Országos kulturális közfoglalkoztatás

Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Forum Hungaricum) országos közfoglalkoztatási programja a magyar kulturális örökség digitalizálására és feldolgozására irányul. A programban együttműködő önkormányzatokkal és kulturális intézményekkel közösen végzik az archiválási munkát, elősegítve az adott településeken élő munkavállalók foglalkoztatását, majd a munkaerőpiacon való sikeres elhelyezkedésüket.

Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program

Az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program célja, hogy kvalifikált, de a munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó álláskeresőket vonjon be a kulturális örökség digitalizációjának folyamatába. A kulturális tartalmak digitalizációja alapfokú kulturális, valamint felhasználói szintű számítógépes informatikai és számítástechnikai képzést igényel. A programban résztvevő archivátorok belső, betanító jellegű képzést kapnak a program keretén belül. Önálló elektronikus tananyag került kidolgozásra, amely e-learning rendszer keretében alkalmas a foglalkoztatottak digitalizációs képzésére, továbbképzésére. A Forum Hungaricum a közfoglalkoztatottak munkáltatójaként emberi és pénzügyi erőforrással, valamint technikai eszközök (számítógépek, szkennerek és adattárolók) biztosításával koordináló szerepet lát el, míg a szakmai felügyeletet a programban részt vevő partnerintézmények biztosítják. Ők határozzák meg azt is, hogy az intézményen belül mit digitalizálnak, a keletkezett digitális adatokhoz milyen hozzáférést engedélyeznek. Fontos kiemelni, hogy a Forum Hungaricum nem vonja magához a keletkezett digitális tartalmak jogtulajdonlását.

A Forum Hungaricum aggregációs adatbázisa a magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele, így nyújt betekintést partnereinek állományába, felfedi a kulturális tartalmakat, amelyeknek holléte egységes adatbázis híján nehezebben lenne beazonosítható. 2013-tól kezdődően több, mint 200 – volt és jelenlegi – partnerintézmény adja közre digitalizált dokumentumait az adatbázison keresztül, az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program segítségével.

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft., nemzeti aggregátorként, ellátja a nemzeti kulturális értékek digitális formátumainak és a hozzájuk tartozó metaadatoknak az összegyűjtését és az Europeana Alapítvány felé történő exportálását, így az Európai Digitális Könyvtár nyilvános gyűjteményét is gyarapítja.