Angyali üdvözlet

kép

A metszet középpontjában Szűz Mária látható angyallal. Mária az előtte heverő könyvre mutat, az angyal pedig egyik kezével Máriára mutat, másik kezében liliom látható. A jelenet fölött, felhőkön az Atyaisten trónol. Egyik kezével a Földgolyót formázza, másikkal pedig egy koronára mutat. A korona felől fénysugár vetődik Máriára. A fénysugárban halványan gyermek alakja rajzolódik ki. A jobb felső sarokban a Szentlélek galambja jelenik meg. Csőréből fénysugár vetődik Máriára, amiben felirat olvasható: "FACIAM in te quod non feci - et non Faciam. Ez.5.". (vö.: Ezék 5,9 "És cselekszem rajtad azt, mit soha nem cselekedtem és minéműt nem cselekszem többé, - minden te útálatosságidért.") A gyermek körül felirat: "FACTUM est. Ioan 1.". (vö.: Jn 1,3 "Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.") Az Atyaisten szájából felirat: "FIAT tibi Matth. 15.". (vö.: Mt 15,28 "Az pedig monda: Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, a mik az ő uroknak asztaláról aláhullanak.") Mária feje fölött felirat: "FIAT mihi. Luc.1.". (vö.: Lk 1,38 "Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne ő tőle az angyal.") Az angyal szájától felirat: "ADNUNTIA quanta tibi / Dom[inus] FECERIT Marc. 5.". (vö.: Mk 5,19 "De Jézus nem engedé meg néki, hanem monda néki: Eredj haza a tiéidhez, és jelentsd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad.") A képmező fölött felirat: "FACIAMUS HOMINEM ad imaginem, et simi / litudinem nostram. / Gen. 1.". (vö.: 1Móz 1,26 "És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és * hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.") A képmező alatt felirat: "Cantate Domino, quoniam magnifice FECIT. / Is. 12.". (vö.: Ésa 12,5 "Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett; adjátok tudtára ezt az egész földnek!") Jobb alsó sarokban a készítő jelzete: "Klauber Cath. Sc. et exc. A. V."

Copperplate engraving depicting the Annunciation. The Virgin Mary is visited by Archangel Gabriel in the lower segment, while God and the Holy Spirit are above them in the sky. Biblical quotes in Latin.

Cím(ek), nyelv
nyelv latin
nyelv magyar
nyelv angol
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy metszet
tárgy rézmetszet
tárgy piarista
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Klauber testvérek műhelye
Tér- és időbeli vonatkozás
térbeli vonatkozás Augsburg
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
Jellemzők
hordozó papír
méret 15,3 x 9,8 cm
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Piarista Rend Magyar Tartománya
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás Piarista Múzeum
leltári szám/regisztrációs szám 2018.163.1.P