Egyetemes európai jogtörténet a középkor kezdetétől a franczia forradalomig

szöveg

Harmadik javított kiadás

A középkor kezdetétől a franczia forradalomig.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy jogtörténet
tárgy alkotmánytörténet
tárgy államtörténet
tárgy magánjog
tárgy büntetőjog
tárgy eljárásjog
tárgy középkor
tárgy francia forradalom
tárgy Európa
tartalomjegyzék
I. FEJEZET. Elméleti előzmények
II. FEJEZET. Történeti előzmények
ELSŐ KÖNYV. A középkori európai törzsélet és törzsszerkezet kora
I. FEJEZET. E korszak köztörténeti eseményeinek vázlata
II. FEJEZET. E korszak alkotmányos és jogéletének alapeszméi es jelleme
IIl. FEJEZET. A germán ősalkotmány
IV. FEJEZET. A germán ősalkotmány hűbérivé átalakulása
V. FEJEZET. 1 magyar és szláv ősalkotmány
VI. FEJEZET. A jogélet jelleme és forrásai
VII. FEJEZ BT. Az egyén és a család joga
VIII. FEJEZET. A vagyoni élet és joga
IX. FEJEZET. Perjog
X FEJEZET. Büntetőjog

MÁSODIK KÖNYV. Az alkotmányi fejlődés Európában a X-dik századtól a XlV-ikig
I. FEJEZET. A közlő ítélteti események vázlata a frank birodalom bukásától a keresztes háborúk kezdetéig
II. FEJEZET. Európa a keresztes háborúk korszakában
III. FEJEZET. E korszak közéletének uralkodó irányai és intézményei
IV. FEJEZET. Királyság
V. FEJEZET.A hűbéri, kor r endi szerkezete
VI. FEJEZET. A hűbéri főhatalom és ennek gyakorlása
VII. FEJEZET. Országos törvényhozás és kormányzat alakulása
VIII. FEJEZET. A testületi szervezkedés, mint hűbériség ellenes jelenség és ezzel összefüggő intézmények
IX. FEJEZET. A magyar törvényhozás és kormányzat szervezete
X. FEJEZET. Törvényhozás és kormányzat a szláv népeknél

HARMADIK KÖNYV. Az alkotmányi fejlődés Európában a XIV. és XV. századokban
I. FEJEZET.E korszak köztörténeti eseményeinek vázlata
II. FEJEZET. E korszak közéletének uralkodó irányai és intézményei
III. FEJEZET. Királyság
IV. FEJEZET. A későbbi középkor rendi szervezete
V FEJEZET. A főhatalom és ennek gyakorlása
VI. FEJEZET. Folytatás. A végrehajtó hatalom gyakorlása
VII. FEJEZET. Az alkotmányi állapotok Magyarországban, a későbbi középkorban
VIII. FEJEZET. A lengyel alkotmányi állapotok a későbbi középkorban

NEGYEDIK KÖNYV. A jogélet Európában a 10-dik századtól a 16-ikig
I. FEJEZET. A középkori jogélet jelleme és forrásai
III. FEJEZET. A római jognak Nyugat-Európában újból érvényre jutása és az egyházjog befolyása a középkori jogéletre
IV. FEJEZET. A jogélet jelleme és forrásai az európai országokban egyenkint
V FEJEZET. A család és joga
VI. FEJEZET. Vagyonjog általános rész
VII. FEJEZET. A fekvő vagyon főbb nemeiről
VIII. FEJEZET. Örökjog
IX. FEJEZET. Kötelmi jog és az azt pótló intézmények
X. FEJEZET. Perjog
XI. FEJEZET. Büntetőjog
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Hajnik Imre
kiadó Eggenberger
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Osztrák-Magyar Monarchia
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1891-01-01
időbeli vonatkozás 1874-1891
Jellemzők
hordozó papír
méret 2 db
méret 23 cm
méret 383 p
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár