Boldog Kalazanci József megdicsőülése

kép
minősített tartalom

Kalazancius megdicsőülése rézetmszet. Joseph Sebastian (1700-1768) és Johann Baptist Klauber (1712-1778) alkotása. Jelzése: „C[um] P[rivilegio]. S[acrae] C[aesareae] M[aijestatis]”. – Klauber Cath. sc. et excudit Aug.[ustae Vindelicorum].”. Felirata: „B. Iosephus a Matre Die, Calasanctius Aragon: Cleric. Regul: Pauperu[m] Matris Dei Schol: Piarum Fund: prim[us] Generalis”. – Bal oldalon: „Vineas plantabitis amantissimas. Amos. 5 v. 11.” – Jobb oldalon: „Sinite parvulos venire ad me. Marc. 10. v. 14.” A piarista címerből kiömlő fénysugárban: „Tibi derelictus est pauper, et orphano tu eris adiutor. Psal. 9. v. 14.”. Az összetett kompozícióban a fiatalos Kalazancius mellképét egy felhőn ülő iskolásgyerek tartja, míg társa egy könyvbe ír. Felül jobbra Szűz Mária jelenik meg a gyermek Jézussal, aki jobb kezét áldásra emeli. A szent két oldalán egy-egy angyal látható. A bal oldali három tárgyat tart: jobb kezében a Konstitúciókat (kinyitott könyvként), baljában pedig Kalazancius csodatévő ereklyeként is tisztelt birétumát, illetve a szerzetesi tisztaság jelképét, a liliomot. A jobb oldali angyal kezében a piarista címer ragyog, amelyből sugárnyaláb vezet a jobb alsó kartusban, utcagyerekek között megjelenő Kalazanciushoz, aki a sugárnyalábból a következő mennyei szózatot hallja: „A szegény rád bízza magát, az árvának te vagy gyámola” (Zsolt 10,14). A kartustól jobbra szereplő idézet: „Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek.” (Mk 10,14.). A jelenet alatt az elutasított főpapi insigniák, bíborosi kalap, infula, pásztorbot és apostoli kettős kereszt hevernek. A kép bal alsó részében egy másik jelenet bontakozik ki: a föltámadt Jézus és a pápai tiarát viselő, jobbjában apostoli kettős keresztet, baljában pedig az eucharisztiát tartó, az Egyházat (Ecclesia) megszemélyesítő alak várja egy szőlőskertben Kalazanciust, akit egy angyal és rendtársai kísérnek. A jelenet mellett a „Nemes szőlőket fogtok ültetni.” (Ám 5,11) idézet olvasható, amelynek itt nem szereplő folytatása: „de nem fogjátok inni borát” vonatkozhat a rend Kalazancius halálakor fennálló visszaminősítésére is. A Klauber testvérek Catholicus képkiadó vállalat néven vezették igen produktív rézmetsző műhelyüket Augsburgban, eleinte Gottfried Bernhard Göz-cel is együtt dolgoztak. A mester rájuk gyakorolt, akár ezen a képen is érzékelhető hatását megfigyelhetjük, ha megnézzük Göz 1741-es alkotását, amely Szt. Ignácot, mint a katonák mintaképét ábrázolja a Fortitudo erényének allegóriájában (SZILÁRDFY 1995–2008, III, 348, n° 247). Nem véletlen, hogy Szilárdfy Zoltán a metszetet saját, jelzés nélküli (levágott aljú) példánya alapján Gottfried Bernhard Göz műhelye munkájának vélte.

Copperplate engraving of the deification of Saint Joseph Calasanz with his students. This kind of images show an earthly and a heavenly sphere with the figure of the order founder surrounded with students, and the Virgin Mary on clouds holding the Child Jesus.

Cím(ek), nyelv
nyelv latin
nyelv magyar
nyelv angol
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy metszet
tárgy rézmetszet
tárgy piarista
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Joseph Sebastian és Johann Baptist Klauber
Tér- és időbeli vonatkozás
térbeli vonatkozás Augsburg
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
időbeli vonatkozás 1750 körül
Jellemzők
hordozó papír
méret 15 x 9,2 cm
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Piarista Rend Magyar Tartománya
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás Piarista Múzeum
leltári szám/regisztrációs szám 2015.188.1.P