Gábor R. visszaemlékezése

szöveg

A houstoni Holocaust Museum számára készített interjú. Gábor 1940-ben született, Budapesten. A családban felmenő volt Leopold Lőw rabbi, az első budapesti reformer rabbi. Gábor említi a magyarországi férfiak besorozását és munkaszolgálatra hívását, a munkaszolgálatos zászlóalj megszervezését. Gábor édesapja Oroszországba került ki, nem tudják mi lett vele. A Gábor által említett dokumentumok, melyek Jeruzsálembe kerültek, tanúsították a folyamatokat, történteket. A németek ígérték, hogy az induló vonat Izraelbe megy. Később kiderült, hogy a szerelvény Bergen-Belsen felé megy majd. A tömeg bízva a nácik szavában, gondtalanul összegyűlt a megfelelő helyen, és mire megtudták, mi a cél valójában, már nem lehetett elhagyni a helyszínt. Három nap alatt érkeztek meg a németországi táborba. Gábor és az öccse egy-két évesek voltak mindössze. Édesanyjukkal és a dadussal voltak együtt. A felszabadulás után Svájcba mentek. Svájcban egy Chasseron nevű városkában telepedtek le. Édesanyjukat pszichiátriára kellett beutalni, Gábor öccsén is jelentkeztek mentális problémák. Később elváltak egymástól, és a gyerekek Marseille-be kerültek, egy családhoz, amíg nem állt módjukban továbbutazni Ausztráliába. A svájci kormány támogatta a menekültek továbbutazását az országból. Egy rokonukkal levélben tartották a kapcsolatot, aki szintén Ausztráliában és később Izraelben élt. Ahová kerültek gyerekekként, egy zsidó család volt, de az asszony gonoszul bánt velük. Gábor próbált írni a marseille-i rossz körülményeikről és bánásmódról, segítséget kérni, de nem hittek neki. Végül visszakerültek édesanyjukhoz Svájcba. Gábor öccse elvégezte iskoláit és Angliába ment. Később betegsége miatt őt is a pszichiátriára kellett vinni, Gábor később visszavitte őt Svájcba, ahol speciális bentlakásban helyezte el. Gábor a tanulmányai befejezése után dolgozni kezdett, és mint svájci állampolgár, később beállt a hadsereghez, később a Swissair-nél dolgozott. Édesanyjuk egészségügyi alkalmazott volt Zürichben. Később Gábor megnősült, feleségével együtt a gyógyászat lett elkötelezett hivatásuk. Gábor a Bergen-Belsenben történtek miatt is szánta el magát, hogy mások gyógyításával foglalkozzon, az embereken tapasztalt súlyos egészségkárosodás, egészségromlás kapcsán. Második feleségétől való elválása után visszament Amerikába. Harmadik feleségétől egy fiú és egy lány született, de elidegenedtek egymástól családi okok miatt.

The interview was made for the Houston Holocaust Museum. Gábor was born in Budapest in 1940. The family’s ascendant was Rabby Leopold Lőw, the first reformer rabby in Budapest. Gábor mentions Hungarian men’s recruitment for forced labor service, and the organization of labor service battalion. Gabor's father got to Russia, they don’t know what happened to him. All the processes were going on are certified by the documents Gábor referred to, and which were sent to Jerusalem. The Germans promised that the train started would go to Israel. It was later revealed that the train would go to Bergen-Belsen. The crowd trusted in the Nazis and assembled in the asked place, and when they found out what the target was different from that, it was no longer possible to leave the place. They arrived at the camp in Germany in three days. Gábor and his younger brother were just 1 and 2 years old and were together with their mother and nanny. After the liberation they went to Switzerland, and settled down in a small town called Chasseral. Their mother was sent for psychiatric treatment and Gábor's younger brother also had mental problems. Later on, they were separated, and the children got to a family in Marseille, until they could travel forward to Australia. The Swiss government supported the refugees on travel forward from the country. They were in touch with one of their relatives by letter, who also lived in Australia and later in Israel. As children, they got to a Jewish family, but the woman treated them viciously. Gábor tried to write about the bad sircumstances and treatment in Marseille, and to ask for help, but they did not believe him. Finally, they returned to Switzerland to their mother. Gábor’s brother completed his studies and went to England. Later, due to his illness, he had also be taken to the psychiatric hospital, Gábor later took him back to Switzerland, where he placed him in an in-home. Gábor started to work after his studies, and as a citizen of Switzerland, he later joined the army and afterwards worked at Swissair. Their mother was a medical staff in Zurich. Gábor later got married, and they were committed to the medical profession with his wife. Gábor also decided to deal with healing others, because of the things happened to them in Bergen-Belsen and he experienced the serious health damage, deterioration of health. After got divorced from his second wife, he went back to America. From his third wife, a son and a daughter were born, but they got alienated from each other due to family reasons.

Cím(ek), nyelv
nyelv angol
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy visszaemlékezés
tárgy interjú
tárgy Houston Holocaust Museum
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Paul L., Gábor R.
kiadó Holokauszt Emlékközpont
közreműködő Leopold L.
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Budapest
térbeli vonatkozás Oroszország
térbeli vonatkozás Chasseron, Svájc
térbeli vonatkozás Marseille
térbeli vonatkozás Bergen-Belsen
térbeli vonatkozás Zürich
térbeli vonatkozás Houston
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
létrehozás dátuma 1997-03-26
hivatalos kibocsátás 2011-01-01
időbeli vonatkozás 1944-1945
időbeli vonatkozás 1997. március 26.
Jellemzők
hordozó papír
méret 73 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Holokauszt Emlékközpont
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás Holokauszt Emlékközpont
leltári szám/regisztrációs szám 2011.461.3