Adalékok Zemplénvármegye [Zemplén vármegye] történetéhez

XX. kötet 21. évfolyam 1-4. szám

szöveg
minősített tartalom
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tartalomjegyzék
Csomor Lajos dr.: A sárospataki ref. kollégium bajai 1724-25-ben 123. 237.;
Dongó Gy. Géza: Zemplén a „Codex Diplomaticus Hungariae” lapjain 42. 102. 205. 306.; Zempléni levelek a „Codex Diplomaticus Patrius Hungariae” köteteiben 39. 99. 212. 309., Zempléni közokiratok a Zichy-kódexben 47. 108. 220. 311., Zemplén a Sztáray-kódexben 56. 112. 227. 318., A római „Szentlélek Társulat”-nak zempléni beiratkozottjai (1475-1500) 57., Zemplén vármegyének palétás helységei 1707-ben 64. 120. 250. 325., A sárospataki ref. kollégiomnak emlékirata 1714-ből 72., Adatok Zemplén vármegyének topológiájához 75. 126. 240. 323., Paléták Tokaj várának 1703. évi blokádjához 76., Sátoralja-Ujhely város törvényei a XVII. évszázban 80. 142. 261. 334., Magyar rabok és rabnők török-tatár fogságban 81. 146. 263. 332., Zemplén vármegye nemeseinek mutatókönyvéből 84. 151. 269. 339., Sárospatak várának és városának helyrajza 1759-ben 85., Kazinczy Ferenc levelei vármegyénk archívumában 87., Karsa Ferenc 1828-1915. (Nekrológ) 91., Rákóczi-kori paléták ’Sennyey István báró élettörténetéhez 94., Zemplén Csáky- ágyúi 1848-ban 96., Kossuth Lajosnak zempléni prókátor-társai 1828-ban 128., Szegény bujdosó magyarok 1709-ben 149., A Tokaj-Hegyalja szőlőrendtartása 1641-ből 155. 266. 336., Ns. Torday János tolcsvai főbírónak 1766. évi számadásából 169. 271. 345., A Wiczmándy- család története (Könyvismertetés) 170. 276., Falra festett orosz-ördög Sztropkón 1794-ben 190., Pikóczy Elenóráról 192., Ki volt Baranyay András Sárospatakon 1615-ben 192., Benczédi Székely István Világkrónikájából 233., Zempléni magyar nyelvemlékek 274. 352., Andrássy Sándor gróf ünnepeltetése 280., A tatár ellen felkelt zempléni nemesség 286., A parnói luteránus egyház 1762. körül 286., Ujhelyi diákok katonásdíja 1847-ben 287., Távozó és belépő főispánjaink ünnepeltetése 289. 302., Zempléni helynévmagyarázatok (Bevezetés) 328., Zempléni regeszták XVII. századbeli számadásokból 342., Adatok a Nemthy-név onomatológiájához 361., Regécz az aranybullában 366., A német hadak 1684-ben feltörték és kirabolták a lasztóczi, legenyei és mihalyii templomokat 367., A szerkesztő postája 288. 368., Pótlék Hotyka község névmagyarázatához 368., Sajtóhibák: XVI.;
Dókus Gyula: Felső-Zemplén és az orosz betörés 193. 302., Frigyes és József főhercegek levelei vármegyénkhez 257., Zemplén vármegye üdvözlete hadban vitézlő ezredeihez 259., Alkalmi beszéd 297.;
Gagyhy Károly: Szemelvények Olaszliszka ref. egyházának leveles almáriumából 60. 115. 242. 320.;
Hegedűs Sándor: Szomjú Tarczal 92., Elbujt Hogyka Lápon Ardó 174., Sárospatak 284., Nem jól álló Mád 364.;
Hubay Kálmán: Babocsay Izsák emlékezete 175.;
Kemény Lajos: Zempléni vonatkozású iratok Kassa város levéltárában 114. 232. 315., A regéczi uradalom rendtartása 1632-ből 136., Zempléni prókátorok nevei a XVI. századból 346.;
Lojda József: Adatok a br. ’Sennyey-család történetéhez 89.;
Spisovszky Imre: Alkalmi feliratok és beszédek Zemplén vm. jegyzőkönyveiben 89. 161. 272. 348., Kazinczy Ferenc levelei vármegyénk archívumában 87. 140.;
Thuránszky László: A Thurapataki és Komjathnai Thuránszky-család 1. 131., Hódoló felirat 97., Üdvözlő beszéd Szinyei-Merse István főispáni székfoglaláskor 300.;
Unghváry Ede:Hadmozgalmak Sztropkó vára körül 1703-7-ig 166.;
Wiczmándy Tamás: A Wiczmándy-család története 353.
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dongó Gy. Géza
kiadó Zemplén könyvnyomtató
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Sátoraljaújhely
létrehozás dátuma 1915-01-01
időbeli vonatkozás 1915
Jellemzők
hordozó papír
méret 408 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Zemplén könyvnyomtató, Sátoraljaújhely
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár