Adalékok Zemplénvármegye [Zemplén vármegye] Történetéhez

XXI. kötet 22. évfolyam 1-12. szám

szöveg
minősített tartalom
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tartalomjegyzék
Ambrózy Ágoston dr: Matolai Etele emlékezete 85.;
Bernáth Aladár: Matolai Etele a vm. jegyzőkönyvében 168.;
Daróczy Zoltán: Rákóczi-adománylevél 1669-ből 64.;
Domján Elek: Búcsúbeszéd Matolai Etele koporsójánál 94.;
Dongó Gy. Géza: Zemplén a „Codex Diplomaticus Patrius Hungariae” lapjain 1, 203, 301., Zempléni levelek a „Codex Diplomatikus Patrius Hungariae” köteteiben 5, 206, 304., Zempléni közokiratok a Zichy-kódexben 9, 209, 305., Zemplén a Sztáry-kódexben 14, 210., Zempléni tárgyú regesztrák levelestárunkból 19, 224, 321., Zempléni helynévmagyarázatok 27, 219, 314., Adatok Zemplénvármegye topológiájához 31, 220, 316., Zemplénvármegyének palétás helységei 1707-ben 32, 221, 318., Közlevéltári adatok a sárospataki főiskola történetéhez 46, 228, 327., Magyar rabok és rabnők török- tatár fogságban 50, 231, 325., A Tokaj-Hegyalja szőlőrendtartása 1641-ből 55., Zempléni regeszták XVIII. századbeli számadásokból 60, 246, 330., Zempléni magyar nyelvemlékek 65, 235, 329., Ns. Torday János tolcsvai főbírónak 1766. évi számadásából 71, 241, 329., Adatok a Szerdahelyiek nemzedékrendjéhez 72., A Wiczmándy- család története (Könyvismertetés) 75, 249, 333., Az Arany-család nemessége 77, 254., Bély Pál tiszteletes uram ármálisa hogyan semmisült meg a Tökölyi-járáskor? 78., Pótlék Tokaj kapitányainak névsorához 79., Ns. Pikor György, aki száztizenegy esztendőt élt 1814- ben 79, Abara névmagyarázatához 80., Néh. Matolai Etele 81, 91., Matolai nemzedékek 102, MATOLAI ETELE (Notabénék) 140, Matolai-nemzedékrend 136., Pótlékok a „Matolai Etele emléke” c. füzethez 196., Zemplén vármegye nemeseinek mutatókönyvéből 55, 232, 331., Sátoralja-Ujhely város tövényei a XVIII. évszázban 68, 238, 327., Boszorkány-pörök iratai levelestárunkban 242., Monoki lelt kincsek 1765 táján 255., „Feketének az Hada”… 255, 352., Adatok a Nagy-Erdő puszta történetéhez 309., Matolay Ida (Nekrológ) 345., Unghváry Ede (Nekrológ) 346., Báró Andrássy István levele 1762-ből 349., Mikor „az Pataki vár mégh épp vólt” 350., Jelenvoltak és ítéletet hirdettek ki 1592-ben 351., Zemplén vm. közgyűléshelyei 1638-1777-ig 351., Örös helység pusztulása 1806-ban 351., A zempléni Fekete-sereg 1670-ben 352., A szerkesztő póstája 80, 352., Irodalom 352.;
Dókus Gyula: Elbúcsúzás Matolai Etelétől 163.;
Enyedy Andor: Ima a meghalt magyar királyért 267.;
Gagyhy Károly: Szemelvények Olaszliszka ref. egyházának leveles almáriomából 35, 214, 312.;
Hegedűs Sándor: Gőgös Tállya 251., Görbe keresztur 337.;
Jósa András dr: Honfoglaláskori emlékek Szabolcsban 185, 274.;
Kemény Lajos: Zempléni vonatkozású iratok Kassa város levéltárában 17, 213.;
Matolai Etele: Elbúcsúzás Zemplénvármegyétől 163., Uti emlékek 170.;
Matolai Ida: A Matolai Etele „Miatyánk”-ja 182.;
Matolay Viktor dr: A mi Etele bátyánk 98.;
Némethy Bertalan: Templomi könyörgés a király halálakor 269.;
Orbán Kálmán dr: Végbúcsú Matolai Etelétől 96.;
Péter Mihály: Sárospatak-e vagy Miskolcz? 41.;
Spisovszky Imre: Alkalmi feliratok 240.;
Spotkovszky Irén dr: A Tokaj-Hegyalja birtokgeográfiájából 226.;
Sulyovszky István: Levél a szerkesztőhöz 196.;
Szinyei Merse István: Emlékbeszéd I. Ferenc József királyunk elhunyta felett 262.; Szirmay István dr: Emlékbeszéd Matolai Etele fölött 92.;
Vasskó József: Pucher János oltalomlevele 1661-ből 307.
Képmellékletek: A 91 esztendős Matolai Etele fényképe 83, A szabolcsi földvár helyszínrajza 187, Honfoglaláskori síremlékletek rajzai a 189. 191- 195. 274. 276. 278. 279- 300.
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dongó Gy. Géza
kiadó Zempléni Könyvnyomtató
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Sátoraljaújhely
létrehozás dátuma 1916-01-01
időbeli vonatkozás 1916
Jellemzők
hordozó papír
méret 381
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Zempléni Könyvnyomtató
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár