A magyar bűntetőjog tankönyve

szöveg
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy büntetőjog
tárgy Magyarország
tárgy felsőoktatási tankönyv
tartalomjegyzék
BEVEZETŐ RÉSZ. A büntetőjog fogalma, elméleti igazolása, történelme, codificatiója és a magyar büntetőjog forrásai
ELSŐ FEJEZET. A büntetőjog és a büntetőjog tudományának fogalma, módszere
MÁSODIK FEJEZET. A büntetőjog alapelvei vagy a büntetőjogi elméletek
HARMADIK FEJEZET. A büntetőjog történelmi kifejlődése és codificatiója
NEGYEDIK FEJEZET. A magyar büntetőjog forrásai. — A jogforrások hatálya idő, terület és személyek tekintetében
ÁLTALÁNOS RÉSZ. A magyar büntetőjog általános elvei és szabályai
I. Szakasz. A büntetendő cselekmény és annak elkövetője
ELSŐ FEJEZET. A büntetendő cselekmény fogalma és osztályozása
MÁSODIK FEJEZET. A bűncselekmény kellékei és alkotó részei általánosságban
HARMADIK FEJEZET. A) A büntetőjogi felelősség és a beszámítás
NEGYEDIK FEJEZET. A beszámítást kizáró okok
ÖTÖDIK FEJEZET. B) Az alanyi bűnösség
HATODIK FEJEZET. A bűncselekmény külső megjelenési alakjai
HETEDIK FEJEZET. II. Tettesség és. részesség
NYOLCZADIK FEJEZET. III. A bűncselekmény ék egysége és többsége
II. Szakasz. A büntetés és annak alkalmazása
ELSŐ FEJEZET. A büntetési eszközök
MÁSODIK FEJEZET. A büntetés megállapítása a bűncselekményekre s a büntetés kiszabása az elitéit személyekre
HARMADIK FEJEZET. A büntetés alkalmazását kizáró okok
KÜLÖNÖS RÉSZ. A büntetendő cselekmények és azok büntetési tételei egyenként
I. FEJEZET. Az ember élete elleni büntettek és vétségek
II. FEJEZET. A testi sértés
III. FEJEZET. A párviadal
IV. FEJEZET. A személyes szabadság megsértése
V. FEJEZET. A szemérem elleni bűncselekmények
VI. FEJEZET. A családi jogok elleni bűncselekmények
VII. FEJEZET. A becsület elleni bűncselekmények
VIII. FEJEZET. Az egyesek titkai ellen elkövethető bűncselekmények
IX. FEJEZET. A magánlaksértés
X. FEJEZET. A vagyon elleni bűncselekmények. A lopás
XI. FEJEZET. A rablás és zsarolás
XII. FEJEZET. A sikkasztás, zártörés és hűtlen kezelés
XIII. FEJEZET. A jogtalan elsajátítás
XIV. FEJEZET. Az orgazdaság
XV. FEJEZET. A csalás
XVI. FEJEZET. A csalárd és vétkes bukás
XVII. FEJEZET. Más vagyonának rongálása
II. szakasz. A társadalmi rend és béke ellen irányuló bűncselekmények
I. FEJEZET. A közbiztonság elleni bűncselekmények
II. FEJEZET. A közforgalom elleni bűncselekmények
III. FEJEZET. A közegészség elleni bűncselekmények
IV. FEJEZET. A közhitei és a jogi forgalom elleni bűncselekmények
V. FEJEZET. A vallásos érzés és a vallás felekezeti béke elleni bűncselekmények
III. szakasz. Az állam és az állami intézmények ellen irányuló bűncselekmények
I. FEJEZET. Az állam létele és alapintézményei ellen irányuló bűncselekmények
II. FEJEZET. Az államhatalom békés működését fenyegető bűncselekmények
III. FEJEZET. Az állampolgárok politikai jogai ellen elkövetett bűncselekmények
IV. FEJEZET. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények
V. FEJEZET. Az állami fegyveres erő ellen intézett bűncselekmények
VI. FEJEZET. A hivatali bűncselekmények
Függelék
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Finkey Ferenc
kiadó Politzer
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Osztrák-Magyar Monarchia
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1902-01-01
időbeli vonatkozás 1902
Jellemzők
hordozó papír
méret 752 p.
méret 23 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár