Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. augusztus 30.

2021.08.30. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Postazsák tolvaja. Már a múlt évben eléggé részletesen tudattuk, hogy a február 1-én egy 13.722 koronát tartalmazó postazsákot elloptak. Az akkori nyomozás nem vezetett kellő eredményre, és így a gyanúsítottak felmentésével végződött. Mint utolsó lapunkban jeleztük ezekről, be is igazolódott ártatlanságuk, mert a tettes Horváth Zsiga postakocsis egyedül volt.
A nyomozás újrafelvételének közvetlen oka az volt, hogy Zsiga gyanús véletlen folytán talált egy új erszényben 35 drb. százkoronást. Egy Szalai postatiszt, kivel Zsiga a talált pénzen osztozkodni akart, kötelességszerűleg Palkó postafőnök tudomására hozta.
A nyomon elindulva lett kibogozva a rejtek, és rövidesen napfényre került a postazsák lakatja, a pénzek különböző rejtekhelyei, és le lettek leplezve azok, kik a pénz értékesítésében közreműködtek.
A lopást Zsiga a megállapítás szerint úgy követte el, hogy az átadás után a zsákot sötétben a kézikocsiról leemelte anélkül, hogy Kollmann postatiszt azt észre vette volna, ruhája alá rejtette, otthon a zsákot, ajánlott leveleket és állítólag pár ezrest is elégetett, és a lakatot az állomás emésztőgödrébe dobta.
Már többször rendezett többekkel „találási” jeleneteket, és így aránylag feltűnés nélkül hozhatta az összeg egy részét forgalomba.
Ennek tudható be, hogy még néhány száz koronán kívül nem jutott több készpénz a felszínre, de ez is elegendő arra, hogy az igazi bűnös elnyerje méltó büntetését, viszont az ártatlanok a kellő elégtételt megkapják.

Elmennek a katonák. Ma délután 6 órakor útnak indul a 20., este 10 órakor a 31. zászlóalj. – Úgy a tisztikar, mint a legénység hálával búcsúzik városunktól, ahol a közönség minden jóval elhalmozta őket.

kh_140830_ad

Áldozat a hazáért. Herceg Festetics Tassilo neje, Hamilton Mária hercegasszony az orsz. Vöröskereszt egylet vezetőségének bejelentette, hogy a keszthelyi irgalmas nővérek zárdájában az Óvoda helyiséget a háborúban megsebesült katonák részére 40, teljesen felszerelt ággyal berendezteti, s a betegeket teljes ellátásban részesíti.

Léghajók. Már gyakran előfordult, hogy az ellenség léghajón kirándulást tesz hadiállásunkat kikémlelni. Felkérjük a közönséget, hogy ha ilyen léghajót észrevenne, azt azonnal jelentsék be a csendőrségnél. Még figyelmeztetjük a közönséget, hogy ha éjjel a villanyvilágítást kikapcsolják és sötétség borul a városra, meg ne ijedjen; ez azért történik, hogy a léghajóban ülők ne tájékozhassák magukat a sötétség folytán. Arra kéri a rendőrség a közönséget, hogy bármilyen világítást a lakáson oltson el, és az udvarokon ilyen esteben semmi világító eszközzel ne járjon.

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 35. szám – 1914. augusztus 30.

Fejér György Városi Könyvtár PDM