Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez

XV. kötet 16. évfolyam 11.-12. szám

szöveg
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tartalomjegyzék
Előszó: Dongó Gy. Géza 1.; Zemplén a Váradi Regesztromban (19. folyt.): Dongó Gy. Géza 6.; Sárospatak város régi szabadalom levelei (II.): Dongó Gy. Géza 11.; Zemplén a Sztáray-kódexben (VII. folyt.) Dongó Gy. Géza 16.; Zemplén a Bakócs-Ipolyi kódexben (I.) Dongó Gy. Géza 19.; A magyarok sérelmeinek száz pontja a németek ellen : Dongó Gy. Géza 22.; Cimeres pecsétlenyomatok Zemplén vármegye levelestárában (IV.): Dongó Gy. Géza 28.; Háromszáz esztendős pálos-receptek (Fénykép melléklettel): Dongó Gy. Géza 30.; Wesselényi levelei (XL-LXXXV.): Visegrádi János dr. 33.; Az 1697-i parasztmozgalom lefolyása Sárospatakon: Visegrádi János dr. 65.; Andrássy Gyula gróf és Lónyay Gábor követi jelentéseik 1848-ból: Spisovszky Imre 71.; Kazinczy Ferenc jegyzetei (IV.): Dongó Gy. Géza 75.; Zemplén vármegye nemeseinek mutatókönyvéből (II.): Dongó Gy. Géza 77.; Sátoralja-Ujhely város törvényei a XVII. évszázban (IX.): Dongó Gy. Géza 80.; A Rákóczi-adománylevelekből (LVII.): Dongó Gy. Géza 83.; Közlemények Tállya városának levelestárából (VI.): Kula Pál 85.; Magyar rabok és rabnők török-tatár fogságban (I.): Dongó Gy. Géza 87.; Adatok az Ippi Bydeskuti-család nemzedékrendéhez (I.): Dongó Gy. Géza 91.; Egy zemplénvármegyei nő (Mauks Jozéfa, Bártfayné): Matolay Ida 93. Kazinczy Ferenc javaslata a vármegye archívumának kiselejtezéséről: Dongó gy. Géza 97.; Zemplén a Váradi Regesztromban (XX.): Dongó Gy. Géza 101.; Zemplén a Sztáray-kódexben (VIII. folyt.) Dongó Gy. Géza 103.; Zemplén a Bakócs-Ipolyi kódexben (II.) Dongó Gy. Géza 109.; Sárospatak város régi szabadalomlevelei (III.): Dongó Gy. Géza 115.; Az újhelyi főpap jövedelme a XVII. században (I.): Dongó Gy. Géza 113.; Kazinczy Ferenc jegyzetei vármegyénk levelestárának tárgymutatóiban (V.): Dongó Gy. Géza 116.; Zemplén vármegye nemesinek mutatókönyvéből (III.) Dongó Gy. Géza 119.; Sátoralja-Ujhely város törvényei a XVII. évszázban (XII.): Dongó Gy. Géza 123.; A magyarok sérelmeinek száz pontja a németek ellen (2. folyt.): Dongó Gy. Géza 125.; Mikor épült az újhelyi ref. fából ácsolt iskola? : Dongó Gy. Géza 128.; Adatok Trefort Ágoston élettörténetéhez: Haunstädter József 130.; Wesselényi levelei (LXXV-LXXXVIII.): Visegrádi János dr. 134.; Közlemények Tállya városának levelestárából (VII.): Kula Pál 149.; Magyar rabok és rabnők török-tatár fogságban (II.): Dongó Gy. Géza 152.; Alkalmi feliratok Zemplénvármegye jegyzőkönyveiben (I-III.): Spisovszky Imre 155.; Adatok az Ippi Bydeskuti-család nemzedékrendéhez (II.): Dongó Gy. Géza 160.; Zabolai Mikes Mihály temetése 1663-ban: Dongó Gy. Géza 165.; Egy-két adat a Hotykai Beyczy-család XVI. századbeli nemzedékrendjéhez: Dongó Gy. Géza 167.; Meghívó Szirmay András temetésére 1724-ben: Dongó Gy. Géza 168.; Kazinczy Emil nemesi bizonyságlevele 1838-ból: Dongó Gy. Géza 169.; Az újhelyi polgárság diadala a csász. kir. katonaság felett: Matolai Etele 171.; Az 1834. évi földrengés Sátoralja-Újhelyben: Matolai Etele 173.; Az 1697-i parasztmozgalom lefolyása Sárospatakon (2. folyt.): Visegrádi János 175.; Drugeth-kincsek Homonnán: Dudás Gyula 180.; A Barczyné fánkja: Vay Sándor gróf 182.; Levelesláda: Tizenkét rendbeli közlemény Ezek? Egy kifejtett zempléni alispán - Ns. Kozmai Tamás rabságbaesése a homonnai csatavesztéskor 1619-ben – Vármegyénk piros pecsétviasz használhatásának a joga. – Katalin fejedelemasszonynak bodrogkereszturi jóbágyai – Rákóczi Ferenc fejedelemnek tokaji postamestere – Liszkán élősködött német hadak 1670. körül – Az 1805. évi nemesi fölkelés történetéhez – Kádas Mihály sárospataki szénior levele 1733-ból – Egerfarnosi Kandó Gábor siremlékének felirása – A Boros-család régi nemessége – Gábor siremlékének felirása – A Boros-család régi nemessége – Az 1809. év történetéhez – A Rákóczi-adománylevelekből LVIII.: Dongó Gy. Géza 184.; „Történeti Közlemények Abauj-Tornavármegye és Kassa multjából” 192.; Dudás Gyula. (Nekrológ) A szerkesztő postája 192. 320.
Ifj. Dongó Gy. Géza: Kaki kakukk 310.,
Dudás Gyula: Drugeth-kincsek Homonnán 180., Zemplénvármegye északi részének kialakulásáról, 193., Adatok Homonnai Drugeth Bálint gróf életéhez 314. 350. , Lórántfy Zsuzsánának egy ismeretlen levele 356., Irodalmi emlékek Homonnán 367.
Goldberger Izidor dr.: Zemplénvármegyei zsidó családfők az 1811-12 években 275.33
Haunstädter József: Adatok Trefort Ágoston élettörténetéhez 130.
Kemény Lajos: Sárospatak és Újhely történelméhez (1527-1578) 130., A sárospataki iskola történetéhez 323, Adatok Nagymihály mv. 1568. évi egyházi és iskolai történelméhez 355., Szent-léleki Mészáros András felelete 1701-ből 359.
Kula Pál: Közlemények Tállya városának levelestárából 85.149.297.
Matolai Etele: Az újhelyi polgárság diadala a csász. kir. katonaság felett. 171. Az 1834. évi földrengés Sátoralja-Újhelyben. 173. Az 1831. évi pórlázadás történetéhez 341.
Matolay Ida: Egy zemplénmegyei nő. ( Mauks Jozefa, Bártfayné) 93. (Arcképpel.)
Spisovszky Imre: Andrássy Gyula és Lónyay Gábor követi jelentéseik 1848-ból 71., Felirat Deák Ferenchez 1867 156., Felirat Andrássy Gyula grófhoz 1867-ben 157., Andrássy Gyula grófhoz és Cseley Jánoshoz üdvözlő emlékirat 159-ben. Üdvözlő felirat a m. kir. felelős Minisztériumhoz 1867-ben. 299. A Magyar Tudományos Akadémiához 330. Tolcsvai Nagy János felkoncoltatása 1697-ben. 304.338.
Vay Sándor gróf: A Bárczyné fánkja. 182.
Visegrádi János dr.: Wesselényi levelei (XL-LXXXVIII.) 33. 134., Az 1697-i parasztmozgalom lefolyása Sárospatakon 65.175., A kegyesrendiek sátoraljaujhelyi házi könyvtárának ismertetése 227. A sátoraljaújhelyi 40-ik honv. zászlóalj zászlószentelése. 365.
Fényképek: Háromszáz esztendős pálos receptek. (I. II) 31. 32. ; Lóránffy Zsuzsánának sajátkezű bejegyzése bibliájában. 250. XVI. századbeli magyar szövegű imádságok. 258.; Mauks Jozefin, Bártfay Lászlóné (Arckép.)
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dongó Gyárfás Géza /szerkesztő
kiadó Zemplén Könyvnyomtató Műintézet
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Sátoraljaújhely
létrehozás dátuma 1910-01-01
időbeli vonatkozás 1910. nov.-dec.
Jellemzők
hordozó papír
méret 56 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Zemplén Könyvnyomtató Műintézet
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
forrás www.rfmlib.hu