Már 105 éve résen vagyunk!

Az ifjúsági mozgalmak nem a cserkészettel kezdődtek, hiszen felekezeti csoportok, önképző körök, önszerveződő csoportok mindig is léteztek. Mégis, nem ismerünk olyan népszerű mozgalmat, ami ilyen nagy hatással lett volna az ifjúságra, és amely ma is létező fogalom. Töretlen népszerűségét alapelveinek köszönheti, olyanoknak, mint a nyitottság; hiszen származástól, társadalmi helyzettől és felekezettől függetlenül bárki csatlakozhatott a cserkészmozgalomhoz, de feltehetően a politikamentesség is a mozgalom javára szolgált. Hiába, nem könnyű elvonatkoztatni a politikától, amikor egyes ifjúsági mozgalmak a Párt gyermekszervezeteként éltek a köztudatban.

A mozgalom alapítója Robert Baden-Powell, vagyis BP, (Bi-Pi) a brit hadsereg nyugalmazott altábornagya. A búr háború után úgy döntött, felhasználja tapasztalatait és kézikönyvet írt a katonai felderítésről. Legnagyobb megdöbbenésére, a kötet az iskoláskorú fiúk között lett igazán népszerű, ennek hatására írta meg a Scouting for Boys (Cserkészet fiúknak) c. könyvét, mely megjelenése után gyorsan elterjedt a Brit Birodalomban.

cserkesz

Magyarországon 1910-ben indult útjára, intézményesített formája a Magyar Cserkészszövetség 1912-ben jött létre. Sajnos, az első cserkész világdzsemborin a magyarok még nem vehettek részt a világháború után, de a következőkön olyan sikeresen szerepeltek, hogy 1933-ban Gödöllőn rendezhették meg a 4. Cserkész Világdzsemborit. A tábort mindennap megszemlélte gróf Teleki Pál, főcserkész és a világ főcserkésze, az ekkor már Sir Robert Baden-Powell is. Az előkészületekről és a megnyitóról is több felvétel készült.

A cserkészetet 1944-ben a nyilasok oszlatták fel, majd 1948-ban a kommunisták az Úttörőszövetségbe olvasztották, amivel tulajdonképpen meg is szűnt. Meglepő, hogy 1986-ban az MSZMP vezetése kérte, hogy az alapszabályból töröljék: a „Párt gyermekszervezete” toposzt. Csak 1989-ben indulhatott meg a demokratikus cserkészmunka.

Ajánló

További tematikus virtuális kiállításaink