Miskolc THJF. Város Hivatalos Értesítője

1928. XII. évfolyam 4. szám

szöveg
minősített tartalom
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy hivatalos lap
tárgy közigazgatás
tartalomjegyzék
1928. XII. évfolyam
4. szám
Közgyűlési határozatok 1; Dr. Wekerle Sándor pénzügyminiszter leírata 1; Magyar Revízióós Liga költségeihez hozzájárulás 1; Tatarozási adókedvezmény meghosszabítása 1; A miskolci művésztelep segélye 2; A "Szepessy Laktanya" átengedése 2; Útjelzőtáblák felállítása 2; A 800 000 dolláros kölcsön jóváhagyása 2; Szeszfőzdei szabályrendelet mdósítása 2; Fertőtlenítő intézet átszervezése 4; Lenca Albin altábornagyi kinevezése 4; Dr. Sőlőssy Mór egészégügyi főtanácsosi kinevezése 4; Greutter József elhunyta 4; Gürtler Károly elhunyta 5; Végh Pál elhunyta 5; Lichstenstein László üdvözlése 5; Vízvezetéki és csatornázási üzem költségelőirányzatának módosítása 5; Főiskola tárgyának leírata 5; A m. Kir. belügyminiszterúr leírata a gyámrendelet szabályrendelet módosítása tárgyában 5; Tűzoltóság átszerv ezése 12; Új tiszai vashíd építése tárgyában átírat 13; Bábaképző intézet létesítése tárgyában indítvány 14; Kir. ítélőtábla felállítása tárgyában indítvány 14; Vízvezetéki és csatornázási üzem 1927. évi mérlege 15; A gyámpénztár1927. Évi zárszámadása 15; Th. Közutak 1929. évi költségelőirányzata 15; Árvízemlék 8000 pengős költségnek fedezése 16; Vadászati jog bérbeadása 16; Vay-út 41. szám alatti ingatlan megvétele 16; Virilis névjegyzék összeállítása 18; Rajztanárnői állás rendszerítése 19; Evang. Tanítóképző részére terület átengedése 19; Gyár-utcai vámház kihelyezése 20; Tapolcai autóbuszjárat 20; Kézbesítői hivatal átszervezése 20;Magyarországi hírlapírók nyugdíjintézetének támogatása 21; Borellenőrző bizottság elnökének és tagjainak kinevezése 21; Színházi ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása 21; Gazdy Béla és neje telkéből kisajátítása 21; Özv. Sesztina Lajosné telkéből kisajátítás 22; Hazag Lászlóné és Oláh Mihályné ingatlanából kisajátítás 22; Bandel Vilmos és neje telkéből átvétel 22; A Sotész Nagy Kálmán utcai MÁV tisztviselői bérház építésére telek eladása 23; Farkas János betegszabadsága 23; Balogh Lajod végkielégítése 23; Fövenyessy Margit községi kötelékbe való felvétele 24; Özv Hudyka Jakabné és társai részére községi kötelékbe fölvétel kilátásba helyezése 24; Czekalov Árpád községi kötelékbe felvétele 24; Tiszay ózsef gyógykezeltetési segélye 24; Iparitanonciskolai óraadók óradíjainak engedéplyezése 25; Segénysegélyezés 25;
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dr. Halmay Béla / szerkesztő
kiadó Magyar Jövő Könyvnyomda
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Miskolc
létrehozás dátuma 1928-01-01
időbeli vonatkozás 1928.
Jellemzők
hordozó papír
méret 28 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Magyar Jövő Könyvnyomda
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár