A magyar büntetőjog tankönyve

szöveg

Harmadik kiadás
Átdolgozott kiadás

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy büntetőjog
tárgy jogtörténet
tárgy alapelvek
tárgy jogforrások
tárgy jogszabálytan
tárgy bűncselekménytan
tárgy büntetéstan
tárgy bűncselekmények
tárgy felsőoktatási tankönyv
tartalomjegyzék
BEVEZETŐ RÉSZ. A büntetőjog fogalma, alapelvei, történelme, codificatiója és a magyar büntetőjog forrásai
ELSŐ FEJEZET. A büntetőjog fogalma, a büntetőjogi iskolák, a büntetőjog tudományának feladata és melléktudományai
MÁSODIK FEJEZET. A büntetőjog alapelvei és vezéreszméi
HARMADIK FEJEZET. A büntetőjog történelmi kifejlődése és codificatioja
NEGYEDIK FEJEZET. A magyar büntetőjog forrásai. — A jogforrások hatálya idő, terület és személyek tekintetében
ÁLTALÁNOS RÉSZ. A magyar büntetőjog általános tanai
I. Szakasz. A bűntettes
ELSŐ FEJEZET. A büntetőjogi felelősség
MÁSODIK FEJEZET. A beszámítás és a beszámítást kizáró okok
II. Szakasz. A büntetendő cselekmény
ELSŐ FEJEZET. A büntetendő cselekmény fogalma, ismérvei és osztályozása
MÁSODIK FEJEZET. A tényálladék általánosságban s a tényállódéit tárgyi oldala
HARMADIK FEJEZET. A tényálladék alanyi oldala. Az alanyi okozatosság
NEGYEDIK FEJEZET. A büntetendő cselekmény külső megjelenési alakjai
ÖTÖDIK FEJEZET. Tettesség és részesség
HATODIK FEJEZET. A büntetendő cselekmények egysége és többsége
III. Szakasz. A büntetés
ELSŐ FEJEZET. A büntetés fogalma, czélja és kellékei
MÁSODIK FEJEZET. A büntetési rendszer és a büntetési eszközök
HARMADIK FEJEZET. A megelőzési intézmények és reformkivánalmak
IV. Szakasz. A büntetés alkalmazása
ELSŐ FEJEZET. A büntetés megállapítása és a büntetés kiszabása
MÁSODIK FEJEZET. A büntetés alkalmazását kizáró okok
KÜLÖNÖS RÉSZ
I. FEJEZET. Az ember élete elleni bűntettek és vétségek
II. FEJEZET. A testi sértés
III. FEJEZET. A párviadal
IV. FEJEZET. A személyes szabadság megsértése
V. FEJEZET. A szemérem elleni büntettek és vétségek
VI. FEJEZET. A családi jogok elleni
VII. FEJEZET. A becsület elleni b. cselekmények
VIII. FEJEZET. Az egyesek titkai ellen, elkövethető büntetendő cselekmények
IX. FEJEZET. A magánlaksértés
X. FEJEZET. A vagyon elleni büntetendő cselekmények. A lopás
XI. FEJEZET. A rablás és zsarolás
XII. FEJEZET. A sikkasztás, zártörés és hűtlen kezelés
XIII. FEJEZET. A jogtalan elsajátítás
XV. FEJEZET. Az orgazdaság
XV. FEJEZET. A csalás
XVI. FEJEZET. A csalárd és vétkes bukás
XVII. FEJEZET. Más vagyonának rongálása
I FEJEZET. A közbiztonság elleni b. cselekmények
II. FEJEZET. A közforgalom elleni b. cselekmények
III. FEJEZET. A közegészség elleni b. cselekmények
IV. FEJEZET. A közhitei és a jogi forgalom elleni büntetendő cselekmények
V. FEJEZET. A vallásos érzés és a vallásfelekezeti béke elleni b. cselekmények
III. szakasz. Az állam és az állami intézmények ellen irányuló büntetendő cselekmények
I. FEJEZET. Az állam létele és alapintézményei ellen irányuló b. cselekmények
II. FEJEZET. Az államhatalom békés működését fenyegető büntetendő cselekmények
III FEJEZET. Az állampolgárok politikai jogai ellen elkövetett büntetendő cselekmények
IV. FEJEZET. Az igazságszolgáltatás elleni b cselekmények
V. FEJEZET. Az állami fegyveres erő ellen intézett b. cselekmények
VI. FEJEZET. A hivatali büntetendő cselekmények
Függelék
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Finkey Ferenc
kiadó Politzer
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Osztrák-Magyar Monarchia
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1909-04-26
időbeli vonatkozás 1909
Jellemzők
hordozó papír
méret 869 p.
méret 24 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár