Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. március 29.

2021.03.29. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Ősvilági csontlelet. A herceg Festetics Tassilo tulajdonát képző fenéki homokbányában a múlt héten egy ősvilági óriási állat lapockája, s egy nyakcsigolyája került elő 2 méter mélységből, a homokrétegek közül. A lapockacsont, bár felső része hiányzik, 80 cm hosszú és megfelelő súlyú. Egy nagyobb fajta lónak lapocka csontja 32-35 cm hosszú, s ebből fogalmat alkothatunk magunknak az ősállat nagyságáról. A csigolya a lapocka-csonttól 1 méternyi távolságban feküdt, s így remény van arra, hogy az ősállatnak még több csontja is elő fog kerülni a homokból. Az ősállat fejtát – összehasonlító anyag hiányában – eddig nem állapíthatták meg, s e célból dr. Lóczy Lajos geológus szakvéleményét fogják kikérni; de a lelet körülményei a mellett szólnak, hogy a csontok a harmadkorban élt Mastodon maradványai. Az érdekes csontokat dr. Csák Árpád mentette meg az elkallódástól, s a Balatoni Múzeum természetrajzi osztályában helyezte el, a tulajdonjog átengedése végett pedig a földtulajdonos herceghez fordulnak, aki minden bizonnyal készséggel fogja a csontokat odaajándékozni az általa állandóan istápolt kultur-intézetnek.

Gipsz kétkoronások. A nagybajomi vásáron egy úrias külsejű ismeretlen, egyik bosnyák árusnak, akitől vásárolt valamit, kétkoronás pénzdarabbal fizetett. A bosnyáknak gyanús volt a pénz és összetörte. Kiderült, hogy gipszből van, és csupán a felülete ezüst. Az ismeretlen, amikor ezt látta, futásnak eredt, de az éppen jelenlévő csendőrök hamarosan elfogták. Futás közben a nála levő hamis pénzt egy arra robogó kocsiba dobta, s így bűnjelt nem találtak nála. A csendőrség most nyomoz bűntársak után.

kh_140329_ad

Leégett malom. Ifj. Horváth József tulajdonát képző gyöngyösi motor-erőre berendezett gabonaőrlő malma f. hó 19-én leégett. A tűzrendőri vizsgálat megállapította, hogy a tűz keletkezését a motor puffogó csövéből kipattanó szikra okozhatta. A malom 28.000 koronára biztosítva volt. A biztosítótársulat részéről likvidáló bizottság szállt ki  a helyszínre és csak 14.000 K kárt állapítottak meg. A károsult a megállapított kártérítést nem fogadta el és így valószínű, hogy perre kerül az ügy.

Gyilkos vő. A pogányvári hegyen kegyetlen gyilkosság történt. Horváth József szőlőmunkás fejszével agyonverte az apósát, Páli János 54 éves napszámost. A nagykanizsai törvényszék szolgabírója, aki rögtön kiment a helyszínre – a gyilkosság körülményeit a következőkben állapította meg: Páli János 54 éves napszámos vejével, Horváth Józseffel karót vertek Grósz testvérek szőlőjében. Már régóta haragos viszonyban élt a vő apósával, de az anyjoknak mindig sikerült kibékíteni őket. Tegnapelőtt békésen indultak el hazulról, hogy a szokott napi munkájukat végezzék. Egy darabig dolgoztak, igazították a lazán álló karókat, majd beszélgetés során ismét vitába elegyedtek. Mind haragosabb lett a beszéd, míg végre kipirult, haragos arccal állt szemben egymással az após és a vő. Horváth József felemelte a kezőben lévő szekercét, s a szőlőkaró helyett apósa koponyájára mérte az ütést. A csapás oly erős volt, hogy Páli feje azonnal kettéhasadt, agyveleje szétloccsant, s a boldogtalan ember halva rogyott össze. Horváth szörnyű tettét látva eldobta a véres szekercét s menekülni akart. A hegyen dolgozó munkások utána vetették magukat. Dióskálból éppen akkor jött ki a csendőrjárőr, amely a menekülő gyilkost elfogta és vasraverte. A nagykanizsai ügyészség tegnap kiszállt a helyszínre, s a halottat felboncolta. Horváthot csütörtökön megvasalva szállították be a nagykanizsai ügyészség fogházába, s szándékos emberölés vétsége miatt indították meg ellene az eljárást.

kh_140329_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 13. szám – 1914. március 29.

Fejér György Városi Könyvtár PDM