Hétfői lapszemle 1913-ból

2020.12.14. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Egy kis statisztika. Magyarországon 42000 emberre esik egy kórház, 2000 emberre egy népiskola, 200 emberre egy korcsma és egy emberre esik átlag véve 9 korona alkoholadó.

400 munkanélküli. A kaposvári városházánál négyszáz munkanélküli munkás jelentkezett. Pedig még csak a tél kezdetén vagyunk. Mi lesz e szegényekkel a tavaszig?!

5000 kihágási eset. A nagykanizsai rendőrség a folyó évben, december 10-ig, ötezer kihágási esetben bíráskodott. Ez a horribilis szám szomorú világot vet arra, hogy az emberek vérébe még mindig nem ment át a törvénytisztelet s annak megtartása.

kh_131214_adMérgezés. Kegyetlen módon akarta láb alól eltenni az urát Cserti Józsefné fiatal alsóki menyecske, aki csak ez év szeptemberében ment férjhez Cserti Józsefhez, kihez állítólag csak szülei unszolásának engedve ment hozzá. November 30-án anyjától egy tál pogácsát vitt haza férjének, aki evett belőle és megkínálta az éppen ott tartózkodó Cserti Istvánt is, aki szépen evett. Egyszerre csak nagyon rosszul lettek és a sürgősen odahívott orvos megállapította, hogy mérgezés történt. A csendőrség megindította a nyomozást és kiderítette, hogy Csertiné a pogácsába beléndekmagot kevert, hogy az urát elpusztítsa. Az asszony beismerésben van és miután szökéstől tartani nem kell, egyelőre szabadlábon hagyták. A két megmérgezett ember már jobban érzi magát.

Zalavármegye rákjai. Zalavármegye már évek óta híres kitűnő édesvízi rákjairól, melyek főleg a Zala folyóban vannak nagy számmal, de a rák tenyésztés és értékesítés a földmívelési kormány már több éven keresztül kiutalt állami segélyek ellenére számba vehető fejlődést mindezideig nem mutatott. Mint értesültünk, újabban mozgalom indult meg, mely megkéri a belügyminisztert, hogy küldjön az állam valakit külföldi tanulmányútra a tenyésztők közül, akinek tapasztalatait itthon értékesíthessék.

A Balatoni Múzeum ásatásai. Festetics Tassilo herceg újabb tanújelét adta a Balatoni Múzeum iránt érzett jóindulatának. A fenéki római őrállomás (pusztaszentegyház) romjai felásatván, az egyesület vezetősége azzal a kérelemmel fordult a herceghez, hogy engedje meg az alsó temetőtől délre fekvő újmajori földeken lévő római urnatemető folytatólagos felásását, melynek felkutatását dr. Csák Árpád ezelőtt három évvel megkezdte, de pénz hiány miatt be nem fejezhette. A herceg a Balatoni Múzeum-Egyesület vezetőségének kérelmét készséggel teljesítette, s így a kérdéses római urnatemető folytatólagos felásását, mely már oly sok érdekes régiségtárggyal gyarapította múzeumunkat, holnap megkezdik.

kh_131214_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchatodik évfolyam, 50. szám – 1913. december 14.

Fejér György Városi Könyvtár PDM