A magyar büntetőjog tankönyve

szöveg

1. kötet

9. kiadás

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy büntetőjog
tárgy jogtörténet
tárgy jogforrások
tárgy jogszabálytan
tárgy bűncselekménytan
tárgy büntetéstan
tárgy bűncselekmények
tárgy felsőoktatási tankönyv
tartalomjegyzék
l. §. A büntetőjog és tudományának fogalma, jellege és felosztása
2. §. Az anyagi büntető jogtudomány művelésének fő irányai feladata, segédtudományai, rendszerei és felosztása
3. §. A büntető jog alapeszméjének változásai s egyetemes fejlődésének főszakai
4. §. A büntetőjog egyetemes fejlődéstörténetének vázlata
5. §. A magyar büntetőjog és tudományának története
6. §. Áttekintés
7. §. A büntetés jogalapja
8. §. A büntetés jogcime
9. §. A büntetőjogi felelősség alapja
10. §. A büntetés tartama
11. §. A bűnösség elleni küzdelem taktikája
12. §. A büntetendő cselekmény fogalma
13. §. A bűncselekmény mint társadalmi jelenség
14. §. A-büntetendő cselekmény, mint jogi jelenség
15. §. A bűncselekmény osztályai
16. §. Bűntett, vétség és kihágás fogalma és a korrekcionalizáció
17. §. A törvényes fogalom és a tényálladék
18. §. (A bűncselekmény elkövetője, a bűnösség s a jogellenesség
19. §. A tevékenység s az eszköz
20. §. A tárgy s az eredmény
21. §. Az okozati összefüggés
22. §. A mulasztás és az okozati összefüggés
23. §. A kútfő fogalma, nemei s ereje
24. §. A büntetőjogszabályok értelmezése
25. §. A büntetőjogszabályok hatálya idő tekintetében
26. §. A büntető jogszabályok hatálya terület tekintetében
27. §. Folytatás; a kiadatás
28. §. A büntető jogszabályok hatálya személyek tekintetében
29. §. A bűncselekmény s az antiszocialitás jogi következményei
30. §. A büntetésről általában
31. §. A halálbüntetés
32. §. A szabadságbüntetések
33. §. A szabadságvesztésbüntetések hazánkban
34. §. A pénzbüntetés
35. §. A pénzmellékbüntetés és a vagyoni elégtétel
36. §. Bizonyos 'jogképességek elvonása
37. §. Mellékbüntetéseknek nevezett védelmi
38. §. Mellékbüntetésszerű jogkövetkezmények
39.§. A-feltételes elítélés intézményének kifejlődései alakjai és kritikája
40.§. A büntetés feltételes felfüggesztése a magyar jogban
41. §. Megbüntetés teljes mellőzése
42. §. A védelmi intézkedésekről általában
43.§. A gyermekek és fiatalkorúak irányában alkalmazható biztonsági intézkedések
44. §. A próbára bocsátás és a javító nevelés
45. §. A büntetésszerü intézkedések
46. §. A közveszélyes munkakerülők irányában alkalmazható biztonsági intézkedések
47. §. A megrögzött bűntettesek irányában alkalmazható szigorított dologház
48. §. A gyermekvédelem
49. §. A patronázs
51. §« Az előkészületi cselekmény fogalma és ismérvei
52. §. Az előkészületi cselekmény büntetlensége s a kivételesen büntetendő előkészületi cselekmények
53. § A kísérlet fogalma és büntetendőségének jogi alapja
54. §. A kísérlet alkotó elemei
55. §. A kísérlet fajai és fokai
56.1. A kísérlet területköre és büntetése
57.§. Visszalépés a kísérlettől
58.§. A véghezvitt bűncselekmény fogalma; elállás, eredményelháritás,jóvátétel
59. §. Bevezetés
60.§. A tettesi cselekmény
61. §.A részesség fogalma 62. §.A társ tettes
63. §. A bűnsegéd
64. §.A felbujtó
65.§. Az együttes és fokozatos felelősség
66.§ A részesség visszalépése
67.§. A testes túllépése
68.§. A személyes tulajdonságok és körülmények

teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Angyal Pál
kiadó Stachora K. Ny.
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1943-09-01
időbeli vonatkozás 20. század első fele
időbeli vonatkozás 1943.
Jellemzők
hordozó papír
méret 156, [2] p.
méret 2 db
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár