Kistelegdi Gyűjtemény

Dr. Kistelegdi István Ybl-díjas építészmérnök, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar emeritus professora 2012-ben a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének adományozta a munkássága folyamán keletkezett fotógyűjteményét. Az adományozó a több, mint 5000 fotót 1972 és 1988 között előbb a BARANYATERV, majd a PÉCSITERV tervezőjeként készítette. A gyűjtemény részben lefedi Pécs és Baranya megye, valamint Somogy és Tolna megye állami építkezéseit az 1970-es évektől a rendszerváltásig.

Prof. Dr. habil. Kistelegdi István

Kistelegdi István modellfotói - Dr. Kistelegdi István, CC0Szombathelyen született 1944. december 7-én. A középiskolát Debrecenben végezte a Péchy Mihály Építőipari Technikumban. Építészmérnöki és műemlékvédelmi szakmérnöki diplomáit a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte 1968-ban és 1981-ben. 1968-72 között a BARANYATERV irányító tervezője, ezt követően, 1972-88 között a PÉCSITERV építész tervezője, műteremvezetője. A Pollack Mihály Műszaki Főiskola majd a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar, főiskolai, később habilitált tanszékvezető egyetemi tanára, napjainkban professor emeritusa. Számos szakmai szervezetben vállal szerepet; a Magyar Építőművészek Szövetségének, a Magyar Urbanisztikai Társaságának, a Magyar Építészkamara Oktatási Bizottságának és a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottságának is a tagja. Kistelegdi az egyik alapítója a magyar organikus építészet kibontakozásában fontos szerepet játszó Pécsi Ifjúsági Irodának, illetve a szervezethez szervesen kapcsolódó Pécs Csoportnak. Kutatási területe a népi építészet-hagyomány alkalmazási lehetőségei, műemlékvédelem, történelmi városrészek rehabilitációja, új épületek elhelyezése történelmi környezetben, valamint környezetkultúra és kapcsolata a felsőfokú építészeti oktatással.

Munkássága

Siklósi ravatalozó - Dr. Kistelegdi István, CC0

Munkásságából nehéz válogatni, a legfontosabbak a következők:
Siklós: Ravatalozó (1972)
Komló: Színház- és Hangversenyterem, Zeneiskola (1974-82)
Paks: Atomerőmű lakótelep (1973-76)
Pécs: történelmi belváros rehabilitációja (1978-88), Elefántos tömb (1980-1988), FÉSZEK Áruház (1983), Iparosház (1987), FEMA bevásárlóközpont (1991), Kereskedők Háza (1992), Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar előadóterem és aula, Zsolnay Múzeum (2004), Fecskeház (2005), Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Boszorkány úti kollégium (2005-08), Modern Magyar Képtár (2008-10) 

Kitüntetései

Többször kapott miniszteri kitüntetést. 1981-ben a pécsi történeti belváros rehabilitációs tervéért, 1982-ben a komlói Színház- és Hangversenyterem épületéért. A pécsi történeti belváros rehabilitációs tervéért 1986-ban a Baranya megyei Tanács által alapított Janus Pannonius-díjban is részesült. 1988-ban Ybl Miklós-díjat kapott szintén a pécsi történeti belváros rehabilitációs terve, illetve a Művészetek Háza tervezéséért. 1992-ben pedig az akkoriban Magyarországon még egyedülálló kereskedelmi és szolgáltató központnak számító FEMA bevásárlóközpont épületéért Pro Architectura Díjat nyert el. 

PÉCSITERV

Pécsi Tervező Vállalat új számítóközpontja - Dr. Kistelegdi István, CC01950-től a rendszerváltásig a dél-dunántúli régió meghatározó állami tervezővállalata. Az 1950-ben Pécsi Tervező Iroda néven megalakult országos hatókörú építészeti műhely 1958-tól Pécsi Tervező Vállalat, 1979-től Dél-dunántúli Tervező Vállalat néven működött. Munkássága mindenekelőtt Baranya, Somogy és Tolna megyére terjedt ki, profilját a lakótelepek és egyedi lakóépületek tervezése mellett kommunális főként élelmiszer-ipari épületek összetett tervezése, illetve városrendezési munkák alkották. Jelentős teljesítmények születtek a műemlékvédelem terén is a pécsi belváros rekonstrukciója, a régió népi műemlékeinek kutatása és helyreállítása terén. Alkotógárdájának szellemi sokszínűségét mutatja, hogy a ’60-as évek elejéről a vállalat úttörő szerepet vállalt a nagypaneles épületek típusterveinek és lakótelepek városrendezési alapelveinek kidolgozásában. Ugyanakkor az 1972 és 1977 között működő Pécs Csoport (Ifjúsági Iroda) révén az említettek kritikájával fellépő organikus építészeti iskola kibontakozásához is keretet nyújtott.

Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye

Baranya Megyei Könyvtár külső és belső fotói - Dr. Kistelegdi István, CC0A jogelőd Baranya Megyei Könyvtárban az 1960-as évek elején indult meg a helyismereti anyag gyűjtése. A ’70-es évekre már színvonalas helyismereti tevékenység folyt a könyvtár falai között. A helyismereti tájékoztatás 1978-tól működik. A könyvállomány körülbelül 20000 kötet; megtalálható benne Kelemen Mihály pécsi törzsorvos és Szikrai Odó pécsváradi szolgabíró hagyatéka is, körülbelül egy 4000 kötetet számláló, a 17–19. században vagy korábban kiadott nyomtatványokból álló együttes. A könyvtár 2011 tavaszától nagyszabású, új adatbázis készítésére vállalkozott, amely a Baranyai DigiTár elnevezést kapta. A fejlesztés alapvető célkitűzése, hogy a Baranya megyében létező és a későbbiekben keletkező szellemi értékek, a könyvtár weblapján mindenki számára hozzáférhetőek legyenek. Dr. Kistelegdi István építészmérnök 2012-ben a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének adományozta a munkássága folyamán keletkezett fotógyűjteményét. A könyvtár a Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) által koordinált Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program keretén belül digitalizálta és metaadatokkal látta el az archív fotókat. Ezt követően a MaNDA – mint nemzeti aggregátor – továbbította a felvételeket az Európai Digitális Könyvtárba, az Europeanába. 

A Kistelegdi Gyűjtemény feldolgozása, jelenleg is tart. A tervek szerint a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye oldalán kereshető formátumban is elérhető lesz. Mindaddig, fizikailag a Dél-duntántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont I. emeletén helyben kutatható.

Felhasznált irodalom:

Szüts Etele

Ajánló

További tematikus virtuális kiállításaink