A magyar bűntetőjog tankönyve

szöveg

2. átdolg. bőv. kiad.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy büntetőjog
tárgy jogtörténet
tárgy alapelvek
tárgy jogforrások
tárgy jogszabálytan
tárgy bűncselekménytan
tárgy büntetéstan
tárgy bűncselekmények
tárgy felsőoktatási tankönyv
tárgy Magyarország
tartalomjegyzék
BEVEZETŐ RÉSZ. A büntetőjog fogalma, alapelvei, történelme, codificatiója és a magyar büntetőjog forrásai
ELSŐ FEJEZET. A büntetőjog fogalma, jellege, jelentősége és a büntetőjog tudományának módszere, feladata és melléktudományai
MÁSODIK FEJEZET. A büntetőjog alapelvei és vezéreszméi. (A büntetőjog bölcsészeiének vázlata)
HARMADIK FEJEZET. A büntetőjog történelmi kifejlődése és codificatiója
NEGYEDIK FEJEZET. A magyar büntetőjog forrásai. — A jogforrások hatálya idő, terület és személyek tekintetében
ÁLTALÁNOS RÉSZ. A magyar büntetőjog általános tanai
I. Szakasz. A bűntettes
ELSŐ FEJEZET. A büntetőjogi felelősség
MÁSODIK FEJEZET. A beszámítás és a beszámítást kizáró okok
II. Szakasz. A büntetendő cselekmény
ELSŐ FEJEZET. A büntetendő cselekmény fogalma, ismérvei, jelentősége és osztályozása
MÁSODIK FEJEZET. A büntetendő cselekmény általános feltételei és alkotó elemei, tényálladéka általánosságban s a tényálladék tárgyi oldala
HARMADIK FEJEZET. A tényálladék alanyi oldala. Az „alanyi bűnösség“
NEGYEDIK FEJEZET. A büntetendő cselekmény külső megjelenési alakjai
I. Előkészület, kísérlet és befejezett cselekmény
ÖTÖDIK FEJEZET. II. Tettesség és részesség
HATODIK FEJEZET. III. A büntetendő cselekmények egysége és többsége
III. Szakasz. A büntetés
ELSŐ FEJEZET. A büntetés fogalma, lényege, czélja és kellékei. A büntetéstan vagy börtönügy
MÁSODIK FEJEZET. A büntetési rendszer és a büntetési eszközök
HARMADIK FEJEZET. A megelőzési eszközök és a büntetési rendszer kriminalpolitikai reformja
IV. Szakasz. A büntetés alkalmazása
ELSŐ FEJEZET. A büntetés megállapítása és a büntetés kiszabása
HARMADIK FEJEZET. A büntetés alkalmazását kizáró okok
KÜLÖNÖS RÉSZ. A büntetendő cselekmények és azok büntetési tételei egyenként
I. szakasz. Az egyesek ellen irányuló büntetendő cselekmények
I. FEJEZET. Az ember élete elleni büntettek és vétségek
II. FEJEZET. A testi sértés
III. FEJEZET. A párviadal
IV. FEJEZET. A személyes szabadság megsértése
V. FEJEZET. A szemérem elleni büntettek és vétségek
VI. FEJEZET. A családi jogok elleni b. cselekmények.
VII. FEJEZET. A becsület elleni b. cselekmények
VIII. FEJEZET. Az egyesek titkai ellen elkövethető büntetendő cselekmények
IX. FEJEZET. A magánlaksértés
X. FEJEZET. A vagyon elleni büntetendő cselekmények. A lopás
XI. FEJEZET. A rablás és zsarolás
XII. FEJEZET. A sikkasztás, zártörés és hűtlen kezelés
XIII. FEJEZET. A jogtalan elsajátítás
XIV. FEJEZET. Az orgazdaság
184. §. Az orgazdaság fogalma és esetei
XV. FEJEZET. A csalás
XVI. FEJEZET. A csalárd és vétkes bukás
XVII. FEJEZET. Más vagyonának rongálása
II. szakasz. A társadalom közös érdekei ellen irányuló büntetendő cselekmények
I. FEJEZET. A közbiztonság elleni b. cselekmények
II. FEJEZET. A közforgalom elleni b. cselekmények
III. FEJEZET. A közegészség elleni b. cselekmények
195. §. A közegészség elleni bűntettek és vétségek
IV. FEJEZET. A közhitei és a jogi forgalom elleni büntetendő cselekmények
V. FEJEZET. A vallásos érzés és a vallásfélekezeti béke elleni b. cselekmények
202. §. A vallás és annak szabad gyakorlata ellen elkövetett b. cselekmények
III. szakasz. Az állam és az állami intézmények ellen irányuló büntetendő cselekmények.
I. FEJEZET. Az állam létele és alapintézményei ellen irányuló b. cselekmények
II. FEJEZET. Az államhatalom békés működését fenyegető büntetendő cselekmények
III. FEJEZET. Az állampolgárok politikai jogai ellen elkövetett büntetendő cselekmények
IV. FEJEZET. Az igazságszolgáltatás elleni b. cselekmények
V. FEJEZET. Az állami fegyveres erő ellen intézett b. cselekmények
VI. FEJEZET. A hivatali büntetendő cselekmények
Függelék
A KBTK. által megállapított egyes kihágások
A külön törvényekben megállapított kihágások csoportosítása és összeállítása
A katonai bűntettek és vétségek összeállítása
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Finkey Ferenc
kiadó Politzer
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Osztrák-Magyar Monarchia
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1905-01-25
időbeli vonatkozás 1905
Jellemzők
hordozó papír
méret 899 p.
méret 23 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár