAz egri borok számos költőnket megihlették Vörösmartytól Petőfin át Tompa Mihályig; Eger és méltán híres nedűi számos bordal főszereplői. A város alatt is húzódik egy tekintélyes méretű pincerendszer, azonban a legismertebbek a város peremén elhelyezkedő szépasszony-völgyi pincék. A könnyen vájható riolittufában 1774-ben kezdték meg a pincesorok kialakítását – püspöki engedéllyel, mivel a terület az egyházi vezető tulajdona volt. A 19. század közepéig Koháry-völgynek nevezték a területet gróf Koháry István után, akinek katonái itt, a város szélén állomásoztak a törökök kiűzésekor. A Szépasszony-völgy név eredetéről több variáció kering a pogány hitvilágtól kezdve a környék szép asszonyainak históriájáig.

agria_taverna_610753.jpgEger jellegzetes bora, a bikavér nevét mélyvörös színének köszönheti, bár egy mese szerint az egri vár védőinek adott bátorságot a nedű, amire a törökök azt hitték, hogy a bika vére, azonban ekkor még a vörösbor nem volt elterjedt a vidéken. A leghíresebb magyar cuvée, azaz házasított bor alapját nagy arányban a kadarka adta régebben, azonban az 1886-os filoxéra után a kékfrankos vette át a legfőbb összetevő szerepét. Ma már szigorú szabályok rögzítik, mely fajtákból készülhet az egri bikavér.

 

egri_varban_bazilika_653784.jpg

dobo_istvan_sirkove_336122.jpg

egri_allami_aruhaz_167762.jpg

szinhaz_323371.jpg

TEJ

Forrás:

Benkő Loránd (főszerk.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Budapest. Akadémiai Kiadó, 1967-1984. Arcanum Digitális Tudománytár

Dobó István Vármúzeum

Eger város weboldala

Az egri minaret honlapja

Kenyeres Ágnes (főszerk.): Magyar Életrajzi Lexikon. Budapest. Akadémiai Kiadó, 1967-1994. Magyar Elektronikus Könyvtár

Löffler Erzsébet: Eger történelmi múltja. Egri Városszépítő Egyesület honlapja

Ajánló

További tematikus virtuális kiállításaink