Bíborba, bársonyba… – kendők a népi kultúrában

Télen az egyik legpraktikusabb ruházati kiegészítő a kendő, amelyet sálként nyakra tekerve is hordhatunk, illetve vállunkra vetve, hátunkat takarva vagy fejünket beborítva vele szintén viselhetünk. A magyar népviseletben is kiemelt szerepe van a kendőknek, amelyeket tájegységenként változatos, olykor kifejezetten bonyolult variációkban kötöttek a fejre, nyakra, vállra. Mintázatuk, színük és anyaguk is széles skálájú változatosságot mutat attól függően, hogy hétköznapi vagy ünnepi viseletnek szánták.

Írott kendők

noi_portre_402733.jpgA magyar folklórban számos alkalommal felbukkan ez a ruházati elem. „Kék selyem kendő, zöld selyem rojtja” – szól a népdal. „Elvesztettem zsebkendőmet, szidott anyám érte” – emlékezhetünk az ismert dallamra és a párválasztó játékra gyermekkorunkból. A kendő a népdalok gyakori szereplője.

Az egyik leghíresebb téli gyermekversben Weöres Sándor is említi: „Tél szele hóval, faggyal jő / elkel most a nagykendő. / Libben a tarka nagykendő, / húzza-rázza hűs szellő.” De Ady Endre A fehér kendő c. versében is megjelenik mint szimbolista jelkép.

A kereszténység egyik Krisztus-történetében szintén szerepel mint Veronika kendője. Veronika a kendőjével törölte meg Jézus verejtékező, véres arcát a keresztúton, ezáltal az megőrizte vonásainak lenyomatát. A kendőt később ereklyének tulajdonították. A Veronika szó jelentése vera icon, azaz hiteles arckép.

A fejkendő

fokoto_748517.jpgA fejkendő és a főkötő az asszonyok viselete volt a magyar népi kultúrában. A nagyméretű kendők használatát praktikussági szempontok is vezérelték, hiszen takaróvá válhatott a hideg, az eső vagy a bogarak ellen. A pragmatikus használaton túl viselője díszévé vált. A nők hajviselete a főkötővel és a kendővel kiegészítve korukat, illetve családi állapotukat is jelezte. A hajadonoknak fedetlen fejjel, kilógó hajfonatokkal, azaz hajadonfővel kellett járniuk, főkötőt az asszonyok hordhattak. A „bekötötték a fejét” kifejezésünk is arra utal, hogy az esküvőtől kezdve a nőknek főkötőt, kendőt kellett viselniük. A friss házas asszony hordhatott erősen díszített ünnepi felső főkötőt, és ahogyan idősödött, egyre hagyta el a tarka színeket, idős nőként pedig a dísztelen alsó főkötőt viselte csupán, amelyben végül eltemették. A menyecskék kendőviselete megkülönböztető jelleggel bírt a kendők fajtáját, anyagát tekintve, ahogy azt a továbbiakban is olvashatjuk.

A kendőket gyakran a kontyra rögzítették vagy a főkötő felett hordták. Az ún. menyecskés kötés például a háromszögre hajtott kendő főkötő feletti, tarkón való megkötése. Az elől kötött kendőt áll alá valónak hívták. A hétköznapi színes, kékfestéssel készült kendők mellett az ünnepi viseletet a selyem és rojtosszegélyű kendők jelentették, télen a vastagabb anyagok, a gyapjú és a posztó védték az asszonyok fejét a hidegtől.

dulandle_745115.jpgA hosszúkendő vagy fidel/fedél 2-3 méter hosszú, fél méter széles volt, és sokféle variációban viselhető. A dulandlé (tulle anglais, azaz angol tüll) tüllből készült, hímzett sarkú, nagyméretű kendő, amelyet félbehajtva, háromszög alakjában hordtak. Kalotaszegen az új asszony ünnepi viselete volt.

 

tekerodzos_fatyol_190028.jpgA bíbor vagy tekerődzőfátyol a főkötőre tűzött és a nyakon körbetekert fátyolkendő szintén a fiatalasszonyok cifra kiegészítője volt. Főként az ország legdíszesebb viseleteiről híres Sárközben volt használatban. Az ismert gyermekdalban is feltűnik: „Bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba.”

Hajtogatás szempontjából érdekes a pacsa, amely merevített, a fej tetejére hajtogatott, vállakon, háton elterülő hosszú kendő. Elsősorban a Dunántúlon volt elterjedt, hasonlóságot mutatott a horvát és szlovén nők kendőviseletével. A pacsavetés bonyolultságát mutatja, hogy kevesen voltak az asszonyok körében, akik értették a módját, nagy gyakorlatot igényelt.

Kézbe, karra és vállra való kendők

jegykendo_405515.jpgA keszkenő vagy kézbevaló kendő kiegészítője volt az ünnepi öltözéknek, a lányok, asszonyok a kezükben tartották ezen alkalmakkor. Jellemzője volt a kendőt szegélyező csipke, hímzett minta vagy monogram. A jegykendőt jegyajándékként adta a lány a legénynek, amelyet az feltűnő helyen, például a nadrágkorcában hordott a menyegzőig. A karra való kendőt a nők a behajlított alkarjukon viselték, hasonló funkciója volt, mint a keszkenőnek. Tájegységenként változott, hogy vászonabroszt terítettek a karjukra vagy virágmintás kasmírt.

A háromszög alakúra hajtott vagy háromszögre szabott vállkendő célja a vállak fodrokkal, rojtokkal való hangsúlyozása vagy a has és a csípő kiemelése. Egyik sarka a hátra lógott, másik két sarkát a mellkason keresztülvetették, majd a hát deréktáji részén összekötötték. A kendők halmozása is előfordult, leginkább a sárközi viseletben, ahol a selyemkendő fölé két-három réteget vettek. Előfordult, főként a palóc falvakban, hogy egyházi nyomásra terjedt el a használata, funkcióját tekintve jól takart. A gondosan hajtogatott vállkendők helyett a 20. században terjedtek el a vastag, gyári kötésű berliner kendők mint téli ruhadarabok.

A férfiak kendője: a nyakravaló

nyakravalo_739331.jpgA kendők megtalálhatóak voltak a férfiak viseletei között is. A nyakravaló kendőt a férfiak a nyakuk köré tekerték, majd elől megkötötték, díszes végei gyakran kétoldalt lógtak. Gyakran fekete színű, ritkábban fehér volt, hímzett mintával, rojtos szélekkel. Hazánkban a 19. században jelent meg a parasztok körében. A század végére a hosszú, sálszerű kendőt felváltotta az átlósan félbe-, majd sávokra hajtogatott négyzet alakú kendő.

TEJ

Forrás:

Balassa Iván (főszerk.): Magyar néprajz IV. kötet. Budapest. Akadémiai Kiadó, 1997. Magyar Elektronikus Könyvtár
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/04/387.html

Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. Budapest. Akadémiai Kiadó, 1977. Magyar Elektronikus Könyvtár
https://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-168.html

Ajánló

További tematikus virtuális kiállításaink