A magyar büntetőjog tankönyve

szöveg

A két kötet egybekötve

Felsőoktatási tankönyv

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy büntetőjog
tárgy bűncselekménytan
tárgy büntetéstan
tárgy bűncselekmények
tartalomjegyzék
Első kötet
TARTAM-MUTATÓ.
l. §. A büntetőjog és tudományának fogalma, jellege és felosztása
2. §. Az anyagi büntető jogtudomány művelésének fő irányai feladata, segédtudományai, rendszerei és felosztása
3. §. A büntető jog alapeszméjének változásai s egyetemes fejlődésének főszakai
4. §. A büntetőjog egyetemes fejlődéstörténetének vázlata
5. §. A magyar büntetőjog és tudományának története
6. §. Áttekintés
7. §. A büntetés jogalapja
8. §. A büntetés jogcime
9. §. A büntetőjogi felelősség alapja
10. §. A büntetés tartama
11. §. A bűnösség elleni küzdelem taktikája
12. §. A büntetendő cselekmény fogalma
13. §. A bűncselekmény mint társadalmi jelenség
14. §. A-büntetendő cselekmény, mint jogi jelenség
15. §. A bűncselekmény osztályai
16. §. Bűntett, vétség és kihágás fogalma és a korrekcionalizáció
17. §. A törvényes fogalom és a tényálladék
18. §. (A bűncselekmény elkövetője, a bűnösség s a jogellenesség
19. §. A tevékenység s az eszköz
20. §. A tárgy s az eredmény
21. §. Az okozati összefüggés
22. §. A mulasztás és az okozati összefüggés
23. §. A kútfő fogalma, nemei s ereje
24. §. A büntetőjogszabályok értelmezése
25. §. A büntetőjogszabályok hatálya idő tekintetében
26. §. A büntető jogszabályok hatálya terület tekintetében
27. §. Folytatás; a kiadatás
28. §. A büntető jogszabályok hatálya személyek tekintetében
29. §. A bűncselekmény s az antiszocialitás jogi következményei
30. §. A büntetésről általában
31. §. A halálbüntetés
32. §. A szabadságbüntetések
33. §. A szabadságvesztésbüntetések hazánkban
34. §. A pénzbüntetés
35. §. A pénzmellékbüntetés és a vagyoni elégtétel
36. §. Bizonyos 'jogképességek elvonása
37. §. Mellékbüntetéseknek nevezett védelmi
38. §. Mellékbüntetésszerű jogkövetkezmények
39.§. A-feltételes elítélés intézményének kifejlődései alakjai és kritikája
40.§. A büntetés feltételes felfüggesztése a magyar jogban
41. §. Megbüntetés teljes mellőzése
42. §. A védelmi intézkedésekről általában
43.§. A gyermekek és fiatalkorúak irányában alkalmazható biztonsági intézkedések
44. §. A próbára bocsátás és a javító nevelés
45. §. A büntetésszerü intézkedések
46. §. A közveszélyes munkakerülők irányában alkalmazható biztonsági intézkedések
47. §. A megrögzött bűntettesek irányában alkalmazható szigorított dologház
48. §. A gyermekvédelem
49. §. A patronázs
51. §« Az előkészületi cselekmény fogalma és ismérvei
52. §. Az előkészületi cselekmény büntetlensége s a kivételesen büntetendő előkészületi cselekmények
53. § A kísérlet fogalma és büntetendőségének jogi alapja
54. §. A kísérlet alkotó elemei
55. §. A kísérlet fajai és fokai
56.1. A kísérlet területköre és büntetése
57.§. Visszalépés a kísérlettől
58.§. A véghezvitt bűncselekmény fogalma; elállás, eredményelháritás,jóvátétel
59. §. Bevezetés
60.§. A tettesi cselekmény
61. §.A részesség fogalma 62. §.A társ tettes
63. §. A bűnsegéd
64. §.A felbujtó
65.§. Az együttes és fokozatos felelősség
66.§ A részesség visszalépése
67.§. A testes túllépése
68.§. A személyes tulajdonságok és körülmények

Második kötet
VII. Fejezet. A beszámítasz kizáró vagy enyhítő okok VIII. Fejezet. A. bűnhalmazat.
IX. Fejezet. A bűnvádi eljárás megindítását és végrehajtását kizáró okok

Különös rész
A bűntettes és vétségek nemeiről és azok büntetéséről
I. Fejezet. A felségsértés
II. Fejezet. A király, a királyi ház tagjainak bántalmazása és r király megsértése
III. Fejezet. A hűtlenség
IV. Fejezet. A lázadás
V. Fejezet. A hatóság országgyűlési tagok,vagy ható sági közegek elleni erőszak
VI. Fejezet. Az alkotmány, a törvény, a hatóságok v a hatósági közegek elleni izgatás
VII. Fejezet. A magánosok elleni erőszak
VIII. Fejezet. A polgárok választási joga ellen elkövetett büntettek és vétségek
IX. Fejezet. A vallás szabad gyakorlata elleni büntettek és vétségek
X. Fejezet. A személyes szabadságnak, a házjognak, továbbá a levél-és távirdai titoknak közhiva- talnok általi megsértése
XI. Fejezet. A pénzhamisítás
XII. Fejezet. A hamis tanuzás és hamis eskü
XIII. Fejezet. A hamis vád
XIV. Fejezet. A szemérem elleni büntettek és véts.
XV. Fejezet. Kettős házasság
XVI. Fejezet. A családi állasra vonatkozó büntettek és vétségek
XVII. Fejezet. A rágalmazás és becsületsértés
XVIII. Fejezet. Az emberélete elleni büntettek és vétségek
XIX. Fejezet. A párviadal
XX. Fejezet. A testi sértés
XXI. Fejezet. S közegészségügy elleni büntettek és vétségek
XXII. Fejezet. A személyes szabadság megsértése magánszemélyek által
XXIII. Fejezet. A levél- és távsürgönytitok megsértése magánszemélyek által
XXIV. Fejezet. A titok tiltott felfedezése
XXV. Fejezet. A magánlak megsértése magánszemélyek által
XXVI. Fejezet, a lopás
XXVII * Fejedet. A rablás és zsarolás
XXVIII. fejezet. A sikkasztás, zártörés és butién kéz
XXIX. Fejezet. A jogtalan elsajátítás
XXX. Fejezet. Az orgazdaság és bűnpártolás
XXXI. Fejezet. A csalás
XXXII. Fejezet. Okirathamisitás
XXXIII. Fejezet. Orvosi és községi hamis bizonyítványok kiállítása és használata
XXXIV. Fejezet. A bélyegek védelméről
XXXV. Fejezet. A hitelsértésről
XXXVI Fejezet. Más vagyonának megrongálása
XXXVII. Fejezet. A gyújtogatás
XXXVIII. Fejezet • Víz áradás okozása
XXXIX. Fejezet. Vaspályák, hajók,távírdák megrongálása és egyéb közveszélyü cselekmények
XL. Fejezet. A foglyok megszöktetése
XLlI. Fejezet. A hivatali ügyvédi büntettek és vétségek
XLIII Fejezet. Záróhatározatok
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Fodor Ármin
kiadó Stachora Ny.
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Osztrák-Magyar Monarchia
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1943-01-01
időbeli vonatkozás 1942-1943.
időbeli vonatkozás 20. század első fele
Jellemzők
hordozó papír
méret 1. kötet 158, IV p.
méret 2. kötet 168, IV p.
méret 1 db
méret 24 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár