Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez

XIX. kötet 20. évfolyam 4. szám

szöveg
minősített tartalom
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tartalomjegyzék
1. Zemplén a „Codex Diplomaticus Hungariae „ lapjain (II:) 289;
2. Zempléni közokiratok a Zichy-kódexben (II:) Latinból: Dongó Gy. Géza 296;
3. Zempléni levelek a Codex Diplomaticus Patrius Hungariae köteteiben (II.) Latinból: Dongó Gy. Géza 300;
4. Zemplén a Sztáray –kódexben (XXI.) Latinból: Dongó Gy. Géza 304;
5. Adatok a s-a-újhelyi ref. egyház történetéhez (II). Közli: Dongó Gy. Géza 307;
6. Zempléni vonatkozások Telekessy István egri püspök följegyzéseiben Latinból: Dongó Gy. Géza 312;
7. Zempléni vonatkozású iratok Kassa város levéltárában (XLIII- XLVIII) Latinból: Kemény Lajos 314;
8. Zempléni adatok Lehotzky „Stemmatographiá”- jában (III.) Latinból: Thuránszky László 317;
9. Perényi - kézre került rk. egyházi javak jegyzéke 1567- ből Latinból: Dongó Gy. Géza 319;
10. Zemplénvármegyének palétás helységei 1707- ben (I.) Irta: Dongó Gy. Géza 321;
11. Szemelvények Olaszliszka ref. egyházának leveles almáriomából (IX.-XI.) Közli: Gagyhy Károly 325;
12. Adatok Zemplénvármegye topológiájához (XI. sorozat) Gyűjtötte: Dongó Gy. Géza 328;
13. Magyar rabok és rabnők a török-tatár fogságban (XL- XLII) Közli: Dongó Gy. Géza 331;
14. Zemplénvármegye nemeseinek mutatókönyvéből (XVII) latinból:Dongó GY.Géza 336;
15. Sárospatak várának és városának helyrajza 1759-ből (IX.)latinból: Dongó Gy. Géza 336;
16. Kazinczy Ferenc levelei vármegyénk archívumában (IV.) Dongó Gy. Géza 338;
17. Sátoralja- Ujhely város törvényei a XVII. évszázban (XVII.) Közli: Dongó Gy. Géza 339;
18. Alkalmi feliratok és beszédek Zemplén vm. jegyzőkönyveiben (XIX.) közli: Spisovszky Imre 343;
19. Sárospatak városnak régi szabadalomlevelei (XV. folyt. és vége.) Latinból: Dongó Gy. Géza 344;
20. Szószedet a késmárki Thököly- várkastélynak 1671. évi leltárából Latinból: Dong Gy. Géza 348;
21. A Thurapataki és és Komjathnai Thuránszky- család (I.közl.) Irta: Thuránszky László 349;
22. . Nemzedékrendi adatok a Szirmay András családágazatához (III. folyt. és vége) Közli: Dongó Gy. Géza 357;
23. Adatok a nemes Gerőcz – család nemzedékrendjéhez- Közli: Dongó Gy. Géza 358;
24. Fényes Ujhely (Régi vers az 1739. év tájékáról) Közli: Dongó Gy. Géza 361;
25. Benczédi Székely István „Világkrónikájá”- ból Közli: Dongó Gy. Géza 365;
26. Pótlék Tokaj várnagyainak névsorához Irta: Dongó Gy. Géza 366;
27. Jobbágyi hitlevél 1724- ből Közli: Dongó Gy. Géza 367;
28. Adatok a Hartay- malom jövedelmének ösmeretéhez Közli: Dongó Gy. Géza 368
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dongó Gyárfás Géza / szerkesztő
kiadó Zemplén Könyvnyomtató Műintézet
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Sátoraljaújhely
létrehozás dátuma 1914-10-01
időbeli vonatkozás 1914. okt.-dec.
Jellemzők
hordozó papír
méret 102 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Zemplén Könyvnyomtató Műintézet
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár