Adalékok Zemplénvármegye [Zemplén vármegye] történetéhez

XVI. kötet 17. évfolyam 1-12. szám

szöveg
minősített tartalom
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tartalomjegyzék
Andrássy Gyula gróf: Előszó Magyarország Címeres Könyvéhez 257.;
Bydeskúty Sándor: Az Ippi Bydeskúty-nemzetség 199. 333.;
Dienes Kálmán: Adatok a nemes Dienes-család történetéhez 214.;
Dongó Gy. Géza: Előszó 1., Mátyás király levele 1461-ből Zemplén-vármegyéhez 4., Kazinczy Ferenc „Summarium”-a 7., Zemplén a Váradi Regesztromban 9. 137. 267., Zemplén A Sztáray-kódexben 12. 141. 269., Zemplén a Bakócs-Ipolyi-kódexben 15., Sárospatak régi szabadalom-levelei 16. 148., Az újhelyi főpap jövedelme a XVII. században 20. 152., Zemplén vármegye portáinak összeírása 1585-ből 22., Címeres pecsétlenyomatok Zemplénvármegye levelestárában 24., Zempléni nemesi birtokok összeirása 1829-ben 26. 191., Sátoralja-Újhely város törvényei a XVII. évszázban 29. 155. 293., Rákóczi-adománylevelek 31., Zempléni vonatkozások Magyarország kir. kancellárjainak névsorában 32., Mátyás főpapnak tíz panasza 1579-ből 50., Harthay Gábor alispán Naplója 1645-ből 58., Kazinczy Ferenc jegyzetei 60. 175. 308., Zemplén vármegye nemeseinek mutatókönyvéből 65. 171. 305., adatok Tarczal városának 1710. évi történetéhez 74. 184., magyar rabok és rabnők török-tatár fogságban 78. 179. 314., Zemplénvármegye árszabása a XVII. században 81. 182. 326., Tokaj-Hegyalja borai az 1807. évi ország gyűlésen 83. 194. 323., Dienes Ambrus nemeslevele 1613-ból 88., A Parnói molnár-családnak nemes címere 89., Erdélyből Zemplénbe menekült nemes családok 1709-ben 91. 212. 338., családtörténeti apróságok 111., Korhelyok indulója 1799-ből 113., Gyulaffy Eufrozsina, Homonnai Gábor özvegyének pecsét-levele 1572-ből 124., Zemplén az egri „Szent János Könyvé”-ben 143. 271., Zemplénvármegye ostromállapotba helyezése 1849. jan. 6-án 154., Rákóczi Ferenc fejedelem adóslevele 1674-ből 162., Boszorkánypörök nyomai (1640-1766) levelestárunkban 169. 299. 302., Az Ippi Bydeskúty-nemzetség 199., Balassa Gergelynek könyörgő levele 1616-ból 203., Széchy György grófnak és feleségének koporsó-feliratásaik 206. 292., Pongrácz Nagymihály Kata asszony 1728-ban 208., Nemes Kottán Pálnak és társainak címerlevelök 1579-ből 211., A deregnyői ref. „szörnyű” pap lefejezése 1736-ban 213., Ns. Torday János tolcsvai főbíróinak 1766. évi számadásából 239. 354., Bretzenheim Károly hg.-et köszönti Sátoralja-Újhely 241., Sátoralja-Újhely iparosainak névsora 1848-ból 241., Ladmócz helységnek mi volt az ősrégi neve? 243., Adatok a ns. Fogarassy-család történetéhez 244., Magyar nevű nép a hellén hőskorban (Könyvösmertetés) 244., Zemplén vármegyének száz esztendős földrajzából 245., A Kench-nemzetség osztálylevele 1325-ből 273, Czéke várának tartománya 1511-ben 283., Nagymihály vártartományának földesuri törvényei 1607-ből 288., Regeszták Olaszliszka mezővárosnak régi jegyzőkönyveiből 294., Adatok 1665-ből a varannai helvét és ágostai egyházak egyesüléséhez 310., Zempléni török-hódoltság 1683-ban 316., Adatok a borsii Rákóczi-kastély külső történetéhez 1731-ből 319., Holtáiglan kuruc Malonay 1711-ben 331., Csicsery Ferenc uram halotti tora 1730. körül 336., A ns. Pál-család címerének leírása 339., Vitéz Waldbott János lovag halála Tokaj alatt 1660-ban 340., Sátoralja-Újhely 1664. évi életéből 354., Boldog-anya nevű szőlő a Sátor-hegyen 355., S.-A.-Újhely város külső csinosodásának történetéhez 356., „Magyarország Címeres Könyvé”-ről 157. 367., A szerkesztő postája 128. 248., Hibaigazítás 368.;
Ifj. Dongó Gy. Géza: Kaki kakukk (V.) 115. 233. 361.;
Dókus Gyula: Méltató beszéd a Kossuth-szobor leleplezésekor 232.;
Dudás Gyula: Egy okirat a Homonnai-Drugeth emlékekből 49., Adatok Felső-Zemplén történeti régmúltjához 285.;
Farkas Andor: Hálaadó beszéd a Kossuth-szobor leleplezésekor 233.;
Goldberg Izidor dr.: Zemplénvármegyei zsidó családfők az 1811-12. években 93. 214. 241., Mádi rabbinusok 124.;
Kemény Lajos: Varannó mezővárosnak 1513. évi életéből 57., A Madarassyak ármalisa 92., Szolgabirói bizonyitéklevél 1522-ből 238., Melczer András kassai birónak szüreti költségei 1558-ban 239., H. Drugeth György grófnak közbékességhirdető levele 1659-ből 352., Bányácska helységnek 1670. évi határjáróleveléből 353.;
Kossuth János dr.: Magyarország Címeres Könyv-ének ösmertetése 265.;
Kula Pál: Közlemények Tállya városának levelestárából 64. 187. 326.;
Magasházy Béla dr.: Adalék Olaszliszka mezőváros helytörténetéhez 189.;
Matolay Viktor dr.: Ráskay Magda 357.;
Meczner Béla: Ünnepi beszéd az újhelyi Kossuth-szobor leleplezésekor 229.;
Meczner Gyula: Megnyitóbeszéd a Kossuth- szobor leleplezésekor 228.;
Molnár Géza: Levelek a Homonnai Drugethek család- és jószágtörténetéhez 129. 277.;
Osváth Lajos: Országos Magyar Nemzeti Lexikon 126.;
Pálmay Jószef: Országos Magyar nemzeti Lexikon 126.;
Pornárfy gyula: Némi adat néhai Pornáffy Sándor élettörténetéhez 213.; Spisovszky Imre: Alkalmi feliratok Zemplénvármegye jegyzőkönyveiben 86. 196. 329.;
Szabó Dávid dr.: Béla futása 246.;
Visegrádi János dr.: A Rákóczi-család levelei 33. 159., Az 1697. évi parasztmozgalom Sárospatakon 70. 165.
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dongó Gy. Géza
kiadó Zemplén Könyvnyomtató
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Sátoraljaújhely
létrehozás dátuma 1911-01-01
időbeli vonatkozás 1911
Jellemzők
hordozó papír
méret 400 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Zemplén Könyvnyomtató, Sátoraljaújhely
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár