Kalazanci Szent József Jó Pásztorként

kép
minősített tartalom

Kalazanci Szent József 1748-as boldoggá avatása alkalmából készített szentkép, amely a piarista rendalapítóra jellemző nagyszámú attribútumot, ikonográfiai elemet halmoz fel. A metszeten az oltárra emelt portré áll a középpontban, amelyen Kalazanci József lángoló szívvel jelenik meg. A derékkép szokásos rendi ruhában, cingulusába fűzött rózsafüzérrel ábrázolja a szent férfiút, aki jobb kezét áhítatosan mellkasára, lángoló szíve fölé helyezi, felfelé nyitott bal kezével pedig kinyúl a keretből diákjai felé. A rendalapító enyhén jobbra fordul és a portré ovális kerete felett sugárkoszorúban megjelenő piarista címerre tekint. Kalazancius gesztusai, lángoló szíve egyszerre fejezik ki Szűz Mária, Isten Anyja iránti szeretetét, hódolatát, illetve rendje iránti elkötelezettségét, odaadását. Kalazancius ovális portréja alatt középen, rokokó kartuson ereklyetartó látható az épen maradt szívvel, fölötte Isten-szemmel. Az ereklyetartó fölött a rendalapító birétuma jelenik meg, az ereklyetartótól jobbra pedig bárány és pásztorbot látható, mellettük nyitott könyvet és liliomot tartó diákokkal. A portré alatt, balra a visszautasított hivatások attribútumai láthatók: püspöki mitra, bíborosi kalap, püspöki pásztorbor, apostoli kettőskereszt, illetve lovagi sisak. Felirat az alsó szalagon: "B. IOSEPHUS CALASANCTIUS a Matre Dei Relig: Schol: Piar: Fund: Inter Beatos relatus a Benedicto XIV. P. M. XV. Cal. Sept. A. MDCCXLVIII”. Felirat az ereklyetartó körül: „Cor B.(eati) P.(atris) a C.(entenariis) annis incorruptum”. Felirat a bárány alatt: „Et pavit eos in in(n)ocentia cordis sui”. Felirat a könyvön: „et in intellectibus manuu[m] suaru[m] deduxit eos. Ps. 77 v. 2.". Jelzete balra lent: „C. Privil. S. Caes. M.”; jobbra lent: „G. B. Göz S. C. A. M. P. et Sc. fecit Aug. Vind.”.

Copperplate engraving of Saint Joseph Calasanz with students. Calasanz's unharmed heart relic appears below him. There are several symbols in the picture, including a shepherd's crook symbolizing the Good Shepherd.

Cím(ek), nyelv
nyelv latin
nyelv magyar
nyelv angol
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy metszet
tárgy rézmetszet
tárgy Kalazanci Szent József
tárgy Kalazancius
tárgy piarista
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Gottfried Bernhard Göz (1708–1774)
Tér- és időbeli vonatkozás
térbeli vonatkozás Augsburg
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
időbeli vonatkozás 1748
Jellemzők
hordozó papír
méret 14,4 x 8,6 cm
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Piarista Rend Magyar Tartománya
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás Piarista Múzeum
leltári szám/regisztrációs szám 2018.031.1.P