Könyvtárosok a társadalom szolgálatában – beszámoló a Vándorgyűlésről

A könyvtáros szakma legnagyobb fóruma, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vándorgyűlése idén 49. alkalommal várta a kollégákat július 5-től 7-ig. A mozgó konferencia ezúttal a Miskolci Egyetemen került megrendezésre. A borsodi település a legnépszerűbb város a Vándorgyűlés történetében, amely immár negyedik alkalommal ad otthont a könyvtárosok találkozójának. 

A háromnapos rendezvény keretében a látogatók a tematikus előadások mellett megismerhették a város és a környék kulturális és természeti értékeit, nevezetességeit. A Miskolci Egyetem épülete körséta keretében látogatható volt, az érdeklődők betekintést nyerhettek az egyetem életébe, képzéseibe – amelyek már nem csupán az egyetemvárosban, hanem a közeli ózdi Digitális Erőműben, kihelyezett telephelyen is elvégezhetőek.

Miskolcon több könyvtár is található: együttműködő partnereink, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum, a régi bányászati-kohászati képzés történeti ritkaságait őrző Selmeci Műemlékkönyvtár, illetve az egykor református iskolai gyűjteményként funkcionáló Lévay József Muzeális Könyvtár, amelyek nyitott kapukkal és számos érdekességgel várták a vendégeket. Az ország három könyvtárbusza is begurult a campusra, a pécsi Csorba Győző Könyvtár, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár mozgó könyvtárai is szemrevételezhetőek voltak.

plenaris

A konferencia központi témája az élet minősége, könyvtárosok a társadalom szolgálatában, amelynek fontossága kiemelt szerepet kapott a nyitó plenáris ülés során. Elsőként Barátné dr. Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke hangsúlyozta, hogy a könyvtárak, a könyvtárosok szeretnék elérni, hogy segítő, támogató, képességfejlesztő tevékenységükkel javuljon a lakosság életminősége. Példának hozta fel a Marrakeshi elvek európai ratifikálását, amellyel a vakok és látássérültek számára könnyítenék meg a nyomtatott művekhez történő hozzáférést, emellett az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célokat, amelyek - ahogy a készülő IFLA szabványban -, elősegítik a hajléktalanoknak nyújtható könyvtári szolgáltatások megvalósulását. Az életminőség javítása civil küldetés, kötelesség. Külön kitért a reformáció 500. jubileumára és a kapcsolódó programsorozatra, amelyek merőben érintik a könyvtáros szakmát.

baratne_hajdu_agnes

Závogyán Magdolna, kultúráért felelős helyettes államtitkár szót ejtett a 2017-2025-ös Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról, amely során a könyvtáraknak is meg kell alkotniuk saját digitalizálási tervüket – az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) segítségével. A könyvtáros szakma 20 éves tapasztalattal rendelkezik e téren, a legfrissebb művek közzétételének azonban szerzői jogi akadályai vannak, ezért a szabályozás felülvizsgálata várható.

Jogi szekció

A számos könyvtári ágazat témája közül a jogi és a műszaki könyvtáros szekció előadásait részletezzük. A jogi szekció a ’Határtalan – Együtt – Működés’ szlogenre fűzte fel az előadások tematikáját, külön kiemelve a Kárpát-medencei magyar könyvtárosok érintkezésének a fontosságát, illetve a világ magyar diaszpórájával való összeköttetés sarkalatosságát.

A jogi szekció első, Illés Péter, a Csongrádi Információs Központ igazgatója által bemutatott előadása az idén 16. alkalommal megrendezett, rendkívül sikeres Kárpát-medencei magyar könyvtárosok konferenciájáról számolt be, amely kitűnő alkalom a kapcsolatépítésre és a tapasztalatcserére. Az idei fő témák a könyvtáros szakma fontos kérdései, mint például a digitalizálás vagy az innováció.

illes_peter

Dr. Redl Károly, az Országgyűlési Könyvtár főigazgató-helyettese egy rendkívül gyümölcsöző, 2011 óta évenként megrendezésre kerülő esemény, a ’Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése’ ösztöndíjprogramot illetően hangsúlyozta, hogy mennyire hasznos a fiatal szakemberek szakmai találkozója, látókörük szélesítése e páratlan lehetőségnek köszönhetően, amely során számos magyarországi közgyűjtemény – köztük az Országgyűlési Könyvtár – életébe nyerhetnek bepillantást. Emellett a találkozó alapvetése az anyanyelvi kultúra ápolása, amelyben kulcsszerepe van a könyvtárnak. A ’Könyvtár, ami összeköt’ programot a jövőben még tovább fejlesztik, szélesítik.

A Mikes Kelemen Programról (MKP) is szó esett; Kaposváriné Dányi Éva projektvezető, az OSZK osztályvezetője ismertette az eddigi eredményeket. A program 2013-ban indult, és fő célkitűzése a diaszpórában élő magyarok könyvtári környezetbe illeszkedő hagyatékainak felkutatása. Az OSZK a szakmai lebonyolító, a hagyatéki anyaggal a nemzeti könyvtár hungarika állománya kerül kiegészítésre, illetve a magyarországi és határon túli magyar könyvtárak nyújthatják be rá igényeiket. Jelenleg Észak- és Dél-Amerikai országokból és Ausztráliából származó gyűjtőpontokról 200 ezer dokumentum érkezett. A program floridai és ausztráliai gyűjtéséről Maczelka Árpád könyvtáros, az MKP kiküldött kutatója tartott érzékletes beszámolót, emellett ismertette a hagyatékok felkutatásának, népszerűsítésének és csomagolásának részleteit, nehézségeit.

redl_karoly

Az IFLA_HUN összmagyar levelezőlistáról Haraszti Katalin nyugalmazott parlamenti könyvtáros, a lista moderátora számolt be. A levelezőlista célja a könyvtáros szakma tájékoztatása magyarországi és regionális szinten, a közösségépítés, a közös kulturális örökség és a magyar nyelvi kultúra ápolása. A 2006-os kecskeméti vándorgyűlésen felvetődött ötlet egy évvel később, a 2007-es szegedi könyvtáros találkozón vált valósággá, és elindulhatott a határokon átívelő információáramlás. Ma már több, mint ötszáz tagja van.

Moldován István, az OSZK osztályvezetője a kísérleti magyar webarchiválási program kapcsán tartott prezentációjában hívta fel rá a figyelmet, hogy maga az internet, a honlapok is fontos dokumentumok, amelyek megőrzése kiemelt feladata a nemzeti könyvtárnak, hiszen rövid életűek, hamar változnak és tűnnek el. 2006-ban a miskolci Networkshopon szintén az OSZK munkatársa, Drótos László tett javaslatot a Magyar Internet Archívum megvalósítására, amely azóta tesztüzemmódban működik 2018 végéig. Magyarországon ez egy hiánypótló szolgáltatás.

A szolgáltatásközpontú könyvtárstatisztika bevezetésének hasznosságát Rózsa Dávid, a KSH főigazgató-helyettese és Kecskeméti Gergely, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kunó Könyvtárának csoportvezetője fejtette ki a Jelentés a könyvtárak 2017. évi tevékenységéről című kérdőív kapcsán.

Műszaki könyvtáros szekció

A műszaki könyvtáros szekció 'Műszaki könyvtárosok a magyar társadalom haladásáért régen és ma' alcímet viselő előadás-sorozatának keretében elkalauzoltak a Selmeci műemlékkönyvtárban fellelhető ritkaságoktól a digitális szakirodalomkezelésig. Emellett, a reformáció 500. évfordulója alkalmából egy miskolci műgyűjtő bibliagyűjteményének bemutatására is sor került a könyvtári platformok felhőbe költözése mellett.

szendi_attila

Az előadások elsősorban innovatív megoldások bemutatására törekedtek (500 éve a nyomtatás is az volt!) Szendi Attila, a Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár főigazgatója a már említett műemlékkönyvtár gyűjteményében található olyan köteteket, kéziratokat mutatott be, amelyek valamilyen formában újításokat tartalmaztak, pl. a kohászati szaknyelv magyarosítása, de emellett az anyagaik digitalizálására és a szakirodalmak elérhetővé tételéről is szó esett. Előadótársa, dr. Somogyi Aliz a MEMOOC igazgatójaként, erről az új platformról beszélt. MOOC rövidítés: Massive (tömeges) Open (nyílt) Online Course, azaz tömeges online szabadon elérhető, vagyis nyílt kurzusokhoz való hozzáférést jelent. Számos informatikai képzést kínál a programozás iránt érdeklődők számára. Az előadók hangsúlyozták, hogy paradigmaváltásra mindenképp szükség volt, miután szinte minden második szakirodalmi hivatkozás digitális tartalomra mutat és a tanulási metódusok is megváltoztak.

A vándorgyűlésen részt vevő könyvtárosok közelebb kerültek egy nagyon fontos könyvtári és emberi szegmenshez, a társadalmi felelősségvállalás gyakorlati módszereihez. Az aktuális kérdéseket tárgyaló diskurzus épülésére szolgált minden kollégának, és nincs más hátra, mint hogy a konferencián több ízben bemutatott jó gyakorlat egyetemes gyakorlattá váljon minden könyvtárban. Jövőre, hasonló nyitottsággal és érdeklődéssel, találkozunk Keszthelyen!

Tompa Éva
Takács Eszter

A képek forrása: vandorgyules.rfmlib.hu