Adalékok Zemplén-vármegye [Zemplén vármegye] történetéhez

III. kötet, 4. évfolyam, 1-11. szám

szöveg
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tartalomjegyzék
Ambrózy Nándor: Rákóczi-féle váltság levelek (I. II.) 227;
Berecz Károly: Levél a szerkesztőhöz. 230.
; Bihary Emil: Népszokások Kárpát-aljai oroszainknál. 165. 198.;
Czakó Ignác: Táblázat a Zemplén-vármegyében lévő hegycsucsok magasságairól. 395.;
Doby Antal: Király-daróczi Debreczenyi György végrendelete1659-ből 94., A homonnai Drugeth- gimnáziumról. 319. 354.;
Dongó Gy. Géza: Mikor született Kossuth Lajos? 19., Adatok Tállya város történetéhez. 28.63., Zemplén- vármegye politikai és helyrajzi ösmertetése. 30., Zemplén- vármegye történeti földrajza. 37. 69. 106. 137. 172. 206. 233. 255. 333., Zemplén földesurai a múlt században 90. 127. 157. 189. 224., Pálffy János naplójából 96., Könyvismertetés 130., Andrássy Manó gróf főispán óvástétele 1861-ben 159., Vármegyénk háztartása 100 év előtt. 192., Árpádkori adatok Liszka történetéhez. 191., Kossuth az örökös megváltás ügyében. 195., A „felült nemes sereg” történetéhez. 197., Történeti jegyzetek Zemplén-vármegyéről. 237., Zemplén főispánjainak (comitum) sorrendje 242. 277. 290. 310. 345., Garay Miklós nádor ítéletlevele. 258., A sajó-körömi országgyűlésről. 327., A szerkesztő póstája 34. 67. 100. 136. 168. 200. 231. 264. 296. 332. 362.; Fedák Endre: A szécs-keresztúri Várhegyről. 60.
; Fodor Jenő: A sárospataki Diáriomból. 61., Tolcsva behódol a töröknek 1680-ban (Ali pasa levele). 93., Szőlő munkások rendszabályai 1684-ben. 129., Esküminták 1616-ból 164., Egy adat Tolcsva történetéhez. 260.;
Haraszthy Miklós: Kemény János levele Drugeth Ferenchez. 27., Szkender pasa levele 1613-ból. 91., Az budai vezér levele. 226., Erdély folyamodása Zemplénhez 1613-ból 324.;
Horváth K. Vince: A Sátor-hegyi vár. 82. 122., Árpádkori adatok Olasz-Liszka történetéhez 255., Garay Miklós nádor ítéletlevele 357.;
Hurda János: A piaristák Zemplén- vármegyében 54. 87. 125. 152. 185. 217. 245. 283. 317. 352.;
Kapás L. Aurél: Történeti jegyzetek Zemplén- vármegyéről 11. 44. 76. 113. 147. 175.211. 275. 309. 344;
Karsa Ferenc: Szirmay András naplója. 13. 46. 77. 114. 149. 180. 214. 243. 280. 314. 348., Kossuth Lajos levele Lónyay Gáborhoz. 132., Zrinyi Ilona egy házhelyet adományoz Tállyán. 291.;
Kemechey János: Vármegyénk 1801-ben a borhamisitók ellen. 193. 228. 254.;
Kiss István: Zemplén vára. 31.;
Knopfler Sándor: A Käsztenbaum- alapitvány rövid története. 26.;
Kossuth János dr.: Volt-e a Sátorhegyen vár? 16.;
Kovácsy Sándor: Öreg Rákóczy György házassága. 292.;
Lojda József: Adatok a Zemplén- vármegyei br. Sennyey-család történetéhez. 20. 49. 80. 118.;
Matolay Béla: Levél a szerkesztőhöz. 289.;
Matolai Etele: Zemplén-vármegye politikai és helyrajzi ösmertetése. 10. 42. 74. 110. 145. 209. 235. 273. 305. 342.;
Mándy István: Visszapillantás a közelmúltba. 24.;
Nagy Gyula: A terebesi országgyűlés 1454-ben 5., Zemplén- vármegye a XVI. században. 141. 169. 201., Zemplén- vármegye népessége a XVI. század végén 268. 297. 338.;
Paszlavszky Sándor: Kossuth Lajos „Jelentése”. 249.;
Polyánszky Gyula: A görög-katolikusok Zemplén-vármegyében 22. 52. 84. 124.;
Réthy Pál: Mikor született Kossuth Lajos? 56., Szirmay-grófok rákjáról. 65.;
Soós Elemér: Sárospatak város és vára történetéhez. 178. 213. 240. 279. 312., A kövesdi vár történetéhez 347.;
Stépán Gábor: Levél a szerkesztőhöz. 4.;
Szendrey János dr.: A bodrog-vécsi honfoglalás lelet. 101.;
Szerdahelyi István: Adatok a Sennyey- és a Terebessy- családok nemzedékrendjéhez. 60.;
Sztavrovszky Gyula: Történeti és földrajzi adatok Csertész községről. 155. 186. 220. 247. 286.;
Thaly Kálmán dr.: Adalék a zempléni várak kuruc részre hódolása történetéhez. 158.;
Ungár Adolf: Bécs újhelyi emlékek. 361.;
Unghváry Ede: A Nagymihályi Kaplyon-családról. 222., A Bukócz-hegyi monostor története. 253. 287. 322. 356.;
Zombory Gedő: A baksai halom fölásatása 1868-ban 1. II. József császár és a megyasszai pap. 261.
Műmellékletek:
1. Zemplén vára romjainak a képe 31. lapon
2. Zemplén vármegye színes térképe: 37. lapon
3. II. Rákóczi Ferenc fejedelem kiséretével a sajó-körömi országgyűlésre bevonul 327. lapon
Függelék:
1. Az apostagi és pakosi Szemere-család nemzedékrendje. Szerdahelyi Istvántól.
2. A Drugeth-család nemzedékrendi táblázata (74.laphoz) Doby Antaltól
3. A gróf Andrássy-család nemzedékrendi táblázata (I-VI.) Doby Antaltól.
Irodalom:
1. Magyarország Arkeológiája 132.
2. Egyház és iskola Mária Terézia alatt 167.
Hibaigazítás: 68, 100, 136, 362.
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dongó Gyárfás Géza
kiadó Zemplén Könyvnyomtató Intézet
Tér- és időbeli vonatkozás
létrehozás dátuma 1989-01-01
időbeli vonatkozás 1898
Jellemzők
hordozó papír
méret 392 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Sátoraljaújhely
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
forrás www.rfmlib.hu