Csemegi Károly művei

Anyagi büntetőjog

Bűnvádi eljárás

szöveg
minősített tartalom

2. kötet

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Csemegi Károly (1826-1899)
tárgy jogtudomány
tárgy közjog
tárgy büntetőjog
tárgy büntető eljárásjog
tárgy igazságügyi szervezet
tárgy tanulmányok
tárgy beszédek
tárgy publicisztika
tartalomjegyzék
Előszó
III Anyagi büntetőjog
ELSŐ RÉSZ. A büntetőjog általános tanai
I. A büntetőtörvénykönyv alapelve
II. Büntetendő cselekmény
1. A büntetendő cselekmények hármas felosztása
2. A kihágások elhatárolása a bűntettektől és vétségektől
3. Sajtó útján elkövetett büntetendő cselekmények
4. Cselekmény és mulasztás. Commissiv és omissiv delictumok
III. Büntetőtörvény
1. A törvény, mint a bűntett és vétség megállapításának alapja. Analógia legis et juris
2. A büntetőtörvény hatálya a terület és a személyek tekintetében
IV. Büntetés
1. Büntetési rendszer. Párhuzam a 1843. évi javaslat és a Btk. büntetési rendszere közt
2. A halálbüntetés
3. A börtönrendszer
V. Kísérlet
1. A kisérlet régi hazai törvényeinkben és törvénykezési gyakorlatunkban. Vuchetich és a külföldi criminalisták
2. A kisérlet a 1843. évi javaslatban
3. A bűntett bevégzésének és a kisérlet fokozatainak meghatározása a törvényben
4. A kisérlet fogalma. Előkészületi cselekmény. Önkéntes elállás
5. Az alkalmatlan és elégtelen eszközök. Tévedés a tárgyban
VI. Részesség
1. Bevezetés
2. A részesség hazai joggyakorlatunkban és törvényeinkben
3. A részesség az 1843-iki javaslatban
4. A részesség fogalma és fajai. Bünszerző (Urheber)
5. Felbujtás
6. A bűnsegítés
7. Tettestárs és segéd
VII. Szándék és gondatlanság
1. A szándék fogalma. Czélzat (dolus speciális)
2. A dolus és a culpa fajai. Causalis nexus. Feltétel és ok
3. A gondatlanság
VIII. A beszámítást kizáró vagy enyhítő okok
1. A beszámítás fogalma. A beszámíthatóságot kizáró és a bűnösséget leszállító okok
2. Öntudatlan állapot és elmezavar
3. Ellenálhatatlan kényszer
4. Jogos védelem
5. Végszükség
6. Tévedés. Ignorantia juris és facti
7. Correctionalisatio
IX. Bűnhalmazat
1. A bűnhalmazat régi hazai joggyakorlatunkban és az 1843-i javaslatban
2. Egység és többség
3. Eszmei halmazat és magánlaksértés
X. A bűnvádi eljárás megindítását és a büntetés végrehajtását kizáró okok
1. A bűnös halála
2. A királyi kegyelem, különösen az amnestia
3. Az elévülés
XI. A magánindítvány, mint bizonyos delictumok üldözhetésének feltétele.

MÁSODIK RÉSZ
I. Az állam elleni büntettek és vétségek
1. Felségsértés
2. Hűtlenség
3. Lázadás
4. Hatóság elleni erőszak
5. Izgatás a törvény, a hatóság és hatósági közegek ellen
II. Pénzhamisítás
III. Hamis tanuzás, hamis eskü és hamis vád
1. Hamis tanuzás és hamis eskü
2. Hamis vád
IV. Rágalmazás és becsületsértés
V. Gyilkosság és szándékos emberölés. Praemeditatio és affectus
VI. Testi sértés
1. A testi sértés fogalma és felosztása
2. Szándék a testi sértésnél
VII. A vagyon elleni büntették és vétségek
1. Lopás
2. Rablás és zsarolás
3. Sikkasztás
4. Csalás
VIII. Csalárd és vétkes bukás
IX. Hivatali büntettek és vétségek
IV. Bűnvádi eljárás
1. Igazságügyi törvényhozásunk viszonya az alkotmányhoz. A bűnvádi eljárás codifikálásának előzményei hazánkban
2. A bűnvádi eljárás ellentétes két rendszere
3. A kutató- és a vádrendszer
4. A régi magyar bűnvádi eljárás rendszere
5. Az alkotandó magyar bűnvádi eljárás alapelve
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Csemegi Károly
kiadó Franklin
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Osztrák-Magyar Monarchia
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1904-01-01
időbeli vonatkozás 1904.
Jellemzők
hordozó papír
méret 2 db
méret 504 p.
méret 24 cm.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár