Magyar Népmesekatalógus 6.

A rátótiádák típusmutatója. A magyar falucsúfolók típusai (AaTh 1200-1349)

szöveg

MNK 6. A nemzetközi ATU (=Aarne-Thompson : The Types of the Folktale, Hans Jörg Uther által 2004-ben javított, bővített, átdolgozott kiadású) katalógusrendszerében elhelyezett, az egész magyar nyelvterületről az 1800-as évektől napjainkig gyűjtött falucsúfolók vagy rátótiádák olyan rövidebb, vagy hosszabb lélegzetű elbeszélések, melyek személyeket, falvakat, vidékeket, mesterségeket kifigurázó komikus eseményt beszélnek el, s ezeket, mint valaki hozzá nem értésének, ostobaságának formailag logikus, de eltúlzott, elferdített következményeit, azzal a céllal mondják el, hogy kigúnyolják, nevetségessé tegyék az illető személyt, falut, vidéket, mesterséget. Ebbe az anyagba beletartoznak a szólásmagyarázó ‘mesék’, ill. mesék tanulságát, summázatát fenntartó szólások is, a rátótiáda műfaj dinamikus létezésmódjaként, a kiteljesedett, és a lebomlott állapot reprezentánsaként. A folklór és irodalom közti kölcsönhatásokra tekintettel, fel vannak tárva a változatok XVIII. századi előképei is. Írta: Benedek Katalin

The Catalogue of Hungarian Folktales 6. KOVACS, A.- BENEDEK, K.(eds. by) : The Types of Numskull Stories. Types of Hungarian Village Mocking Tales. AaTh 1200-1349. (Second enlarged edition ) (in Hungarian with in German Summary)

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv német
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy szellemi kultúra
tárgy népmese
tárgy A rátótiádák típusmutatója
tárgy A magyar falucsúfolók típusai
tartalomjegyzék
A Rátótiádák típusjegyzéke 9. old.
I. A Rátótiádák típusai
(Példaszövegek a változatok bibliográfiai adataival) 39. old.
Rövidítések jegyzéke 255 old.
II. A Rátótiádák az Aarne . Thompson féle típusrendszerben
(Rövidítési jegyzékét lásd FFC 184. 10-18.1.) 274. old.
Függelék: Honti és Berze Nagy rátótiáda típusai a Magyar népmesekatalógusban 358. old.
A csúfolt helységek földrajzi mutatója (térképpel) 364. old.
Register der ungarischen Schildbürgerschwanktypen
(Rátótiaden) (AaTh 1200-1349) 419.old.
Typen der ungarischen Schildbürgerschwänke 429. old

teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Kovács Ágnes (összeállító, bevezető), Benedek Katalin (2. jav., bőv. kiadás összeállító)
kiadó Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoport
közreműködő Kovács Ágnes (sorozatszerkesztő)
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye 1250 Budapest
térbeli vonatkozás Egész magyar nyelvterület
az eredeti tárgy földrajzi fekvése 1014 Budapest, Országház utca 30
hivatalos kibocsátás 1990-01-01
időbeli vonatkozás 1800-tól napjainkig
Jellemzők
hordozó papír
méret 475 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Magyar Tudományos Akadémia Bölcsésztudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás Magyar Tudományos Akadémia Bölcsésztudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet